Oživte veřejný prostor a zapojte se do sousedských slavností Zažít město jinak, vyzývají organizátoři z AutoMatu

27. 04. 2022

Třetí zářijovou sobotu budou opět stovky ulic a veřejných prostranství po celém Česku patřit sousedům a sousedkám a jejich umu. Uskuteční se už 17. ročník sousedských slavností Zažít město jinak. K organizátorům*kám letošní akce se do konce května může přidat kdokoliv a za pomoci pořádajícího spolku AutoMat oživit také vlastní ulici.

Cílem akce je propojovat sousedy, místní podniky a instituce, kteří se jindy spíše míjejí,” vysvětluje koordinátor slavností Tomáš Fridrich z AutoMatu. „Často se stává, že se energie vzniklá z pořádání Zažít město jinak přetaví ve vznik místních spolků a organizaci akcí během celého roku,” doplňuje. Součástí slavností, do kterých se loni zapojilo 95 míst v Praze a 45 dalších měst, se může stát kdokoliv. Do konce května je otevřený Open Call přímo pro organizátory a organizátorky jednotlivých lokalit.Stačí mít chuť, elán a alespoň základní představu o programu dne. Se všemi formalitami jako je jednání s úřady, řešení záborů veřejných prostranství, vyparkování aut na den akce a propagací, už pomůžeme my,” říká Tomáš Fridrich.

Slavnosti Zažít město jinak jsou ideální šancí poukázat na nevyužitý potenciál veřejného prostoru, který při vyparkování aut vynikne o to výrazněji. K veřejnému prostoru se váže i motto letošního ročníku „Bez zábran”. To evokuje snahu o odstranění bariér fyzických, které brání různým skupinám lidí se městem snadno a efektivně pohybovat, ale také zábran mentálních.

Každý rok se snažíme vnést do společenské diskuse téma, které v rámci našich dlouhodobých aktivit v AutoMatu řešíme a které je důležité i pro zapojené organizátor(k)y. V našich městech a v metropoli obzvlášť naráží lidé na bariéry každodenně. Rodiče s kočárky, lidé se sníženou schopností pohybu a orientace, senioři, ale např. i lidé, kteří usilují o důstojné bydlení nebo bezpečnou cestu do práce,” vypočítává koordinátor Tomáš Fridrich.

Partnerství, co dává smysl

Generálním partnerem sousedských slavností Zažít město jinak se letos poprvé stala společnost Kaufland. „Podpora komunitních projektů je pro nás stěžejní. Generální partnerství Zažít město jinak skvěle navazuje na naše současné aktivity. Patří mezi ně budování komunitních zahrad u našich prodejen či grantové programy realizované s Nadací Via,” říká Peter Chalupianský, manařer CSR Kauflandu.

Mezi partnery Zažít město jinak 2022 bude patřit i Městská knihovna v Praze a hustá síť jejích poboček. Role knihoven se proměňuje, už dávno se nejedná jen o místa, kde je možné půjčovat knihy nebo nerušeně studovat. Knihovny se čím dál častěji stávají komunitními centry a partnerství Městské knihovny a sousedských slavností Zažít město jinak se tak více než nabízí.

Nakrmte AutoMat

Podpořte nás a staňte se tak členy Klubu přátel AutoMatu!

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku uvidíte údaje potřebné k založení platby v bance.

měsíčně 1000,-

Děkujeme mnohokrát za Vaší podporu, moc si ji vážíme.

Prosíme, nastavte si platbu ve své bance podle následujících údajů, abychom poznali, že jde o podporu od Vás.

  • ve prospěch účtu: 2400063333/2010
  • částka: [amount]
  • variabilní symbol: [variable_symbol]
  • vybraná frekvence plateb: [freq]
Něco se nepovedlo
Zpět do formuláře