Neplní magistrát primátorovy sliby, nebo je ignoruje?

Neplní magistrát primátorovy sliby, nebo je ignoruje?

PRAHA – Probíhající rekonstrukce tramvajové trati v Lazarské a Vodičkově ulici přinese všem stovky metrů hladší jízdy a bezbariérové zastávky. Městské organizace ale nepočítají s využitím výluky k odstranění jedné z největších překážek pro jízdu na kole v centru města: dvou set metrů téměř nesjízdné dlažby u tramvajových zastávek Václavské náměstí. Řešení problémového místa je přitom léta naplánované (1) a slíbil jej osobně i primátor Hudeček (2).

Vodičkova ulice je důležitá spojnice pro ty cesty na kole, kdy se nechcete proplétat mezi lidmi v pěších zónách na Zlatém kříži nebo projíždět protisměrem Národní či Jungmannovu. Dvě stě metrů kostrbaté dlažby, položené u zastávek Václavské náměstí, z ní ale dělá terén nepříjemný i pro horská kola (3). Proto již v roce 2010 dostala Technická správa komunikací jasné zadání, aby problémové místo řešila (1).

„V roce 2014, ve chvíli, kdy je rekonstrukce trati v plném běhu, se ale ze všech stran dozvídáme, že zde ony příšerné kostky zůstanou,“ podivuje se Vít Masare. „Je to o to bizarnější, že se tím ve volebním roce porušuje slib odstranit zde problémovou dlažbu, učiněný vloni primátorem Hudečkem.“ (2)

Není jasné, kdo v hlubinách magistrátu problém zavinil. „Oslovili jsme odspoda řadu kompetentních osob v různých složkách magistrátu, TSK či Prahy 1, abychom zjistili, zda je možné obměnu kostek do probíhající rekonstrukce ještě začlenit. S výjimkou primátora, na kterého jsme se obrátili až po nicneříkajících reakcích jeho podřízených, se všichni divili, že to tam není, nebo nás chlácholili, že ta dlažba přece není tak hrozná,“ vysvětluje dosavadní snahu iniciativy Auto*Mat o vyřešení problému Vít Masare. „To ale rozhodně odmítáme. Vodičkova ulice je obchodní třída v centru, nikoli tankodrom. Má být schůdná a sjízdná pro lidi, nikoli pro tanky.“

Až samotný primátor o víkendu neoficiálně přislíbil, že na dodržení svého loňského slibu dohlédne. Na veřejnost však stále z magistrátu žádná oficiální informace nevyšla a to, zda se nesjízdná dlažba skutečně odstraní, není v tuto chvíli jisté.

Možností, jak místo civilizovat, je více. „I dlažbu v pražském formátu lze položit takovou, že bude působit věrohodně a současně bude pohodlná pro všechny.“ vysvětluje dopravní expert iniciativy, Vratislav Filler. „Ploché kostky jsou v Brně, Olomouci i ve Vilniusu. Nejen v Kodani to tedy umí.“ (4) Probíhající rekonstrukce nabízí ještě dostatek času, začnou-li magistrát, TSK a Dopravní podnik jednat v součinnosti. Promarní-li se ale tato příležitost, bude úprava dlažby po dlouhou dobu nemožná. „Kolik let bychom pak měli sousloví „Hudečkův slib“ spojený především s drkotáním zubů?“ uzavírá Filler.

Přílohy

1) Na odstranění dlažby ve Vodičkově existuje zadání od Komise Rady HMP pro cyklistickou dopravu již z roku 2010. Je jím tzv. „zadávací karta TSK“ (č. 11, online na http://mapa.prahounakole.cz/media/Zadavaci_karty/ZK-2010-11_Vodickova+Lazarska.pdf). V této zadávací kartě je uvedeno: „Průjezd (…) je legální (…), jeho atraktivita a bezpečnost je však výrazně snížena právě kvalitou povrchu. (…) Velmi nebezpečnými jsou výškové rozdíly mezi jednotlivými dlažebními kostkami a často propadlá dlažba v těsném okolí tramvajových kolejí.“ V rámci této zadávací karty se předpokládala koordinace s právě probíhající rekonstrukcí tramvajové trati ve Vodičkově ulici (tehdy plánované na rok 2012).

2) Primátor Hudeček v létě 2013 na svém webu (http://www.hudecektomas.cz/cz/novinky/8260/) a v tiskové zprávě přislíbil řešení problémů, které cyklisté s pražskou dlažbou mají. Citujeme: „Ve snaze usnadnit cyklistům průjezd metropolí rozhodl magistrát, že předláždí některé úseky ulic a náplavek. V rámci města je to relativně detail, ale pro cyklisty je to významná věc, která jim velmi zjednoduší pohyb městem. Cena zatím nebyla vyčíslena, nicméně náklady by neměly být nijak závratné. Mezi vybranými úseky je například Vodičkova ulice….“

3) Dlažba ve Vodičkově ulici – foto Václav Kříž. Je zřejmé, že dlažba mezi kolejemi je ještě horší než běžné dlažební kostky mimo tramvajový pás.
http://mapa.prahounakole.cz/media/foto/vk_vodickova_2.jpg

4) I dlažbu v tomto formátu lze udělat tak, aby byla přívětivá pro cyklisty. Viz http://www.copenhagenize.com/2014/04/bicycle-friendly-cobblestones.html

Nakrmte AutoMat

Podpořte nás a staňte se tak členy Klubu přátel AutoMatu!

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku uvidíte údaje potřebné k založení platby v bance.

měsíčně 1000,-

Děkujeme mnohokrát za Vaší podporu, moc si ji vážíme.

Prosíme, nastavte si platbu ve své bance podle následujících údajů, abychom poznali, že jde o podporu od Vás.

  • ve prospěch účtu: 2400063333/2010
  • částka: [amount]
  • variabilní symbol: [variable_symbol]
  • vybraná frekvence plateb: [freq]
Něco se nepovedlo
Zpět do formuláře