Praha potřebuje novou dopravní koncepci

PRAHA – Dopravní zácpy, nedostatek míst k parkování, bariéry pro chodce v ulicích, nekoncepční změny MHD. Praha se potýká s celou řadou dopravních problémů. Podle iniciativy Auto*Mat je příčinou zastaralá dopravní koncepce. Příprava nového územního plánu je šancí na její zásadní revizi. To, jak by se měla doprava v Praze proměnit, mělo být tématem úterního společného zasedání výboru pro dopravu a výboru pro územní rozvoj magistrátu (1). Nyní se zdá, že se politikové tématu zalekli a mění program.

„Nejde o žádné maličkosti. Neregulovaná automobilová doprava enormně znečišťuje ovzduší, což se v zimě projevuje smogovými situacemi ohrožujícími zdraví lidí. Ulice města nejsou příliš vlídné vůči chodcům, rodičům s kočárky, seniorům a hendikepovaným,“ vysvětluje dopravní odborník Vratislav Filler z iniciativy Auto*Mat.

„Dodnes uplatňovaná dopravní koncepce vznikla před padesáti lety, kdy byly zcela jiné podmínky. Sázelo se na monstrózní dálnice pro auta, které vystavovaly na odiv ekonomickou sílu státu a schopnosti inženýrů,“ říká Vratislav Filler. „Vidíme, kam nás taková cesta dovedla. Praha je zadlužená kvůli stavbě tunelu Blanka a na nic nejsou peníze. Dopravní problémy se přitom zhoršily. Zácpy jsou horší než dříve, není kde parkovat, veřejný prostor kolem hlavních silnic je odpudivý a lidé na špatně řízenou dopravu doplácejí zdravím,“ dodává Filler.

V úterý 30. října měl na téma dopravní koncepce Prahy mimořádně zasedat dopravní výbor spolu s výborem pro územní rozvoj. Dopravní koncepce je totiž klíčovým podkladem pro tvorbu nového územního plánu. V programu jednání, který byl nyní zveřejněn, však projednání koncepce chybí.

„Nechápu, kdo a proč na poslední chvíli změnil program jednání, ale věřím, že se nakonec výbory dopravní koncepcí budou zabývat. Jinak by bylo jejich společné zasedání zbytečné. Je přitom nejvyšší čas. Pokud město nedefinuje své dopravní priority, prakticky není možné začít pracovat na novém územním plánu,“ komentuje nadcházející jednání Vratislav Filler.

Podle Fillera je problém, že Praha nerespektuje ani dílčí strategie, které byly schváleny. Zejména integrovaný krajský program snižování emisí, Koncepci rozvoje cyklistické dopravy do roku 2020 a generel pěší dopravy (2), (3), (4).

Přílohy:

1) Společné zasedání výboru pro dopravu a výboru pro územní rozvoj se koná 30. října 2012 od 15:30 hodin v budově magistrátu (Mariánské náměstí 2, Praha 1, místnost č. 349.

Více na webu magistrátu

2) V současnosti vytvářejí automobily přes 70 % emisí tuhých látek, 65 % emisí oxidů dusíku a 90 % emisí oxidu uhelnatého a amoniaku (Krajský program snižování emisí, data 2007). Prachové mikročástice PM10, které jsou toxické a rakovinotvorné, uvádí plán jako první prioritní látku, jejíž koncentrace je třeba snižovat. Hlavním zdrojem těchto mikročástic je automobilová doprava. Tyto cíle musí zohlednit nový územní plán Prahy, zatím však není jasné, zda a jakým způsobem se tak stane.

Krajský plán snižování emisí dále stanoví tyto priority:

1.16. Omezování zdrojů a cílů automobilové dopravy

• (výběr) funkční plochy, na nichž se předpokládá velká koncentrace pracovních příležitostí, administrativy nebo obchodů, budou umisťovány přednostně u tras kolejové hromadné dopravy.

• v silně imisně zatížených lokalitách je nutno důsledně omezovat umisťování nových zdrojů emisí i nových cílů individuální dopravy a nepřipustit zvyšování míry využití území.

• vytvářet předpoklady pro zachycení radiálních dopravních vztahů na parkovištích P+R (vždy řádově tisíce vozidel na rozhodujících tazích – sektorových záchytných parkovištích v systému P+R).

• vytvářet podmínky pro rozvoj cyklistické dopravy, při přípravě dopravních staveb zajistit prostor pro pěší a cyklistické komunikace.

Krajský plán snižování emisí

3) Koncepce rozvoje cyklistické dopravy do roku 2020

4) Generel pěší dopravy

Nakrmte AutoMat

Podpořte nás a staňte se tak členy Klubu přátel AutoMatu!

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku uvidíte údaje potřebné k založení platby v bance.

měsíčně 1000,-

Děkujeme mnohokrát za Vaší podporu, moc si ji vážíme.

Prosíme, nastavte si platbu ve své bance podle následujících údajů, abychom poznali, že jde o podporu od Vás.

  • ve prospěch účtu: 2400063333/2010
  • částka: [amount]
  • variabilní symbol: [variable_symbol]
  • vybraná frekvence plateb: [freq]
Něco se nepovedlo
Zpět do formuláře