Praha šetří na všem kromě aut. Změňte priority, vyzval Auto*Mat zastupitele

PRAHA – Hlavní město má podle návrhu rozpočtu příští rok šetřit na všech výdajích. Kromě staveb pro auta (1), (2). Tunel Blanka má stát o miliardu více, než vedení města přiznalo. Padesát milionů má spolykat stavební příprava terminálu Veleslavín a devět příprava tunelu Blanka II (3). Finance dopravního podniku jsou tajné (4). Na metro D, tramvajovou trať na Dědinu a zklidnění severojižní magistrály Praha peníze dát nechce (5). Iniciativa Auto*Mat vyzvala zastupitele (6), aby přehodnotili priority Prahy a nezalévali další peníze do betonu předražených automobilových staveb. Zastupitelstvo bude o rozpočtu hlasovat tento čtvrtek.

„Magistrát se chlubí takzvaným rozklikávacím rozpočtem, ale informace o plánovaných výdajích na příští rok jsou neuvěřitelně nepřehledné,“ říká finanční odborník iniciativy Auto*Mat Jakub Stránský. „Pokud zastupitelé nedostali jiné materiály než ty, které najdou obyvatelé Prahy na webu, obávám se, že nebudou vůbec vědět, o čem hlasují,“ tvrdí Stránský.

„Z popisů položek často nelze zjistit, na jaké konkrétní stavby jsou peníze určeny. V utajování informací je nejhorší dopravní podnik, o jehož výdajích se daňový poplatník nedozví žádné podrobnosti. Je zarážející, že jeho rozpočet neprojednal dopravní výbor rady hlavního města. V této černé díře přitom zmizí celá čtvrtina rozpočtu Prahy,“ dodává Jakub Stránský.

Stejně jako v minulých letech, i v roce 2013 má nejvíce peněz z dopravní kapitoly spolykat tunel Blanka, konkrétně pět a půl miliardy. Mimo samotné výstavby tunelu chce město vyčlenit 400 milionů na velín. Protože má stát nad portálem tunelu na Malovance, vyjde stavba na více než miliardu. Podle dřívějšího slibu politiků měl na tomto místě vzniknout park. Součástí budovy mají být nepochopitelně i nové kanceláře TSK a informační centrum Prahy 6.

„Překvapuje nás, že město chce investovat do přípravy staveb, které se podle prohlášení politiků vůbec nemají stavět. Jde zejména o tunel Blanka II. Naopak na potřebné stavby, jako je trasa metra D, nové tramvajové trati nebo zastávky vlaků jako by nezbývaly peníze,“ vysvětluje dopravní odborník iniciativy Auto*Mat Vratislav Filler.

„Investice do bezpečnosti ulic, cyklistické dopravy nebo zlepšení veřejného prostoru lze označit za almužnu. V milionové metropoli se s tak malými částkami nedá nic změnit. Chůze a jízda na kole přitom zajišťují čtvrtinu dopravních potřeba Pražanů,“ dodává Filler. Zatímco do automobilové dopravy tečou miliardy, na pěší a cyklistickou dopravu má být vyčleněno jen pár desítek milionů. Konkrétně 10 milionů na akce pro BESIP a 25 milionů na rozvoj cyklostezek, a to až po protestu veřejnosti proti zrušení položky. Chodníkový program z rozpočtu úplně zmizel. Chybí také prostředky na zoufale potřebné zvýšení kapacity záchytných parkovišť P+R.

Iniciativa Auto*Mat vyzvala pražské zastupitele a zastupitelky, aby přehodnotili priority rozpočtu, omezili investice do drahých automobilových staveb a peníze věnovali raději na zlepšování prostředí města pro chodce, cyklisty a uživatele veřejné dopravy.

Přílohy:

1) Stránky věnované dopravní kapitole pražského rozpočtu
Grafy s vývojem a rozdělením rozpočtu Prahy
Položkový seznam dopravního rozpočtu na rok 2013

2) Desatero znaků pražského rozpočtu na dopravu

1. Pokračování výstavby tunelu Blanka, který vyčerpává celý rozpočet
2. Financování dopravního podniku je netransparentní a neumožňuje zjistit objem investic
3. Nulový rozvoj parkovišť P+R
4. Nulový rozvoj sítě tramvajových tratí
5. Nezájem o železniční dopravu
6. Tradičně malý zájem o pěší dopravu
7. Nízké investice do cyklistické dopravy podkopávají naplnění koncepce rozvoje do roku 2020
8. Zbytečné nové investice do přípravy staveb pro auta (tunel Blanka II, Radlická radiála)
9. Příprava metra D neběží
10. Poměrně velký objem prostředků na opatření snižující vliv automobilové dopravy na prostředí, žádné zřejmé prostředky na opatření snižující objem automobilové dopravy

3) Na čem může Praha ušetřit

Položka rozpočtu Kolik Proč
Operační středisko Malovanka 400 mil. Kč Budova se staví nad tunelem a je proto extrémně drahá. Dala by se postavit jinde. Operační středisko bude mít smysl až po zprovoznění Blanky, kterou ovšem nelze legálně otevřít dříve než Pražský okruh.
Projektová příprava tunelu Blanka II a Libeňské spojky 9 mil. Kč Celá stavba by přišla na 40 miliard a ty Praha nemá. Radní pro dopravu potvrdil, že stavba Blanky II je v blízké budoucnosti nereálná.
Příprava Radlické radiály 40,7 mil. Kč Stavba radiály je velmi drahá a město si ji v současné době stejně nemůže dovolit.
Přípravné práce pro dopravní terminál Veleslavín 50 mil. Kč Stavba je extrémně drahá, protože se buduje nad tunely metra. Investici vyvolalo špatné řešení metra A, které mělo původně vést na letiště a obsahovat parkoviště P+R. Terminál by přivedl auta a autobusy do obytných čtvrtí.
Celkem499,7 mil. Kč

4) Nejasné položky rozpočtu dopravního podniku

Největší položka pražského rozpočtu, příspěvek na dopravní podnik, je zcela nepřehledná. Dopravní podnik hlavního města Prahy (DPP) funguje jako akciová společnost, která má s městem smlouvu. Praha musí podle smlouvy DPP platit podle dopravního výkonu. Samotný DPP má investiční plán, který se schvaluje po uzavření městského rozpočtu. Tento plán je neveřejný. Podle vyjádření ekonomické ředitelky DPP Magdaleny Češkové na finančním výboru dne 26. listopadu 2012 se představenstvo může rozhodnout, že schválený investiční plán zveřejní.

Současný stav znemožňuje udělat si byť jen obecnou představu o investicích města do veřejné dopravy. Z dostupných údajů si nemohou tuto představu udělat ani zastupitelé, kteří desetimiliardovou položku schvalují. Při takto nastaveném postupu při přípravě investic DPP nemají zastupitelé dostatečné podklady pro rozhodování o alokaci investičních prostředků.

5) Kde peníze chybějí

Položka rozpočtu Kolik Proč
Parkoviště P+R +100 mil. Kč Stávající kapacita je asi 3 000 míst, podle územního plánu má být více než 10 000 míst, potřeba je asi 20 – 30 tisíc míst. Lidé parkují na plochách přilehlých supermarketů. Letošní investice 2 miliony na technické zabezpečení nepočítá s žádným zvýšením kapacity.
Humanizace severojižní magistrály, studie5 mil. Kč Iniciativa městských částí vyžaduje zpracování podkladů pro humanizaci v letech 2013 – 14
Akce pro BESIP +20 mil. Kč Stávající částka (15 mil. Kč + 7 mil. Kč transfer z loňska) je naprosto nedostatečná. Z těchto peněz se financují mj. Bezpečné cesty do škol
Cyklistické stezky +22 mil. Kč Investice do infrastruktury pro cyklisty (přepočtená na dopravní výkon) je 10 – 20x efektivnější než investice do staveb pro individuální automobilovou dopravu. Pro realizaci plánu rozvoje cyklistické dopravy je vhodné investovat ročně 50 – 100 milionů Kč.
Tramvajové trati, příprava 20 mil. Kč Je třeba začít urychleně připravovat výstavbu klíčových nových tramvajových tratí tak, aby bylo možné s nimi začít už v roce 2014
Železniční zastávky, zkvalitnění, příprava 25 mil. Kč Obdobně velká západní města (Mnichov, Berlín, Stuttgartí) mají kvalitní příměstskou železnici projíždějící centrem a kvalitně navázanou na další veřejnou dopravu. Jen pro začátek postrádá Praha přibližně 20 železničních zastávek, které nevzniknou, ponechá-li se iniciativa jen na SŽDC.
Chodníkový program 20 mil. Kč Pěší doprava je zoufale podfinancovaná. Na chodníkovém programu se z vlastních prostředků podílejí i městské části a zrušením této položky je jim značně ztíženo zlepšování podmínek pro pěší na jejich území.
Celkem212 mil. Kč

Je zjevné, že navržená pozitivní opatření jsou levnější než drahé stavby, na nichž lze ušetřit.

Dopis iniciativy Auto*Mat zastupitelům a zastupitelkám Prahy

Nakrmte AutoMat

Podpořte nás a staňte se tak členy Klubu přátel AutoMatu!

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku uvidíte údaje potřebné k založení platby v bance.

měsíčně 1000,-

Děkujeme mnohokrát za Vaší podporu, moc si ji vážíme.

Prosíme, nastavte si platbu ve své bance podle následujících údajů, abychom poznali, že jde o podporu od Vás.

  • ve prospěch účtu: 2400063333/2010
  • částka: [amount]
  • variabilní symbol: [variable_symbol]
  • vybraná frekvence plateb: [freq]
Něco se nepovedlo
Zpět do formuláře