Nová silnice přivede další auta do rekreační oblasti Troja

PRAHA – Trojská kotlina slouží jako ostrov zeleně uprostřed města. Od dokončení tunelu Blanka už tomu tak nemusí být. Vedení města zamýšlí vyřešit problém přístupu do ZOO pro motoristy razantním způsobem. Řidiči zaparkují přímo před výběhy exotické zvěře. Za oběť jim padne jedna z nejkrásnějších rekreačních oblastí Pražanů, přes kterou má být vybudována nová silnice (1). Proti záměru protestují místní obyvatelé (2). O možnostech řešení budou občasné diskutovat i na prezentaci mexického architekta Pedra Camereny Berruecos (3).

Trojská kotlina je souvislý celek údolí Vltavy a svahů v severní části Prahy, od Holešovic po Podbabu a Podhoří. Troja v minulosti zůstala nedotčena městkou výstavou díky častým povodním, strmým úbočím a také oboře Stromovka, která ji dělila od okolní zástavby. Trojská kotlina je pro Prahu unikátní celek zachovalé přírody, který je ze všech stran obklopen městskou zástavbou a slouží jako kvalitní rekreační a oddychové území pro tisíce Pražanů.

V blízké budoucnosti tomu tak ale už nemusí být. Magistrát města prostřednictvím Technické správy komunikací připravuje studii silnice, která protne střed území na dvě poloviny. Zamýšlená stavba povede od tunelu Blanka podél protipovodňového valu a dále podél Vltavy směrem k Trojské lávce a po břehu pod zámkem na parkoviště ZOO – jih. Pod lávkou bude silniční most a kvůli parkovišti u lávky také napojení na ulici Pod Havránkou. „Území Troji patří mezi nejcennější oddychové zázemí pro obyvatele Prahy. Je tragické, že se potřeba dopravní obsluhy ZOO řeší na prvním místě posílením automobilové dopravy. Území leží v širším centru města, které má být nejlépe dostupné veřejnou dopravou“, říká Michal Křivohlávek z iniciativy Auto*Mat.

Vedení Prahy přistupuje ke stavbě bez jakékoliv analýzy problémů dotčeného území a koncepce řešení. Dosud nebyly prakticky vůbec vyhodnoceny varianty přístupu kyvadlovou veřejnou dopravou pro motoristy od parkoviště u tunelu Blanka ani varianty kombinace více přístupových bodů z území Prahy 6 a Prahy 7. Stavba silnice předbíhá výsledky územní studie Pelc Tyrolka, kterou si nyní nechává vypracovat Útvar rozvoje města. S nekoncepčním postupem není spokojeno ani vedení Troji. Městská část zvažuje vypracování vlastní studie cenného území.

Závažné námitky vznáší také Komise pro cyklistickou dopravu RHMP. Výstavbou nové silnice dojde k zatížení významného rekreačního koridoru pro pěší, in-line a cyklisty povltavské pravobřežní trasy A 2. V úseku kolem Trójské lávky, Trojského zámku a ZOO se z klidového území stane chodník podél rušné silnice.

Místní obyvatelé se navíc bojí dalšího nárůstu tranzitní dopravy a na svou obranu zformulovali petici (2). Předpokládají, že nová silnice nepřinese pouze více aut návštěvníků zoologické zahrady. Domnívají se, že novou silnici využijí i každodenní pražští motoristé jako zkratku ze severního okraje do Holešovic a dále k vjezdu do tunelu Blanka. Zkušenosti z jiných míst nárůst aut před vjezdy na kapacitní komunikace potvrzují.

Vůli hledat pozitivní řešení se snaží městská část Troja i prostřednictvím veřejných debat. O dalších možnostech bude veřejnost s odborníky debatovat i v rámci prezentaci mexického architekta Pedra Camereny Berruecos, která proběhne na Trojské louce 1. července 2010 od 19 hodin (3).

PŘÍLOHY

1) Schéma nové silnice přes území Troji do ZOO

2) Petice obyvatel Troji proti výstavbě nové silnice do ZOO

http://www.trojatrojou.cz/Petice.html

3) Pozvánka na veřejnou prezentaci a diskusi s mexickým architektem Pedrem Camerenou Berruecos.

V rámci večera bude promítnut dokumentární film Auto*Mat.

Nakrmte AutoMat

Podpořte nás a staňte se tak členy Klubu přátel AutoMatu!

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku uvidíte údaje potřebné k založení platby v bance.

měsíčně 1000,-

Děkujeme mnohokrát za Vaší podporu, moc si ji vážíme.

Prosíme, nastavte si platbu ve své bance podle následujících údajů, abychom poznali, že jde o podporu od Vás.

  • ve prospěch účtu: 2400063333/2010
  • částka: [amount]
  • variabilní symbol: [variable_symbol]
  • vybraná frekvence plateb: [freq]
Něco se nepovedlo
Zpět do formuláře