Oživení Smetanova nábřeží se zadrhlo. Magistrát neví, kdo má pěší zónu na starost

Oživení Smetanova nábřeží se zadrhlo. Magistrát neví, kdo má pěší zónu na starost

Známou pohádku O slepičce a kohoutkovi připomíná dění na magistrátu. Radní hlavního města schválili v březnu víkendové proměny Smetanova nábřeží v pěší zónu (1). Měl se tím otestovat zájem Pražanů a účinek zklidnění dopravy na život v centru (2). Realizací plánu ale nebyl dodnes nikdo konkrétní pověřen a úředníci si úkol přehazují jak horký brambor. Z časových důvodů již není možné pěší zónu vytvořit na jaře. Ve hře tak zůstává odklad celé akce na letošní podzim (3).

 

Auto*Mat prosazuje proměnu Smetanova nábřeží už od roku 2004. Díky novým lidem ve vedení města, kteří jsou vstřícnější k návrhům na proměny ulic a podporu pěší dopravy, se letos podařilo radní přimět k závazku, že pěší zónu na zkoušku zřídí.

Zajistí-li magistrát dopravní značení a vyjedná zábor veřejného prostranství, Auto*Mat přislíbil pomoc s kvalitním kulturním programem. Na něm se mají podílet zejména vysoké školy, instituce a podniky sídlící přímo na Smetanově nábřeží. Základním požadavkem je nehlučnost a nekomerčnost akcí, aby nábřeží mohlo sloužit jako klidné korzo v centru Prahy. K sérii akcí nazvané Nábřeží žije! vznikl speciální web www.nabrezizije.cz

„Náš návrh je unikátní i v tom, že by objížďka poprvé při podobné akci vedla tranzit mimo historické centrum. Nechceme zavádět auta na Malou Stranu ani omezovat rezidenty Prahy 1 nebo tramvajovou dopravu,“ dodává Filler z iniciativy Auto*Mat.

Radní 12. března schválili záměr proměnit nábřeží v pěší zónu na šest jarních sobot. Úkol zadali Útvaru rozvoje města, který je jeho servisní organizací. Poté se údajně zjistilo, že zakládací listina neumožňuje Útvaru pořádat veřejné akce. Proto vznikl nápad přehodit proměnu nábřeží na magistrátní odbor komunikace. Vzápětí se zjistilo, že z časových důvodů nelze jarní termíny stihnout, navíc chybí rozpočet. Celá akce se tak zadrhla.

Proměnu Smetanova nábřeží podporuje vedle České filharmonie také Fakulta sociálních věd a Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, FAMU, DAMU, Národní divadlo a Nová scéna, Divadlo na Zábradlí, farnost nejsvětějšího Salvátora a většina místních podniků, jejichž hosté i zaměstnanci se do oblasti dostávají zpravidla pěšky nebo veřejnou dopravou (3). Petici za pěší zónu podepsalo 2 865 lidí. Projekt podpořila Metropolitní ozvučná deska a Komise Rady hlavního města Prahy pro koordinaci aktivit na veřejných prostranstvích na území Pražské památkové rezervace.

Otevřený dopis iniciativy Auto*Mat radním hlavního města Prahy ze dne 2. května 2013

Vážený pane primátore, vážené členky a členové Rady hlavního města Prahy,

ačkoliv jsme spolu již od června 2012 jednali o možnosti uspořádání šesti kulturních sobot na Smetanově nábřeží, nebyli jste schopni se usnést na organizačním řešení. Záměr se vám přitom líbil a sami jste ho podpořili rozhodnutím z 12. března tohoto roku, kdy jste přijali usnesení č. 351 „Zklidnění Smetanova nábřeží v režimu krátkodobých opatření“. Bohužel jste ale během následujícího měsíce nebyli schopni podniknout další nutné kroky.

Vážené členky a členové Rady hlavního města Prahy, mrzí nás, že i přes Váš zájem nedošlo dosud v rámci MHMP k přenesení finálních kompetencí v rámci města a jeho institucí a úřadů. Tím byla realizace projektu Zklidnění Smetanova nábřeží v režimu krátkodobých opatření zcela paralyzována. Podotýkáme, že na přípravě celého záměru dva měsíce pracoval osmičlenný produkční tým iniciativy Auto*Mat, odborníci z Útvaru rozvoje města, zaměstnanci Kanceláře pro veřejný prostor a v posledních týdnech i Odbor komunikace MHMP. Současný stav mimo jiné podkopává naděje mnoha institucí, které záměr na vytvoření pěší zóny podporují a strávily množství času přípravami vlastního zapojení. Jedná se například o Národní divadlo, Divadlo Na Zábradlí, VŠUP, Filosofickou fakultu UK, Fakultu sociálních věd UK, FAMU, DAMU, Tanec Praha či řadu místních galerií, ale i další.

Stále ale věříme, že je možné záměr uskutečnit, protože zklidnění nábřeží znamená jednoznačný přínos pro lidi, kteří v Praze žijí, pracují či studují.

Vážené členky a členové Rady hlavního města Prahy, je čas jednat. Pokud tedy ovšem myslíte otevření Smetanova nábřeží Pražanům a návštěvníkům naší metropole vážně. Původní plán šesti sobot v květnu a červnu není možné uskutečnit. Akce by však stále bylo možné uspořádat o sobotách od 31. 8. do 28. 9. V takovém případě je ale nutné přijmout rozhodující opatření do půlky května, aby zbyl čas na vlastní přípravu akcí. Jinak letos definitivně promarníte velkou šanci.

Přílohy:

1) Podrobnosti o Smetanově nábřeží: http://www.nabrezizije.cz

2) Smetanovo nábřeží se promění v pěší zónu.Zatím na zkoušku (tisková zpráva Auto*Matu z března 2013)

3) Vznik pěší zóny na Smetanově nábřeží podporují významné instituce, které zde sídlí


Nakrmte AutoMat

Podpořte nás a staňte se tak členy Klubu přátel AutoMatu!

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku uvidíte údaje potřebné k založení platby v bance.

měsíčně 1000,-

Děkujeme mnohokrát za Vaší podporu, moc si ji vážíme.

Prosíme, nastavte si platbu ve své bance podle následujících údajů, abychom poznali, že jde o podporu od Vás.

  • ve prospěch účtu: 2400063333/2010
  • částka: [amount]
  • variabilní symbol: [variable_symbol]
  • vybraná frekvence plateb: [freq]
Něco se nepovedlo
Zpět do formuláře