Desítky tisíc dětí pochopí, jak doprava ovlivňuje naše města a životy

PRAHA – Po velkém úspěchu pilotního dopravně vzdělávacího projektu, který uskutečnila iniciativa Auto*Mat v Mostu, Děčíně a Chomutově, se šíří nová metodika vyučování do celé republiky. Do programu se mohou zapojit stovky škol. Děti se v rámci interaktivní výuky dozvědí, jak doprava ovlivňuje podobu našich měst. Naučí se, jaké jsou možnosti udržitelné mobility i co lze dělat pro to, aby byly ulice bezpečnější a přívětivější pro děti, chodce a cyklisty.

„Školy se ve své výuce dosud zaměřovaly na bezpečnost dopravy, ale nevěnují se dopravě jako takové. Jde přitom o důležitou součást našeho každodenního života. Doprava naši společnost ovlivňuje více, než si uvědomujeme. Výukové aktivity k udržitelné mobilitě by měly toto bílé místo vyplnit,“ vysvětluje koordinátorka vzdělávacího projektu iniciativy Auto*Mat Jana Pírková.

Vedlejším účinkem vzdělávacího programu je podle ní dopad na myšlení žáků, kteří jím projdou. „Žáci začnou o svých městech přemýšlet jinak, než je běžné. To nesouvisí jen s dopravou. Mohou se z nich stát velmi dobře informovaní a aktivní občané,“ říká Pírková.

Žáky a studenty čekají v následujících dvou letech cyklojízdy, projektové dny a soutěže. Celý vzdělávací program je interaktivní. Místo klasického sezení a poslouchání si děti budou moci vše vyzkoušet a prožít. Naučí se rozumět vlivům dopravy na životní prostředí a prostor města, ale i na životní styl a svoje zdraví, zorientují se ve fungování úřadů a místní samosprávy. Ve výsledku by si měli osvojit maximální využití ekologických způsobů dopravy ve svém životě.

Auto*Mat testoval vzdělávací program během uplynulého školního roku v severních Čechách. Na čtyři stovky žáků škol v Chomutově a v Děčíně si mohlo vyzkoušet inovativní výuku včetně dojížďky na kole do školy.

„Ohlasy žáků jsou z převážné většiny pozitivní. Paradoxně se ukázalo, že žáci druhého stupně mají o dopravě menší povědomí než žáci mladší. Zřejmě je to tím, že doprava se více probírá na prvním stupni,“ myslí si Martina Nováková, učitelka základní školy ve Školní ulici v Chomutově. „Velké množství žáků projevilo zájem o dojíždění do školy na kole. Většina vzdělávacích aktivit stmelila a posílila sociální cítění a nakonec přerostly původně plánovaný rozsah. Žáci si začali sami vytvářet vlastní prezentace a vymýšlet další aktivity,“ dodává Nováková

Po ověření vzdělávací metodiky nabízí Auto*Mat vzdělávací program dalším zájemcům. Zapojit se mohou všechny základní a střední školy z měst nad 50 tisíc obyvatel, ale i školy z menších měst, které mají zájem své žáky vést k ekologickému způsobu myšlení. Každá škola si může vybrat, zda uskuteční program v plné šíři, nebo si vybere pouze některé z aktivit. Auto*Mat vytvořil balíček podkladů včetně pracovních listů, které zkrátí učitelům čas potřebný k přípravě.

Přílohy:

1) Více informací o vzdělávacím projektu , tiskové zprávy

2) Jakými aktivitami se může škola do projektu zapojit?

  • začleněním interaktivních vzdělávacích aktivit a projektů s problematikou udržitelné dopravy do různých předmětů standardní výuky
  • projektovým dnem zaměřeným na ekologii dopravy a prostředí města s využitím interaktivních vzdělávacích aktivit a projektů
  • účastí celé školy či vybraných tříd v soutěži ‚Zelené kilometry‘ či literární soutěže
  • organizací školní cyklojízdy doplněné o happening
  • modelová dojížďka do školy (spojená s prezentací projektů, které vznikly v rámci výuky k udržitelné dopravě)
  • školní cyklojízda spojená s přednáškou či besedou a projekcí filmu nebo dokumentu na téma udržitelné dopravy

Nakrmte AutoMat

Podpořte nás a staňte se tak členy Klubu přátel AutoMatu!

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku uvidíte údaje potřebné k založení platby v bance.

měsíčně 1000,-

Děkujeme mnohokrát za Vaší podporu, moc si ji vážíme.

Prosíme, nastavte si platbu ve své bance podle následujících údajů, abychom poznali, že jde o podporu od Vás.

  • ve prospěch účtu: 2400063333/2010
  • částka: [amount]
  • variabilní symbol: [variable_symbol]
  • vybraná frekvence plateb: [freq]
Něco se nepovedlo
Zpět do formuláře