Další nesmyslná dálnice přes Hloubětín?

Další nesmyslná dálnice přes Hloubětín?

Praha-Tunel Blanka je takřka hotov, a tak se inženýři poohlížejí po dalších místech, která by mohli rozvrtat, nenávratně změnit a následně zalít betonem. Po neúspěchu s Blankou 2, kterou podle podmínek z řízení EIA nelze zprovoznit dříve než vnější okruh, padlo oko zodpovědných na oblast Hloubětína. Průmyslová ulice má být „zkapacitněna“  jako dočasné řešení, než Praha ušetří čtyřicet miliard na Blanku 2.

V Hloubětíně, v blízkosti obytné zástavby, mají vzniknout hned dvě mimoúrovňové křižovatky podobné té, která „zdobí“ pražský Bulhar: Dálniční most na úrovni oken okolních budov, minimum přechodů, chodci kličkující nevlídnými podchody. Jen na projektovou dokumentaci přitom město vydalo už 100 milionů Kč.

Hloubětín se tak stane další částí Prahy, která bude „oblažená“ obří stavbou, tisíci náklaďáky navíc a nejspíš zcela zbytečným a drahým silničním komplexem. Veřejnost je jako vždy poslední, kdo by se o chystaném projektu měl dozvědět.

Nejzajímavější na tom celém je, že se nikdo nezaobírá myšlenkou, zda je toto vše vůbec potřeba. „Po Blance se lepí jedna dopravní záplata za druhou, místo aby se přehodnotil dopravní systém Prahy jako celek,“ varuje Vratislav Filler, dopravní expert iniciativy Auto*Mat. „Veřejný prostor asi pro TSK končí s hranicemi památkové rezervace,“ dodává. „V Mnichově se podobné křižovatky na městském okruhu schovávají pod zem, my si tu postavíme nadjezdy jak v Bombaji.“

Náměstek pro infrastrukturu Jiří Nouza a ředitel Technické správy komunikací Ladislav Pivec nám proto dluží řadu odpovědí. Je takové stavební řešení nutné? Jak zapadá do dlouhodobé dopravní strategie Prahy? Jaké jsou jeho alternativy? Kdy hodlali obyvatele Hloubětína seznámit s megalomanskými záměry, které s jejich čtvrtí pojali? Kdy se budou moci k celé věci vyjádřit? Proč se na realizaci veškerých úprav po zprovoznění Blanky přiděluje jen polovina částky, co zde na pouhý projekt?

Těžko předpokládat veliké nadšení hloubětínských obyvatel, ale i ostatních občanů Prahy, až jim politici oznámí, že se nechali v duchu nejlepších modernistických tradic inspirovat pražskou magistrálou a hodlají jí pořídit další sestřičku. Něco takového totiž městu neprospěje. To dá rozum.

Nakrmte AutoMat

Podpořte nás a staňte se tak členy Klubu přátel AutoMatu!

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku uvidíte údaje potřebné k založení platby v bance.

měsíčně 1000,-

Děkujeme mnohokrát za Vaší podporu, moc si ji vážíme.

Prosíme, nastavte si platbu ve své bance podle následujících údajů, abychom poznali, že jde o podporu od Vás.

  • ve prospěch účtu: 2400063333/2010
  • částka: [amount]
  • variabilní symbol: [variable_symbol]
  • vybraná frekvence plateb: [freq]
Něco se nepovedlo
Zpět do formuláře