Děti prožijí „den bez aut“. Do školy pojedou na kole

DĚČÍN/CHOMUTOV – V řadě zemí západní Evropy každodenní způsob dopravy, u nás zatím výjimečný zážitek. Desítky dětí v Děčíně a v Chomutově si budou moci tento týden vyzkoušet, jaké to je cestovat do školy a ze školy na kole. „Chceme přesvědčit rodiče, aby nevozili žáky ráno autem a udělali něco pro zdraví a samostatnost svých dětí,“ vysvětluje smysl školního ‚dne bez aut‘ koordinátorka akce Jana Pírková z iniciativy Auto*Mat.

Děti budou doprovázet učitelé, zkušení cyklisté i policisté. „Cyklistická doprava zatím není běžnou součástí silničního provozu a pro dětské cyklisty v našich městech není vybudována bezpečná infrastruktura. Proto je nezbytné, aby děti měly na cestě doprovod,“ říká Jakub Hradilek z Auto*Matu. Očekává, že cyklojízdy se v Děčíně zúčastní asi 120 dětí a 80 dalších v Chomutově.

K myšlence ‚dní bez aut‘ se přihlásila základní škola Miroslava Tyrše v Děčíně, kde proběhne cyklojízda ve středu 28. dubna, a škola ve Školní ulici v Chomutově. Do ní pojedou děti na kolech ve čtvrtek. V obou školách bude pro žáky připravena zkrácená výuka, po níž shlédnou dokumentární film Martina Marečka o dopravě ve městě nazvaný Auto*Mat. Budou také moci diskutovat se zástupci nevládních organizací, které se věnují bezpečnosti dopravy a podpoře cyklistiky. Plakáty a samolepky propagující tento ‚den bez aut‘ navrhovaly samy děti.

„Automobilová kultura ničí lidské zdraví i prostředí našich měst. Pokud nechceme vychovat další generaci každodenních řidičů, je nutné začít u dětí, formovat jejich dopravní návyky a způsoby vnímání veřejného prostoru,“ vysvětluje metodička vzdělávání Jana Pírková z Auto*Matu.

Cyklojízda je součástí pilotního výchovného a vzdělávacího programu k udržitelné dopravě, prostřednictvím kterého Auto*Mat oslovuje žáky základní škol. Cílem programu je jednak zlepšovat prostředí měst v okolí škol a vychovávat děti k samostatnosti a bezpečnému pohybu po městě. Projekt probíhá v Děčíně, v Mostě a v Chomutově.

Přílohy:

Vzděláváním k udržitelné dopravě

Efektivní vzdělávání a komunikace má sílu vyřešit mnoho problémů. Auto*Mat realizuje projekt „Vzděláváním k udržitelné dopravě“, jehož součástí je výukový program, který poskytuje školám a výukovým institucím různorodé a diferencované nástroje pro předávání znalostí z oblasti ekologické dopravy. Ty jsou uzpůsobené podle věku a potřeb dětí.

Výukový program je rozdělen do tří částí. Projektová výuka je určena pro žáky a žačky prvního a druhého stupně ZŠ a pro studenty a studentky SŠ. V rámci modelů výchovy inspirovanými zahraničními metodikami se učí rozlišovat jednotlivé formy dopravy, popsat jejich silné a slabé stránky z hlediska uživatelů i prostředí. Dále se interaktivní formou naučí rozumět vlivu jednotlivých druhů dopravy na životní prostředí. Budou také umět relevantní informace vyhledávat a dále s nimi pracovat.

Pilotní realizace výukového programu právě probíhá na třech školách v Děčíně, Mostě a v Chomutově, kde žactvo a pedagogové či pedagožky vytvořený program testují. Na každé zapojené škole pak projekt vyvrcholí uspořádáním školního Dne bez aut, kdy žáci a žačky představí výsledky výuky. Součástí Dne bez aut může být také organizovaná dojížďka dětí do školy na kole a promítání filmu s dopravně-ekologickou tématikou.

Celý projekt vyvrcholí školením učitelů a učitelek a školením koordinátorů a koordinátore environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty. Bude vytvořeno interaktivní DVD obsahující jak samotný program, tak i přehledné informace o metodách vzdělávání o ekologické dopravě v jiných zemích a odkazy na užitečné webové stránky k dané problematice. Toto DVD zdarma získá 500 škol po celé republice.

V další fázi je plánováno zapojení dalších stovek škol v České republice do projektu a dlouhodobé začlenění vzdělávacího programu do výuky nebo do pravidelných aktivit na některých z nich. Ve spolupráci s místními úřady školy také učiní trvalá opatření v podobě zlepšení dopravní situace školy, podporou dojížďky na kolech a další.

Webové stránky projektu: https://auto-mat.cz/aktivity/vzdelavani/

Nakrmte AutoMat

Podpořte nás a staňte se tak členy Klubu přátel AutoMatu!

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku uvidíte údaje potřebné k založení platby v bance.

měsíčně 1000,-

Děkujeme mnohokrát za Vaší podporu, moc si ji vážíme.

Prosíme, nastavte si platbu ve své bance podle následujících údajů, abychom poznali, že jde o podporu od Vás.

  • ve prospěch účtu: 2400063333/2010
  • částka: [amount]
  • variabilní symbol: [variable_symbol]
  • vybraná frekvence plateb: [freq]
Něco se nepovedlo
Zpět do formuláře