Klimatický plán Prahy 2030: V silniční dopravě zeje díra

11. 05. 2021

Tisková zpráva spolku AutoMat ze dne 11. 5. 2021

Kontakty:
Vratislav Filler, vratislav.filler@auto-mat.cz, 776 362 395
Jakub Holzer, jakub.holzer@auto-mat.cz, 728 891 602

Klimatický plán Prahy 2030: V silniční dopravě zeje díra.

Rada hlavního města Prahy schválila 10. května návrh Klimatického plánu hl. m. Prahy do roku 2030, jehož cílem je do deseti let snížit uhlíkovou stopu města na polovinu. Cíle v dopravní část plánu jsou ovšem podle spolku AutoMat nedosažitelné. Město v něm například vůbec nepočítá s klimatickými dopady velkých dopravních staveb jako je Městský okruh a Radlická radiála.

Kapitola klimatického plánu týkající se soukromé a komerční dopravy tvoří asi desetinu plánovaného poklesu emisí. V této kapitole mají emise z roku 2010 klesnout o 27 %.

“Navrhovaná opatření jako mýto, regulace parkování a podpora bezemisní dopravy jsou sice v principu správně, jejich dopady ale klimatický plán značně nadhodnocuje,” tvrdí Vratislav Filler ze spolku AutoMat, který se dlouhodobě věnuje udržitelné dopravě a rozvoji Prahy.

Více než polovinu poklesu emisí v dopravě (pokles o 15 %) má v návrhu plánu zajistit zavedení mýta. Pozitivní dopad mýta v návrhu je podle spolku nejméně trojnásobně nadhodnocený. V návrhu dále vůbec není započítaná tzv. indukovaná doprava z velkých dopravních staveb (velké dopravní stavby nabízejí vyšší dopravní komfort a generují tak větší dopravní výkon). Radlická radiála a Městský okruh společně povedou ke zvýšení dopravního výkonu silniční dopravy v celé Praze  o zhruba 6 % krátkodobě a nejméně o 10% do několika let po zprovoznění. I přes zvýšení plynulosti tedy tyto nové městské dálnice do Prahy přitáhnou další auta a k tomu sníží konkurenceschopnost veřejné dopravy. Zlepšení plynulosti navíc bude jen dočasné, mýto nelze uvalit na celou Prahu, uvádí v tiskové zprávě AutoMat.

“Budeme rádi, že po zprovoznění Městského okruhu nevzroste doprava o tolik, aby by to převážilo lepšící se emisní bilanci jednotlivých vozidel. Na nějaké výraznější poklesy emisí CO2 v kapitole soukromé dopravy můžeme takto předem zapomenout,” komentuje klimatický plán města Vratislav Filler.

Problémy se započtením mýta či ignorováním dopravní indukce nejsou jedinými nedostatky dopravních kapitol. Zatímco u městských investic do budov plán předpokládá emisně citlivou výstavbu, emisní dopad samotné výstavby dopravních staveb je z plánu zcela vyjmut.

“V kapitolách věnujících se regulaci dopravy by měl být plán zcela přepracován tak, aby posoudil realisticky zavedení mýta a bral v potaz dopravní indukci,” upozorňuje Vratislav Filler. Plán by měl také požadovat, aby velké dopravní stavby byly realizovány jen tehdy, nepovedou-li ke zvýšení klimatické zátěže Prahy a to včetně výstavby.

 

Činnost AutoMatu je podpořena v rámci projektu “Hlídací pes klimatické náročnosti dopravních staveb” Nadačního fondu rodiny Orlických.

 

Poznámky:

Tisková zpráva HMP: https://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/magistrat/tiskovy_servis/tiskove_zpravy/praha_nasla_cestu_k_uhlikove_neutralite.html

Klimatický plán ke stažení https://drive.google.com/drive/folders/1p__1vS45gPGicaf2w4PBsZOhtg1Xnr0j?usp=sharing

Nakrmte AutoMat

Podpořte nás a staňte se tak členy Klubu přátel AutoMatu!

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku uvidíte údaje potřebné k založení platby v bance.

měsíčně 1000,-

Děkujeme mnohokrát za Vaší podporu, moc si ji vážíme.

Prosíme, nastavte si platbu ve své bance podle následujících údajů, abychom poznali, že jde o podporu od Vás.

  • ve prospěch účtu: 2400063333/2010
  • částka: [amount]
  • variabilní symbol: [variable_symbol]
  • vybraná frekvence plateb: [freq]
Něco se nepovedlo
Zpět do formuláře