Chcete se zapojit do zlepšování veřejného prostoru? Auto*Mat poradí, jak

PRAHA – Sousedská slavnost Zažít město jinak se v Praze uskutečnila na čtyřiceti šesti místech během jednoho dne v září. Na ulicích, náměstích a chodnících, kde jindy projíždějí či parkují auta, si lidé společnými silami připravili program a aktivity pro sousedy. Úspěšná jednodenní akce je však výsledkem více než půlroční náročné přípravy, která spočívá ve vyjednávání s úřady, překonávání vzájemné nedůvěry a komunikaci mezi samotnými obyvateli. Uspořádat slavnost ve veřejném prostoru se svými sousedy jindy během roku je v současnosti pro mnoho lidí příliš složitý k proces. To by se teď mohlo změnit. Auto*Mat pracuje na způsobech, jak pořádání takových akcí zjednodušit a jak umožnit občanům přímo se zapojit do proměňování svého okolí.

Zažít město jinak, ale i další projekty sdružení Auto*Mat, reagují na fakt, že lidé si čím dál více cení veřejného prostoru, snaží se ho oživit a přizpůsobit svým potřebám. Odrazují je však složité a nepřehledné administrativní procesy, neznalost místního prostředí a často také nedůvěra mezi samotnými obyvateli. Projekt “Podpora udržitelného rozvoje skrze komunitní spolupráci” navazuje na desetileté zkušenosti Auto*Matu s pořádáním akcí ve veřejném prostoru. V rámci tohoto projektu Auto*Mat vytvoří analýzu současné legislativy, představí příklady dobré praxe z Čech i ze zahraničí a sestaví pro občany užitečný manuál.

Jedním z konkrétních výstupů projektu je příprava manuálu pro ty občany, kteří mají zájem pořádat akce ve veřejném prostoru měst. Manuál budoucím pořadatelům poradí, jak správně vyřídit všechny úřední záležitosti (vyjednávání záboru, hygiena, bezpečnostní předpisy apod.), jak zapojit místní komunitu, připravit program a také jak získat finance či materiální podporu. “Naším dalším cílem je, aby vznikla celorepubliková platforma pro výměnu zkušeností a know-how při prolamování bariér a podpoře aktivit ve veřejném prostoru. Lidé si na webu budou moci vyměňovat vlastní zkušenosti, sdílet úspěchy a strasti. Vytvoříme společnou strategii pro zlepšení podmínek komunitních aktivit ve veřejném prostoru v České republice,” říká Jan Šindelář, koordinátor Zažít město jinak, který bude mít tvorbu manuálu na starosti.

Ze strany aktivních obyvatel Prahy je o manuál zájem. “Během pořádání Zažít město jinak jsme byli vděční, že nám Auto*Mat poskytl svou podporu a pomohl nám vyřídit tak zvaný zábor ulice. Kdybychom ho měli zařizovat sami, bylo by to hodně složité. Doufáme, že nám manuál pomůže se ve stávající situaci zorientovat a do budoucna bude narůstat počet slavností typu Zažít město jinak i jindy během roku,” říká Erik Čipera, místní organizátor v Podolí, který se letos poprvé připojil k Zažít město jinak.

V rámci projektu “Podpora udržitelného rozvoje skrze komunitní spolupráci” se rozšíří do celé republiky také platforma Cyklisté sobě. Cyklisté sobě nyní v Praze sdružují nápady na zlepšení podmínek jízdy na kole od samotných městských cyklistů. Tuto možnost budou mít v budoucnu i obyvatelé jiných měst. Spolupráci Auto*Mat naváže v první řadě s městy, jež se účastní motivační soutěže Do práce na kole. “Vzniknout by mělo kolem 15 týmů, které se aktivně zapojí do dění ve své komunitě a budou upozorňovat na současné problémy v cyklodopravě a veřejném prostoru,” dodává Jan Šindelář.

 

loga-fondnno-nros-partnestvi-eeagrants-velka-rgb

 

Projekt byl podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.

Nakrmte AutoMat

Podpořte nás a staňte se tak členy Klubu přátel AutoMatu!

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku uvidíte údaje potřebné k založení platby v bance.

měsíčně 1000,-

Děkujeme mnohokrát za Vaší podporu, moc si ji vážíme.

Prosíme, nastavte si platbu ve své bance podle následujících údajů, abychom poznali, že jde o podporu od Vás.

  • ve prospěch účtu: 2400063333/2010
  • částka: [amount]
  • variabilní symbol: [variable_symbol]
  • vybraná frekvence plateb: [freq]
Něco se nepovedlo
Zpět do formuláře