Novela PSP je krokem kupředu, míní Auto*Mat

Právě zveřejněný koncept novely Pražských stavebních předpisů (zde) považuje Auto*Mat za krok správným směrem, a to i přesto, že požadavky na zřizování parkovacích stání jsou stále nastaveny příliš vysoko. Za znepokojující považuje Auto*Mat snahu MMR o zrušení možnosti Prahy definovat si své stavební požadavky, včetně regulace parkování.

Městská novela PSP je dle Auto*Matu krokem kupředu směrem k městu krátkých vzdáleností. Novela se snaží alespoň trochu vybalancovat skrytou podporu automobilové dopravy, která je „zakódována“ v povinnosti stavebníků zřizovat značný počet parkovacích stání. Za pozitivní lze označit požadavek stavět přednostně v místech dobře obsloužených veřejnou dopravou a povinnost zřizovat alespoň v minimálním počtu také stání pro kola.

Požadavky na parkovací stání v novele považujeme i přesto za přehnané. Stávající celostátní a pražské předpisy, ale i tato novela, nutí stavebníky budovat parkovací stání i tehdy, když je k ničemu nepotřebují. Jedná se o skrytou subvenci automobilové dopravy a to dokonce ani ne ze státního rozpočtu, ale přímo ze soukromých peněz stavebníků, respektive jejich koncových zákazníků se značným vlivem na cenu bytů a tím pádem jejich dostupnost.

“V centru Prahy jsou již dnes v garážích tisíce parkovacích stání, která nikdo nevyužívá,” komentuje situaci Vratislav Filler. “Jestliže mají stavební předpisy pro centrální části města vůbec stanovovat nějaký limit pro počty parkovacích stání, pak by to měla být horní hranice a nikoliv dolní,” dodává.

Se znepokojením také sledujeme snahu Ministerstva pro místní rozvoj, které chce Praze v budoucnosti vydávání stavebních předpisů prakticky znemožnit, a to včetně stanovení požadavků na parkovací stání. Postup by měl být právě opačný: O tom, kolik parkování se má stavět, by neměla rozhodovat ministerská vyhláška, ale samospráva, která zná místní podmínky a může jim předpis pro počty parkovacích míst přizpůsobit.

Nedostatky, které jsou pražským PSP dlouhodobě vytýkány, považuje Auto*Mat za účelovou snahu o potření zatím nejlepších stavebních předpisů, které na území ČR kdy vznikly. “Kdyby mělo MMR zájem udělat něco rozumného, tak by pravidla nastavená pražskými stavebními předpisy adaptovalo do vlastní vyhlášky,” uzavírá Filler.

Nakrmte AutoMat

Podpořte nás a staňte se tak členy Klubu přátel AutoMatu!

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku uvidíte údaje potřebné k založení platby v bance.

měsíčně 1000,-

Děkujeme mnohokrát za Vaší podporu, moc si ji vážíme.

Prosíme, nastavte si platbu ve své bance podle následujících údajů, abychom poznali, že jde o podporu od Vás.

  • ve prospěch účtu: 2400063333/2010
  • částka: [amount]
  • variabilní symbol: [variable_symbol]
  • vybraná frekvence plateb: [freq]
Něco se nepovedlo
Zpět do formuláře