Proč nepodpořit návrh na zrušení bezpečného odstupu 1,5 metru? AutoMat rozebírá pozměňovací návrhy

24. 05. 2023

PRAHA – Zákon o bezpečném předjíždění lidí na kolech s odstupem 1,5 metru je v ohrožení. Novela, která chrání zranitelnější účastníky provozu a platí teprve od loňského ledna, je terčem pozměňovacích návrhů poslankyně Zuzany Ožanové (ANO). AutoMat rozebírá její nepodložené a zmatečné odůvodnění návrhu zrušit odstup na všech komunikacích, na účelových komunikacích, zavést povinnost používat cyklistickou infrastrukturu a přilbu. Žádný z těchto návrhů nezvyšuje bezpečnost cyklistů a neřeší příčiny jejich zranění a úmrtí na silnicích. Nesouhlasí ani ministerstvo dopravy.

Ve čtvrtek 18. května se v poslanecké sněmovně uskutečnilo druhé čtení pozměňovacích návrhů k zákonu o provozu na pozemních komunikacích. Poslankyně Zuzana Ožanová přišla hned s několika potenciálními úpravami jeho znění. Spolek AutoMat, který o prosazení zákonu o bezpečném předjíždění roky usiloval, s poslankyní Ožanovou kategoricky nesouhlasí a přináší podrobnější rozbor odůvodnění, kterým poslankyně své čtyři pozměňovací návrhy doplnila.

„Žádný z návrhů se nezakládá na datech ani studiích, nebyl konzultovaný s odborníky ani s veřejností a nevychází ani z veřejně formulovaných potřeb účastníků provozu či majitelů pozemků. Obecně pak pozměňovací návrhy paní Ožanové nepřinášejí nic, co by mělo pozitivní vliv na bezpečnost, zejména pak na bezpečnost zranitelných účastníků provozu,” říká Michal Kalina z Laboratoře udržitelného urbanismu spolku AutoMat. Podrobnější rozbor odůvodnění najdete na webu AutoMatu.

Návrh na zrušení bezpečného odstupu na všech komunikacích

Novela o bezpečném předjíždění pomohla jasně definovat, jaký odstup je nejen ohleduplný, ale i bezpečný. „Bez přesné specifikace má totiž část řidičů (obzvlášť těch, kteří nemají zkušenost ze sedla kola) problém tuto vzdálenost odhadnout. Právní úprava před schválením 1,5metrového odstupu, ke které se poslankyně Ožanová chce vrátit, není v žádném případě dostatečná a z jízdy na kole na silnici dělá ruskou ruletu,” vysvětluje ředitel spolku AutoMat Martin Šotola.

Návrh na zrušení bezpečného odstupu na účelových komunikacích

Neméně problematický, nebezpečný a nesmyslný je pak návrh na zrušení bezpečného 1,5metrového odstupu na komunikacích účelových. Účelové cesty nejsou jen soukromé cesty. Často se jedná o významné (i mezinárodní) cyklotrasy, na kterých by tak byli cyklisté paradoxně méně chráněni než na běžných komunikacích. Přijetí tohoto návrhu by vedlo k bezprostřednímu ohrožené cyklistů a cyklistek při rekreačních aktivitách, potažmo k negativním dopadům na veřejné zdraví (méně dostupného pohybu venku) a turismus.

Návrh na obnovu povinnosti používat cyklistickou infrastrukturu

Obdobně nepřijatelný návrh je návrat k povinnosti používat cyklistickou infrastrukturu. Jeho odůvodnění je zmatečné v tom, že nerozlišuje mezi cyklostezkami v podobě vyhrazené stezky pro cyklisty (C8) a stezky pro chodce a cyklisty (C9 a C10). Reálně se zřizují spíše smíšené stezky, na které se ovšem návrh ani nevztahuje; tudíž je argumentace plošnou výstavbou stezek nesmyslná. Odůvodnění nebere v potaz situaci, kdy je v témže koridoru kombinována infrastruktura, jejíž použití by bylo povinné a jejíž použití by povinné nebylo. V takovém případě by byla důsledkem nemožnost použít nepovinnou alternativu.

Návrh na povinné nošení přilby

Přijetí návrhu by vedlo k faktické likvidaci bikesharingu a omezení městské dopravní cyklistiky. Počty úmrtí na silnicích by ale podle všech dostupných studií výrazně nesnížilo. Více na webu.

Poslanci a poslankyně mají nyní necelé dva týdny na to, aby si pozměňovací návrhy prostudovali, poté o nich budou hlasovat. Spolek AutoMat apeluje na veřejnost i poslance a poslankyně, aby se pomohli chránit bezpečnost zranitelnějších účastníků provozu a podpořili aktivní a udržitelnou dopravu, která pomáhá zdraví obyvatel i našich měst.

Nakrmte AutoMat

Podpořte nás a staňte se tak členy Klubu přátel AutoMatu!

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku uvidíte údaje potřebné k založení platby v bance.

měsíčně 1000,-

Děkujeme mnohokrát za Vaší podporu, moc si ji vážíme.

Prosíme, nastavte si platbu ve své bance podle následujících údajů, abychom poznali, že jde o podporu od Vás.

  • ve prospěch účtu: 2400063333/2010
  • částka: [amount]
  • variabilní symbol: [variable_symbol]
  • vybraná frekvence plateb: [freq]
Něco se nepovedlo
Zpět do formuláře