Pražští radní rozprášili komisi pro cyklistickou dopravu

Pražští radní rozprášili komisi pro cyklistickou dopravu

PRAHA – Rada hlavního města se rozhodla fakticky zlikvidovat komisi pro cyklistickou dopravu. Ta byla již sedmým rokem poradním orgánem radních a zasedali v ní jak politikové, tak nezávislí odborníci. Po návrhu na personální čistku komise složili čtyři odborníci svůj mandát s tím, že se nadále nechtějí podílet na maskování neschopnosti politického vedení města (1).

„Komise pro cyklistickou dopravu dnes ztratila podporu odborné veřejnosti a nadále může sloužit nanejvýš jako fíkový list politických bojů na magistrátu. Rozvoj cyklistické dopravy v Praze se již přede dvěma roky zastavil. Čím více se komise snažila věci rozhýbat, tím větší nevoli vyvolávala. Vyvrcholilo to vyloučením nepohodlných členů, kteří ovšem patřili k nejpracovitějším,“ řekl Vratislav Filler z iniciativy Auto*Mat, který dnes složil mandát člena komise.

Od června 2011 odhlasovala komise pro cyklistickou dopravu dvaadvacet usnesení, která by měla mít odezvu v jednání rady hlavního města. Radou prošlo od dubna 2011 do listopadu 2012 pouze šest tisků, které se nějakým způsobem týkají cyklistické dopravy. Z těchto materiálů měly pouze dva nepřímou souvislost s doporučeními komise.

„Klíčová usnesení, jejichž cílem bylo nastavit systémové fungování podpory cyklistické dopravy v Praze, schvalovala komise často přes odpor své předsedkyně Moniky Krobové Hášové. Rada hlavního města o nich potom nikdy nejednala,“ vysvětluje Vratislav Filler (2).

„Komise cyklistické dopravy se svou současnou předsedkyní není funkční, neboť neplní svou základní úlohu, jíž je přinášet podněty pro jednání rady hlavního města. Neplní ani jiné funkce, například dané Integrovaným krajským programem snižování emisí,“ uzavírá Vratislav Filller.

Přílohy:

1) Vyjádření odborníků, kteří dnes odstoupili nebo byli odvoláni z Komise Rady Hlavního města Prahy pro cyklistickou dopravu:

Ing. arch. Tomáš Cach:

V roce 2006 začal působit v oboru dopravy a prostorového plánování se specializací na cyklistickou dopravu a urbanismus, nejprve v neziskovém sektoru a následně jako poradce předsedy Komise Rady hlavního města Prahy pro cyklistickou dopravu. Společně dalšími členy komise a úředníky začal v roce 2007 přímo rozvíjet cyklistickou infrastrukturu v Praze, v letech 2007 a 2008 připravil nyní již realizovaná pražská pilotní integrační opatření. Od roku 2009 až do současnosti koncepčně a metodicky zastřešuje integraci cyklistické dopravy v Praze, včetně součinnosti na přípravě a koordinaci projektů až po realizaci. Je aktivně činný v týmu národního kooordinátora pro cyklistickou dopravu.

„Cyklokomise zásluhou působení současné předsedkyně neplní své poslání a dosavadní rozvoj cyklistické dopravy je její činností paralyzován. Byť je to pro mě po mnohaletém působení těžké rozhodnutí, nevidím v mém členství za současné situace žádný smysl.“

Petar Introvič:

Cyklokoordinátor Technické správy komunikací Praha.

„Byl jsem odvolán z důvodů mého veřejného nesouhlasu s nekoncepční prací předsedkyně komise Moniky Krobové Hášové. Hlavní můj nesouhlas byl s odvoláním (vyhozením) „otce zakladatele, komise pro cyklickou dopravu a neúnavného propagátora pražské cyklodopravy ing. Pavla Poláka.“

Mgr. Daniel Mourek:

Byl členem Pracovní skupiny pro cyklodopravu a pak od začátku existence členem cyklokomise. V současnosti je viceprezidentem Evropské cyklistické federace (ECF).

„U cyklodopravy na magistrátu jsem byl prakticky od začátku. V posledních dvou letech nevidím žádný posun dopředu, veškerá naše snaha jde vniveč, když něco vymyslíme, město s tím stejně nic neudělá.“

Ing. Vratislav Filler:

Autor první neoficiální cyklomapy Prahy a hlavní redaktor informačního webu Prahou na kole. Redaktor prvního vydání Zelené mapy Prahy, spoluautor vyhledávače tras pro cyklisty na mapě Prahou na kole. Koordinátor aktivit iniciativy Auto*Mat zaměřených na kontrolu práce veřejné správy a prosazování pozitivních řešení.

„Nejsem přesvědčen, že by obměna cyklokomise mohla přispět ke zlepšení současné tristní podpory cyklistické dopravy v Praze. Jako člověk, který dochází na cyklokomisi od roku 2008, nehodlám nadále svou účastí v komisi krýt její neúčelnost.“

2) Klíčová usnesení, která měla za úkol nastavit systémové fungování podpory cyklistické dopravy v Praze, schvalovala komise pro cyklistickou dopravu často přes odpor její předsedkyně. Následně nebyla nikdy předložena na program jednání rady hlavního města Prahy.

Poslední z těchto usnesení je usnesení č. 11. 1. ze dne 27. 3. 2012. Toto usnesení bylo třetím, značně okleštěným pokusem o nastavení koncepčního přístupu k rozvoji cyklistické dopravy v Praze. Oproti předchozím pokusům bylo schváleno předsedkyní komise a předjednáno s radním pro dopravu Josefem Noskem. Na jednání komise pak bylo schváleno za osobní přítomnosti radního a s příslibem, že bude podkladem pro materiál ke schválení radě.

Zde je jeho plné znění:

Formulace politické podpory pro rozvoj dopravní a rekreační cyklistiky:
Usnesení 11.1: Komise RHMP pro cyklistickou dopravu navrhuje formulovat politickou podporu pro rozvoj dopravní a rekreační cyklistiky v hl. m. Praze takto:

a) Rada hl. m. Prahy vnímá rozvoj dopravní a rekreační cyklistiky jako přínos pro dopravní a životní prostředí hlavního města ve smyslu přijatých strategických a koncepčních materiálů Zastupitelstva hl. m. Prahy a RHMP.

b) RHMP chápe nárůst počtu cyklistů v pražské dopravě (2002 až 2011 o cca 1000 %) jako nový dopravní fenomén a uvědomuje si, že je třeba dále řešit bezpečnost cyklistické dopravy ve vztahu k ostatní dopravě už ve fázi příprav nových staveb a rekonstrukcí.

c) RHMP zajistí plněním souvisejících strategických a koncepčních materiálů takové podmínky rozvoje dopravní a rekreační cyklistiky, která umožní dále rozšiřovat bezpečnou a dopravně ohleduplnou cyklistickou infrastrukturu a zajistí odpovídající prostředky a systémovou podporu.

Ani tento materiál, ačkoliv byl schválen dokonce za osobní přítomnosti radního Noska a s jeho příslibem politické podpory rozvoji cyklistické dopravy, do rady během následujícího tři čtvrtě roku nedošel. V tomto kontextu je zarážející, že návrh na dílčí obměnu osazenstva komise cyklistické dopravy prošel radou během několika týdnů.

Nakrmte AutoMat

Podpořte nás a staňte se tak členy Klubu přátel AutoMatu!

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku uvidíte údaje potřebné k založení platby v bance.

měsíčně 1000,-

Děkujeme mnohokrát za Vaší podporu, moc si ji vážíme.

Prosíme, nastavte si platbu ve své bance podle následujících údajů, abychom poznali, že jde o podporu od Vás.

  • ve prospěch účtu: 2400063333/2010
  • částka: [amount]
  • variabilní symbol: [variable_symbol]
  • vybraná frekvence plateb: [freq]
Něco se nepovedlo
Zpět do formuláře