Cykloobousměrky v Karlíně jsou opět kompletní

09. 08. 2022

V Karlíně začala obnova několika cykloobousměrek zrušených v roce 2017. Celá čtvrť je tak opět na kole maximálně prostupná. Spolek AutoMat a místní občané se kvůli navrácení cykloobousměrek do části karlínských ulic pět let soudili se silničním správním úřadem Prahy 8 a postupně vyhráli šest řízení. Návrat cykloobousměrek nastal až po převzetí přípravy projektu magistrátem a díky dohodě se samosprávou a dotčenými orgány státní správy.

V Karlíně začala obnova cykloobousměrek, fungujících v letech 2012-2016 a zčásti zrušených v roce 2017 při zavádění modrých zón. Cykloobousměrky byly v místě od roku 2012, kdy zde byla zavedena zóna 30 km/h. O pět let později ale zmizely z ulic s průjezdním profilem užším než 4,5 metru.

Vráceno vše potřebné

Aktuálně realizovaný projekt vrací cykloobousměrky do ulic Pobřežní, Petra Slezáka, Březinovy, Hybešovy a dalších. Nově je zobousměrněn úsek Pobřežní podél Rohanského nábřeží. Z cykloobousměrek zrušených v roce 2017 nebyl obnoven pouze úsek v ulici Malého u Negrelliho viaduktu, kde by měla být provedena revitalizace a zřízena pěší zóna.

Na několika místech byly nově zřízeny výhybny dovolující protisměrné vyhýbání cyklistů a řidičů motorových vozidel. Oproti strašení, že se kvůli cykloobousměrkám zruší v řadě ulic desítky až stovky parkovacích míst, zabraly tyto výhybny pouze několik parkovacích stání, v jiných ulicích projekt naopak parkování přidává.

Pět let soudních tahanic a dohoda nakonec 

„Proti plánovanému rušení cykloobousměrek jsme dlouhodobě vystupovali, poukazovali jsme na špatnou interpretaci dat o nehodovosti cyklistů a účastnili se připomínkování projektu připravovaných modrých zón. Věc jsme dali k soudu poté, co úřad realizoval jiný projekt, než jaký předložil k veřejnému připomínkování,” popisuje několikaletou anabázi Vratislav Filler z AutoMatu. Spolek a občané Prahy 8 proto napadli zrušení cykloobousměrek u správního soudu.

V následujících letech dávaly soudy AutoMatu opakovaně za pravdu, že rozhodnutí o novém značení úřad nevydal v souladu se zákonem. Silniční správní úřad Prahy 8 ovšem znovu a znovu vydával dočasná opatření, která rušení cykloobousměrek potvrzovala a která AutoMat opět napadal u soudu.

„Současně jsme několikrát nabízeli jednání o dopravním řešení v souladu s platnými technickými předpisy . Ty od roku 2017 dovolují obnovit cykloobousměrky i v úzkých ulicích bez rozsáhlého rušení parkovacích míst. Právě z úmyslu rušit kvůli cykloobousměrkám stovky parkovacích míst jsme byli opakovaně neprávem obviňováni,” vysvětluje Filler.

Opakované jednání u soudu ale nakonec vedlo městskou část, magistrát i Policii ČR k nalezení funkčního řešení.

Cykloobousměrky součástí moderního města

Návrat cykloobousměrek do prakticky všech ulic Karlína je pro spolek AutoMat významnou vzpruhou. Potvrzuje, že obousměrnost vedlejších ulic pro jízdní kolo je vhodným řešením, které zajišťuje prostupnost města pro cyklistickou dopravu. Cykloobousměrky jsou bezpečné a je možné je zřizovat v málo frekventovaných ulicích bez větších omezení (podrobněji o tom zde). „Věříme proto, že návrat chybějících cykloobousměrek do Karlína bude jasným signálem pro jiné městské části i obce mimo Prahu, zejména tam, kde panují obavy z jejich zavádění,” uzavírá Filler.

Více na našem webu v článku.

Nakrmte AutoMat

Podpořte nás a staňte se tak členy Klubu přátel AutoMatu!

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku uvidíte údaje potřebné k založení platby v bance.

měsíčně 1000,-

Děkujeme mnohokrát za Vaší podporu, moc si ji vážíme.

Prosíme, nastavte si platbu ve své bance podle následujících údajů, abychom poznali, že jde o podporu od Vás.

  • ve prospěch účtu: 2400063333/2010
  • částka: [amount]
  • variabilní symbol: [variable_symbol]
  • vybraná frekvence plateb: [freq]
Něco se nepovedlo
Zpět do formuláře