Cykloměstem Do práce na kole roku 2022 se stala Jihlava. V kategorii Cykloskokan zvítězilo Uherské Hradiště

22. 09. 2022

Město, kde se dá bezpečně pohybovat na kole nebo pěšky, kde vzniká vhodná infrastruktura a kde radnice strategicky podporuje udržitelnou dopravu. Takové je Cykloměsto roku Jihlava podle hodnocení účastníků, účastnic a pořadatelského týmu Květnové výzvy Do práce na kole. Výsledky vyhlašuje každoročně spolek AutoMat v rámci Evropského týdne mobility.

Nejvíce bodů v soutěžní kategorii Cykloměsto Do práce na kole roku 2022 získaly sice Otrokovice, ale pravidla nepřipouštějí udělit titul žádnému z měst, které bylo oceněno v minulých dvou letech. Otrokovice tak vstupují do Síně slávy a titul získává město, které se na žebříčku umístilo na 2. místě – tedy Jihlava.

Kromě výsledků dotazníku hodnotil spolek AutoMat vývoj počtu účastníků a účastnic výzvy Do práce na kole, podíl účastníků na počtu obyvatel města a průměrná pravidelnost využívání dopravy „na vlastní pohon” ve městě. Nutno dodat, že celorepubliková akce Do práce na kole se koná od roku 2011 a Jihlava byla 3. městem, které se k ní v roce 2013 připojilo.

Samozřejmě jsme moc rádi. Není to až takové překvapení, ale je to velké potěšení. Ocenění Cykloměsto roku vnímáme jako výsledek dlouholeté práce nás všech, které se do toho podařilo zapojit – města, kraje i spolku Sliby chyby. Oblibu využívání kola jako dopravního prostředku vidíme nejen na neustále stoupající účasti ve výzvě Do práce na kole, ale především na číslech ze sčítačů,” říká Jaroslav Vymazal, bývalý dlouholetý primátor Jihlavy, náměstek pro dopravu a v současnosti radní města.

V Jihlavě si uvědomují důležitost podpory udržitelné mobility. „Šestnáct let jsme tu systematicky pracovali na tom, abychom vytvořili lepší podmínky pro cyklodopravu – to znamená lepší infrastrukturu. V roce 2006 jsme měli 600 metrů jedné cyklostezky, dnes máme v Jihlavě 24 kilometrů cyklostezek jen na území města. Pak tu máme cykloopatření, jako jsou cykloobousměrky a plánované ochranné cyklopruhy v hlavním dopravním prostoru. No a potom děláme měkké aktivity jako Evropský týden mobility, cyklojízdy a právě podporu akce Do práce na kole,” vypočítává Jaroslav Vymazal.

Když mluvíme o cyklodopravě, nemůžeme nezmínit i auta. Těch přibývá – stejně jako v celé republice – i v Jihlavě. „Nejdůležitější a zároveň asi nejnáročnější je změnit zažité myšlení. Teď tu řešíme úplně novou parkovací koncepci, protože právě zaparkovaná auta – tedy doprava v klidu – velmi ovlivňují veřejný prostor. Ale je to velké úsilí, protože se to střetává s odporem. Snažíme se myslet i na cyklopropojení Jihlavy s okolními obcemi, aby do města nezajížděla další auta,” představuje Jaroslav Vymazal plány Jihlavy na nejbližší měsíce.

V Jihlavě se mohou pochlubit i novým multifunkčním dopravním hřištěm, kde rodiny s dětmi často tráví celé dny, pump trackem nebo volnočasovým areálem Český mlýn s unikátní cyklomyčkou. Od dubna mají obyvatelé a obyvatelky také k dispozici sdílená kola. A zájem o ně ze strany jednotlivců i celých firem, které se hlásí o stanoviště bikesharingu, dokazuje, že je to krok správným směrem.

Stát podporuje rozvoj cyklodopravy a mobility, ale je hlavně na městech, jak se k tomu postaví. Je důležité, aby se doprava nevnímala pouze jako doprava autem, ale přemísťování lidí a zboží. Na dopravní obslužnosti by se měly podílet především udržitelné složky dopravy, aby nás tolik netrápily emise, hluk, prašnost a aby mohl veřejný prostor plnit víc funkcí. Aby byl radostnější. Když stojíte ve frontě aut, tak se asi moc často neusmíváte. Ale když se potkáte tváří v tvář s člověkem na kole, tak se můžete usmát a sdílíte stejnou energii. Takže vzkazuji všem dalším městům, že investovat do udržitelné městské mobility se vyplatí,” uzavírá jihlavský radní Jaroslav Vymazal.

V rámci vítězství v kategorii Cykloměsto Do práce na kole roku 2022 získává Jihlava od spolku AutoMat a Partnerství, o.p.s., voucher pro zapůjčení sčítače cyklistů a chodců na 3 měsíce zdarma a především účast na odborné exkurzi do Mnichova na jaře 2023.

Cykloskokanem Do práce na kole roku 2022 – tedy městem, které udělalo v oblasti udržitelné dopravy největší pokrok – zvolili účastníci Květnové výzvy Uherské Hradiště. Více v samostatném článku.

Nakrmte AutoMat

Podpořte nás a staňte se tak členy Klubu přátel AutoMatu!

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku uvidíte údaje potřebné k založení platby v bance.

měsíčně 1000,-

Děkujeme mnohokrát za Vaší podporu, moc si ji vážíme.

Prosíme, nastavte si platbu ve své bance podle následujících údajů, abychom poznali, že jde o podporu od Vás.

  • ve prospěch účtu: 2400063333/2010
  • částka: [amount]
  • variabilní symbol: [variable_symbol]
  • vybraná frekvence plateb: [freq]
Něco se nepovedlo
Zpět do formuláře