Jak zvýšit kvalitu života v Praze

 

Tisková zpráva iniciativy Auto*Mat ze dne 5.4.2016

PRAHA – Dopravní a územní plánování Prahy často probíhá nekoordinovaně. Projekt Praha udritelná to chce zlepšit.

Věděli jste například, že stavba městských dálnic způsobuje výstavbu nákupních center, podporuje sídelní kaši a vybydlování centra?

V březnu skončil roční projekt spoluku Auto*Mat Praha udržitelná, který měl za cíl přiblížit pražské chaotické plánování v oblasti rozvoje města a dopravy k moderním trendům světových metropolí. Projekt pomocí, webových a tištěných materiálů, výstavy a debat informoval odbornou i laickou veřejnost o principech tzv. udržitelné mobility (udržitelná mobilita je doprava s minimálními dopady na životní prostředí). Dalším cílem projektu bylo prosazovat tyto principy do vznikajících či připravovaných startegických dokumentů Prahy a posunout tak Prahu v žebříčcích kvality života o několik pater výše.

Kdyby se Praha těchto principů držela, podle Auto*Matu by to znamenalo čistší vzduch, bezpečnější ulice, méně bariér ve veřejném prostoru, zdravější obyvatelstvo i svobodnější pohyb našich dětí po městě bez doprovodu, jak byli v dětsví zvyklí předchozí generace.

Současná realita je ale jiná. Dopravnímu plánování nejen v Praze, ale v celé České republice vládnou teorie vycházející z padesátých let 20. století. Příčinou je ideologická zkostnatělost jednotlivých odborníků a příznivé podmínky systém, kdy veřejné zakázky na velké dopravní stavby živí na jedné straně velké stavební firmy a “politické podnikatele” a na straně druhé politické strany, které (logicky zcela nekoncepčně) rozhodují o způsobu rozvoje jednotlivých měst. Kvůli tomu se staví obří předražené dopravní stavby, které problémy s automobilovou dopravou ve městech spíše zhoršují, protože dopravu přitahují. V Praze se přitom blížíme k hranici, kdy náklady na údržbu silnic a dalších dopravních staveb budou tak vysoké, že město samo si na ně nevydělá a dojde ke zhroucení systému.

Jedinou cestou, jak se vyhnout tomuto osudu, je důsledné plánování rozvoje města s důrazem na dlouhodobou udržitelnost všech zásahů. Jak na to, Auto*Mat shromáždil ve Sborníku udržitelné mobilty – dopravní plánování v souvislostech, který najdete na webu spolku www.auto-mat.cz (1). Celý rok také na tomto webu vycházely tematické články.

Projekt Praha udržitelná má osvětový charakter, neboť dva zásadní dokumenty, kterými se jiná moderních města světa řídí, Praze stále chybí. Prvním je Plán udržitelné městské mobility (Sustainable Urban Mobility Plans), tedy vize, jak má být v budoucnosti formován systém pražské dopravy tak, aby byl dlouhodobě udržitelný a kvalita života ve městě neustále rostla. Druhým je Dopravní masterplán (DMP), jež má popisovat řešení systému dopravy ve městě včetně konkrétních dopravních staveb, jejichž výstavba má naplňovat vizi udržitelné mobility.

Přílohy:

  1. https://auto-mat.cz/auto-mat.cz/wp-content/uploads/Sbornik_final.pdf

 

Článek byl vydán v rámci projektu „Praha udržitelná“


Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz

loga-fondnno-nros-partnestvi-eeagrants-velka-rgb

Nakrmte AutoMat

Podpořte nás a staňte se tak členy Klubu přátel AutoMatu!

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku uvidíte údaje potřebné k založení platby v bance.

měsíčně 1000,-

Děkujeme mnohokrát za Vaší podporu, moc si ji vážíme.

Prosíme, nastavte si platbu ve své bance podle následujících údajů, abychom poznali, že jde o podporu od Vás.

  • ve prospěch účtu: 2400063333/2010
  • částka: [amount]
  • variabilní symbol: [variable_symbol]
  • vybraná frekvence plateb: [freq]
Něco se nepovedlo
Zpět do formuláře