AutoMat vyhrál další soud o karlínské cykloobousměrky, verdikt na 5 dní zneplatnil i modré zóny

23. 11. 2020

Městský soud v Praze zrušil další pokus městské části Prahy 8 o odstranění části tamních cykloobousměrek (1). Jedná se v pořadí o páté rozhodnutí soudu ve prospěch AutoMatu (2). Vedlejším důsledkem posledního rozhodnutí bylo také pětidenní zneplatnění modrých zón v Karlíně.

Rozsudek si můžete přečíst zde.

Spolek Automat a několik místních občanů vede spor se silničním správním úřadem městské části už od roku 2016. Tehdy se úřad současně se zavedením zóny placeného stání pokusil o zrušení části cykloobousměrek zřízených už v roce 2012. Od té doby se opakuje stejný scénář: Úřad vydá opatření odstraňující některé cykloobousměrky, to je soudně napadeno, soud jej z formálních důvodů zruší, načež úřad vydá opatření nové, ve kterém základní požadavek na zachování cykloobousměrek v rozsahu platném v letech 2012-16 opět ignoruje (2).

V posledním případě se úřad pokusil vyhnout připomínkám občanů tím, že opatření v červenci 2020 vydal jako dočasné. Dle rozsudku ale i dočasné opatření musí být dostatečně odůvodněno, což silniční správní úřad městské části opět nedokázal.

Základním – avšak neprokazatelným – argumentem, o který se při rušení cykloobousměrek opírá policie i úřad, je údajná nebezpečnost cykloobousměrek. Data o nehodovosti ze světa i z Prahy však tomuto tvrzení jasně odporují (4). Věcně nepodloženému rušení cykloobousměrek se tak daří úspěšně bránit i spolkům v Brně. Tam dal soud zatím za pravdu stěžovatelům ve třech případech (5).

Zpoplatnění parkování v karlínských ulicích je tak nyní patrně právně nevymahatelné.“Přestože nám soudy opakovaně dávaly za pravdu, silniční správní úřad Prahy 8 tvrdošíjně pokračoval ve vydávání opatření, která cykloobousměrky bezdůvodně odstraňovala. To nakonec vedlo k rozhodnutí soudu, které zneplatnilo i modré zóny, což nebylo naším cílem. Kdyby silniční správní úřad účelově nespojil zavedení zón a rušení cykloobousměrek, tento problém by vůbec nenastal,” komentuje Vratislav Filler ze spolku AutoMat. 24. 11. ovšem Praha 8 vydala stanovení, které modré zóny znovu zavádí.

Poznámky

(1) Schéma rušených cykloobousměrek


(2) Vývoj kauzy

Před soudním řízením – připomínkování návrhů opatření obecné povahy, obejití veřejnosti a petice.

prahounakole.cz/2016/11/karlin-jak-sel-cas/ (11/2016) – shrnutí kořenů celé kauzy

auto-mat.cz/21093/karlin-rusi-sve-cykloobousmerky-petice-a-nas-otevreny-dopis-petru-dolinkovi (9/2016)

auto-mat.cz/21969/ruseni-cyklobousmerek-aktualne-z-karlina (1/2017)

Průběh soudního řízení

auto-mat.cz/23409/nejvyssi-spravni-soud-dal-nadeji-cyklodoprave-na-praze-8-i-v-centru (6/2018) – první dvě soudní řízení

auto-mat.cz/24317/jedname-o-finalnim-reseni-cykloobusmerek-v-karline (5/2019)

auto-mat.cz/tiskovky/urednici-nechteji-vratit-karlinske-cykloobousmerky-celi-tak-dalsi-zalobe (7/2019) – třetí soudní řízení

auto-mat.cz/25621/automat-vyhral-dalsi-soud-karlinske-cykloobousmerky-zustavaji-ve-hre (1/2020) – čtvrté soudní řízení

(4) Bezpečnost cykloobousměrek v zahraničí a v Praze

www.cistoustopou.cz/kolo/clanek/cykloobousmerky-jsou-pro-cyklisty-bezpecne-tvrdi-data-z-prazskych-ulic-1515

https://prahounakole.cz/2018/07/cykloobousmerkovy-fact-sheet-cesky-preklad/

Pravda o zklidnění Karlína: lepší prostupnost území, srovnatelná nehodovost

(5) Spolek Brno na kole úspěšně napadl rušení cykloobousměrek v Brně

https://brnonakole.cz/anatomie-selhani-cyklooobousmerky/

Nakrmte AutoMat

Podpořte nás a staňte se tak členy Klubu přátel AutoMatu!

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku uvidíte údaje potřebné k založení platby v bance.

měsíčně 1000,-

Děkujeme mnohokrát za Vaší podporu, moc si ji vážíme.

Prosíme, nastavte si platbu ve své bance podle následujících údajů, abychom poznali, že jde o podporu od Vás.

  • ve prospěch účtu: 2400063333/2010
  • částka: [amount]
  • variabilní symbol: [variable_symbol]
  • vybraná frekvence plateb: [freq]
Něco se nepovedlo
Zpět do formuláře