Nábřeží žije! završila fotografie a film

Nábřeží žije! završila fotografie a film

PRAHA – Sérii pěti otevřených kulturních sobot na Smetanově nábřeží završilo téma filmu a fotografie. I přes nepříznivé počasí Pražané využili poslední možnost projít se po výjimečném korzu.

„I po páté Smetanovo nábřeží Pražany přitahovalo. Zkušenost ze série proměn tohoto unikátního veřejného prostoru v centru města zásadním způsobem napomůže aktuální debatě o podobě trvalého zklidnění centra v souvislosti s plánovaným otevřením tunelu Blanka. Po zklidnění tranzitující automobilové dopravy nevolá už jen Smetanovo nábřeží, ale také Malá Strana,“ řekl Vít Masare z iniciativy Auto*Mat.

Smetanovo nábřeží se podařilo pěším dočasně zpřístupnit po mnoha letech úsilí občanů, občanských sdružení, místních institucí a podniků, které na této kulturní ose působí. Velkou podporu zklidnění Smetanova nábřeží vyjádřili například děkani Fakulty sociálních věd UK, Filozofické fakulty a FAMU. Poslední kulturní sobota Nábřeží žije! se zaměřila na film, fotografii a design.

„Podstatným aspektem zklidňování bylo vyvolat diskuzi o způsobu, jakým chceme a umíme užívat veřejný prostor ve městě. Jak příznivcům, tak odpůrcům sobotních uzavírek je nutné připomenout, že akci Nábřeží žije, není možné chápat jako referendum o trvalém uzavření Smetanova nábřeží. Akce byla v první řadě inspirací, která spoustu lidí přiměla o osudu nábřeží přemýšlet či vyjádřit svůj názor,“ uvedl Adam Švejda z Útvaru rozvoje města.

Pro návštěvníky Nábřeží žije! byla připravena řada zajímavostí jako výstava fotek a obrázků bezdomoveckých průvodců z Pragulic, animační dílna Aeroškoly, fotografické studio, varietní duo Konráda Kapitoly, nebo vernisáž výstavy Štěpána Adámka „Choďte na koncerty“. Zájem vzbudila také diskuze na téma kvality fyzického prostředí města moderovaná Adamem Gebrianem. Součástí programu byla rovněž diskuze se zástupci nezávislých vizuálních periodik a vydavatelství na téma „Jak vydávat“. Sobotní proměnu na Smetanově nábřeží zakončila projekce prvních českých dokumentárních filmů ze sbírek Národního filmového archivu ve spolupráci s Doc Alliance a následný DJ set Tvrdý & Vzteklá na dvoře Fakulty sociálních věd.

Smetanovo nábřeží bylo pro Pražany otevřeno pět podzimních sobot od 14. září do 12. října. Během těchto sobot zde Magistrát hl. m. Prahy, Útvar rozvoje hl. m. Prahy a Auto*Mat zkoumaly, zda a v jaké míře by byla možná transformace Smetanova nábřeží na pěší zónu.
Další podrobnosti je možné nalézt na speciálně zřízené webové adrese www.nabrezizije.cz.

Nakrmte AutoMat

Podpořte nás a staňte se tak členy Klubu přátel AutoMatu!

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku uvidíte údaje potřebné k založení platby v bance.

měsíčně 1000,-

Děkujeme mnohokrát za Vaší podporu, moc si ji vážíme.

Prosíme, nastavte si platbu ve své bance podle následujících údajů, abychom poznali, že jde o podporu od Vás.

  • ve prospěch účtu: 2400063333/2010
  • částka: [amount]
  • variabilní symbol: [variable_symbol]
  • vybraná frekvence plateb: [freq]
Něco se nepovedlo
Zpět do formuláře