Praha rok poté: vedení města se změnilo, reformám se ale vyhýbá

PRAHA – Loňské komunální volby ukázaly, že obyvatelům metropole už nevyhovuje korupční a arogantní prostředí. Lidé masově volili nové strany a věřili ve změnu. A jaká je nyní, přesně po roce od voleb, skutečnost? Magistrát je o něco otevřenější, ale ani noví politikové zatím stále neřeší hlavní problémy Prahy nastřádané za minulá léta. V boji proti korupci se zatím nevyznamenali a dosud nezavedli žádná reálná opatření k zamezení uplácení. Pražané se nedočkali žádných změn ani v dopravní politice, která dává prioritu automobilům. Hrozí, že se budou opět schvalovat desítky změn územního plánu na přání spekulantů a developerů bez jakékoliv koncepce. O informační politice města výmluvně vypovídají webové stránky, na kterých není možné nic najít. Pokusy o kulturní oživení pražských ulic narážejí na byrokratické překážky. Takto hodnotí první rok působení nové městské rady a zastupitelstva šest pražských nevládních organizací: Arnika, Auto*Mat, BuskerVille, PragueWatch, Pražské fórum a Oživení. Tři z nich působí v Praze deset nebo více let, ostatní tři vznikly v loňském roce.

Největším nešvarem ohrožujícím efektivní správu města je bezpochyby korupce. „Dokud Praha nebude potírat korupci systémově, nelze očekávat, že dojde k podstatnému zlepšení situace,“ říká Martin Kameník z Oživení. „Za první rok vládnutí bohužel vedení města spíše přešlapovalo na místě, než aby bylo schopno pokračovat v realizaci stávající protikorupční strategie. Práce na protikorupční politice jsou navíc zahaleny značným tajemstvím, např. o činnosti a statusu Pražské protikorupční rady – PRAPORu – není prakticky nic známo. Zastupitelstvo navíc pracovalo půl roku bez předsedy kontrolního výboru,“ dodává Kameník. Vnímá však i pozitivní události. „Primátor Svoboda se snaží vyšetřit prodražování stavby městského okruhu, zlepšit její kontrolu a zveřejnil nezávislý audit. Bohužel vedení města není příliš ochotné podělit se o své protikorupční záměry s veřejností a na protikorupčním portálu nenalezneme fakticky žádné aktuální informace (např. zápisy Praporu, podklady k jednání atp.),“ uzavírá Kameník.

Pokud jde o proměnu města jako takového, má jeho nové vedení značně svázané ruce. Až do roku 2016 bude splácet předražený tunel Blanka a staví také zbytečnou linku metra do Motola. Na rozvoj veřejné dopravy nebo zlepšování veřejného prostoru tak nebudou peníze. „Primátor Svoboda vidí vzor Prahy v Kodani, která vsadila na chůzi a cyklistickou dopravu a dnes patří k městům s nejvyšší kvalitou života na světě. V praxi ale Praha pokračuje v politice velkých dopravních staveb, jejichž přínos je sporný. Primátor se pokouší zmírnit enormní prodražení Blanky, v tu samou dobu však magistrát chystá Blanku 2 a veřejnost zase o ničem neví,“ říká Vít Masare za iniciativu Auto*Mat. Stále se připravuje stavba tunelů u Muzea, které by znemožnily přeměnu severojižní magistrály v městský bulvár. Peníze potřebné pro rozvoj veřejné dopravy pohlcují rostoucí provozní náklady Dopravního podniku.

„Radní si zaslouží uznání za záchranu zeleného Trojmezí před developery. Šlo o jeden z nejkřiklavějších případů tvrdého lobbingu pozemkových spekulantů a jejich ovlivňování politiky,“ hodnotí Martin Skalský ze sdružení Arnika. Na druhou stranu pokračuje projednávání několika desítek změn územního plánu, na dvě stě dalších změn bylo prozatím přerušeno a dokonce se připravuje zcela nová vlna změn. „Rada města přiznala, že její prioritou není schválení nového územního plánu. To je velké zklamání. Může to znamenat, že se opět rozjede schvalování dílčích developerských projektů a celý proces se znovu vymkne veřejné kontrole. Pokud by město ani za tři roky stále nemělo promyšlenou koncepci svého rozvoje a směřování, byla by to zpráva o naprostém selhání této politické reprezentace,“ řekl Skalský.

Podle iniciativy PragueWatch nadále přetrvává ignorantský postoj politiků i magistrátních odborů ke kulturnímu dědictví a ochraně životního prostředí. „Odbor ochrany prostředí zřídka kdy vydá negativní stanovisko k návrhu změny územního plánu. Přitom dostává k posouzení i stavby se zcela zjevně negativním dopadem na životní prostředí, jako je výstavba obří mimoúrovňové křižovatky a Multifunkčního operačního střediska na Malovance. Obzvláště přičteme-li k nim další stavební záměry v blízkém okolí, lze bez nadsázky tvrdit, že jde o pomalou likvidaci této části Břevnova“ říká Martin Veselý z PragueWatch. „V Praze dnes sledujeme rozmach fasádismu, vytrácení života z centra Prahy, její proměnu v turistické ghetto. Drzost developerů se snad ještě zvětšila a nahrává jí i nečinnost Odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu známá díky příkladům domu na Václavském náměstí či stadionu na Štvanici,“ uvedl Veselý. Jako pozitivní vidí ale rozmach občanské aktivity „Vznikají nové lokální i celopražské iniciativy, o nichž je hodně slyšet a které spolu navíc spolupracují,“ dodal Martin Veselý.

Přímo z frustrace po uzavření velké koalice vzniklo Pražské fórum. „Hodnocení nového vedení by se dalo shrnout dvěma slovy: Ano, ale. Ano, některé změny jsou započaty, ale k plné funkčnosti jim vždy něco chybí a výsledek je více než rozpačitý,“ říká jedna ze zakladatelek Pražského fóra Alena Rybníčková. Kritizuje například novou podobu webových stránek, pod jejichž novou fasádou se ztrácejí dokumenty a propojení mezi nimi. Vyhledat potřebné trvá ještě déle než dříve, případně je to nemožné. Ani fakt, že na zasedání jsou přítomni a mohou vystupovat občané, podle ní nezajištuje demokratické rozhodování. „Zastupitelé nejsou nijak nuceni reagovat na vyjádření občanů. Navíc jsou nám předváděny podivné praktiky s hlasováním, pokud hlasování nedopadne úplně dle domluvených představ koalice,“ dodala Rybníčková.

Nové vedení magistrátu zatím nepřineslo změnu pro pouliční umění, které patří k ulicím evropských i světových metropolí. „Politici, úředníci a policie berou pouliční umění jako žebrání nebo jako výdělečnou podnikatelskou činnost s nutností získat povolení, zábory aj. V podstatě si je interpretují různorodě, přičemž žebrání je nejčastější,“ říká Jiří Boháč z BuskerVille. „Doposud jsme nezískali od magistrátu žádnou znatelnou podporu kromě záštity nad „Svátkem hudby“, který navíc ve výsledku nebyl policií v ulicích uznáván,“ podotýká Jiří Boháč. Podporou a poskytnutím místa k projevu by se přitom Praha začlenila k dalším světovým metropolím, dala by možnost vyniknout mladým a alternativním muzikantům, divadelníkům, či jiným umělcům. „Alchymií pouličního umění je totiž přímý kontakt s lidmi, získávání okamžité zpětné vazby, snazší formování projevu a tím celkového výrazu umělcova. Touto cestou vznikly veliké hvězdy celosvětového formátu, a proto by neměla být upírána, vždyť svoboda projevu je hlavní doménou demokracie,“ dodává Jiří Boháč z iniciativy BuskerVille.

Naději představují podle nevládních organizací sami obyvatelé Prahy. Všímají si místních problémů a stále aktivněji se je snaží také řešit. Sdružení apelují na lidi, aby to nevzdávali. Zatímco příchod skutečně osvícených politiků je ve hvězdách, k lepšímu prostředí a atmosféře města může přispět každý z občanů. Dnešní tisková konference byla první společnou akcí šesti pražských občanských organizací prosazujících lepší život v Praze. Zdaleka však nejde o akci poslední. „Rok od voleb vidíme, že problémy jsou velmi hluboké a změna vyžaduje velké úsilí. Přestože každá z našich organizací se věnuje jiné oblasti, věříme, že společně dokážeme prosadit více. Politika města je trochu ospalá a žádný zázrak nás zřejmě v nejbližší době nečeká. Proto bychom rádi tímto vyzvali obyvatele Prahy, ať se aktivně zajímají o činnost svých zastupitelů a zapojí se do práce nevládních organizací nebo je podporují. Zatímco politikové se každé čtyři roky mění, nevládní organizace hájí zájmy obyvatel Prahy dlouhodobě,“ řekla Zora Kasiková, mluvčí Arniky.

Kontakty:
Arnika – Martin Skalský, tel.: 775 168 026, martin.skalsky@arnika.org
Auto*Mat – Vít Masare, tel.: 607 786 013, vit.masare@auto-mat.cz
BuskerVille – Dalibor Zíta, tel.: 603 973 556, iniciativa.buskerville@gmail.com
Oživení – Martin Kameník, tel.: 776 230 779, martin.kamenik@oziveni.cz
PragueWatch – Martin Veselý, tel.: 721 951 245, vesemak@volny.cz
Pražské fórum – Alena Rybníčková, tel.: 721 701 040, alena.rybnickova@seznam.cz

Příloha 1 – Stručné hodnocení první roku vlády pražských radních

KORUPCE
+ Snaha primátora zamezit prodražování výstavby městského okruhu a zlepšit kontrolu výdajů na veřejné zakázky
+ Schválení pravidel pro převod nemovitostí ve vlastnictví hlavního města Prahy
+ Schválen plán zavedení e-aukcí do února 2012

Současná protikorupční politika hl.m. Prahy probíhá zcela uzavřeně bez možnosti veřejného dohledu.
Je plánována redukce stávající protikorupční strategie, vedení města nadále rezignuje např. na zavedení protikorupčního ombudsmana, metody hodnocení vedoucích zaměstnanců
Radnice nečiní žádné kroky pro průhlednější hospodaření městských firem, např. se staví laxně k implementaci pravidel pro zadávání zakázek těmito organizacemi, taktéž toleruje jejich porušování zákona o svobodném přístupu k informacím.

DOPRAVA
+ Primátor se snaží vyjasnit, jak došlo k prodražení tunelu Blanka
+ Náměstek Březina umožnil zahájit přípravu přestavby nebezpečné křižovatky na nábřeží Kapitána Jaroše
+ Magistrát podpořil uspořádání mezinárodního workshopu o humanizaci magistrály

Město pokračuje v politice velkých dopravních staveb, které jsou předražené a nepřinášejí užitek
Podpora cyklistické dopravy běží už jen setrvačností a postupně slábne objemem i kvalitou
Komise pro pěší dopravu se v novém volebním období ještě nesešla, město nevěnuje chůzi žádnou pozornost

ÚZEMNÍ ROZVOJ
+ Schvalování změn územního plánu se zbrzdilo a probíhá celková revize
+ Rada splnila jeden ze svých předvolebních slibů a zachránila zelené Trojmezí před zástavbou
+ Lidé mohou vystupovat na jednání zastupitelstva, což dříve nemohli

Rada přiznává, že schválení nového územního plánu není prioritou tohoto volebního období
Byla zahájena nová vlna změn územního plánu a proces je nepřehlednější než kdy dříve
Výbor pro územní plánování se vzdal svého práva přijímat stanovisko k jednotlivým projektům

OTEVŘENOST
+ Zvolení předsedy Kontrolního výboru (i když po půl roce)
+ Zahájení široké a odborné diskuze na téma volby přísedících
+ Změna jednacího řádu (občané mohou vystoupit na každém jednání zastupitelstva, nemusí se o tom hlasovat

Za celý rok se nepodařilo dostat ne jednání zastupitelstva kauzu Ústřední čistírny odpadních vod
Pod fasádou nového webu je systém informací a jejich propojení ještě horší než dříve
Podivné praktiky na jednání zastupitelstva, např. opakované hlasování, když není výsledek podle představ koalice

PRAŽSKÉ KAUZY
+ Vznikly nové občanské iniciativy, o kterých je hodně slyšet, a to jak na úrovni lokální (Letná sobě!, Tady není developerovo), tak celopražské (Pražské fórum)
+ Prohloubila se spolupráce mezi iniciativami, na lokální i celoměstské úrovni¨

Na pozici vedoucího odboru památkové péče zůstává úředník neschopný hájit hodnoty Prahy
V důsledku chybějící vize rozvoje města určují vývoj stále především developeři
Město nemá komplexní plán, jak zabránit degradaci centra Prahy v turistické ghetto

POULIČNÍ UMĚNÍ
+ Ochota některých lidí jednat o uvolnění situace ohledně pouličního umění (radní Kaucký)
+ Ochota konkrétních lidí dát záštitu nad akcí (radní Kaucký i Odbor zahraničních vztahů, kultury a cestovního ruchu)
+ Zřízení komise, která se bude našimi požadavky a veřejným prostorem v Praze zabývat

Poslední Svátek hudby nechalo město rozehnat policií
Komise, která se bude zabývat požadavky na omezení byrokracie a poplatků za provozování pouličního umění, byla zřízena teprve tento týden, tj. déle než po roce od výzvy BuskerVille v červnu 2010
Pražské ulice okupují obchody s nevkusnými suvenýry a hlasitou, obtěžující hudbou z reproduktorů, distributoři reklamních letáků a komerční akce, které jsou povoleny téměř kdekoliv, pokud pořadatelé zaplatí nájem.

Příloha 2- Co může udělat každý Pražan či Pražanka?

  • Aktivně se zapojit do práce některého z občanských sdružení, která řeší problémy Prahy. Sdružení bojují s nedostatkem peněz a pomoc každého jednotlivce je významná.
  • Nezbývá-li Vám čas se přímo zapojit, můžete podpořit činnost občanských sdružení finančně. Peníze jednotlivců jim dávají nezávislost a schopnost zastupovat veřejné zájmy.
  • Sledovat práci magistrátu a vyjadřovat se písemně nebo na jednáních k tématům, která se Vás dotýkají – například k územnímu plánu, rozpočtu, kulturní politice nebo dopravním stavbám.

Arnika – Centrum pro podporu občanů
Pro kvalitu života v Praze je významná zejména problematika zeleně a ochrany stromů a územní plán, který určuje další rozvoj města. Sledujeme také probíhající změny územního plánu a pomáháme občanům podávat k nim připomínky. Spolupracujeme s desítkami místních občanských sdružení a iniciativ a poskytujeme bezplatné poradenství obyvatelům, kteří chtějí přispět k lepšímu životu v metropoli. www.arnika.org/mesta

Auto*Mat
Auto*Mat je iniciativa za bezpečnou, zdravou a živou Prahu. Věříme, že klíčem k lepšímu prostředí města je organizace dopravy. Naším posláním je podporovat a rozvíjet cyklistickou, pěší a veřejnou dopravu v Praze. Usilujeme také o zodpovědné používání automobilů ve městech a zklidňování dopravy. Auto*Mat chce proměnit Prahu uzpůsobenou dnes spíše k autoprojíždění na město příznivější životu. www.auto-mat.cz

BuskerVille
Hlavní cíle iniciativy Buskerville začínají zjednodušením legislativy a procesu získávání povolení pro provozování pouličního umění a končí celistvou proměnou užívání veřejného prostoru v Praze. Představy o kulturním městě iniciativa manifestuje každý rok 21. června na oslavě s názvem „Svátek hudby“. Alchymií pouličního umění je přímý kontakt s lidmi, získávání okamžité zpětné vazby, snazší formování projevu a tím celkového výrazu umělcova. Touto cestou vznikly veliké hvězdy celosvětového formátu, a proto by neměla být upírána, vždyť svoboda projevu je hlavní doménou demokracie.

Oživení
Pokud máte téma, které Vás zajímá, kauzu, kterou nechcete nechat proběhnout bez povšimnutí, udělali jste první krok, po kterém není třeba couvat. Občanské sdružení Oživení Vám může podat pomocnou ruku pro oblast transparentního rozhodování – nabízí poradenství v konkrétních kauzách, na jeho webu naleznete zpracované tematické okruhy se základními radami, jak v konkrétních případech postupovat, k dispozici je bezplatná protikorupční linka a sdružení nabízí i tematické semináře pro větší skupiny aktivních občanů a zastupitelů. www.oziveni.cz

PragueWatch
Praguewatch.cz je internetovým průvodcem po pražských kauzách, sporných případech městského plánování, ohrožených kulturních prostorech, parcích či třeba zahrádkářských koloniích. Je vhledem do nedávné historie a současnosti odvrácené tváře Prahy. Kritický pohled na rozvoj Prahy a městské politiky je založen na spolupráci akademiků, odbornic a občanských aktivistek a aktivistů. Řada Pražanů a Pražanek nemá právo volit v komunálních volbách. I tito lidé, kteří se do Prahy přistěhovali z jiné části Česka, jiné země anebo zde studují, by podle nás měli mít právo vyjadřovat se k rozvoji Prahy. www.praguewatch.cz

Pražské fórum
Pražské fórum dlouhodobě sleduje zasedání zastupitelstva hlavního města Prahy a jednání vybraných výborů. Vyjadřuje se k bodům programu jednání; tak upozorňuje přímo na půdě magistrátu na špatné hospodaření s penězi či vyložené podvody. Zároveň komunikuje se zastupiteli a úředníky magistrátu a navrhuje jim dílčí nebo systémové změny. Organizuje též happeningy ve veřejném prostoru (Megabigboard, Piknik v metru, Pošli jízdenku dál, Rakovina Pražanům atd.). Tímto způsobem problémy Prahy medializuje a zároveň do jejich řešení aktivně zapojuje širší okruh Pražanů. www.prazskeforum.cz

Příloha 3 – Podívejte se na záznam

Na stránkách sdružení Arnika jsou ke shlédnutí prezentace jednotlivých účastníků tiskové konference, podívejte se, jak činnost radnice hodnotí!

Nakrmte AutoMat

Podpořte nás a staňte se tak členy Klubu přátel AutoMatu!

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku uvidíte údaje potřebné k založení platby v bance.

měsíčně 1000,-

Děkujeme mnohokrát za Vaší podporu, moc si ji vážíme.

Prosíme, nastavte si platbu ve své bance podle následujících údajů, abychom poznali, že jde o podporu od Vás.

  • ve prospěch účtu: 2400063333/2010
  • částka: [amount]
  • variabilní symbol: [variable_symbol]
  • vybraná frekvence plateb: [freq]
Něco se nepovedlo
Zpět do formuláře