Auto*Mat vítá rozhodnutí soudu a je připravený hledat kompromisy

Auto*Mat vítá rozhodnutí soudu a je připravený hledat kompromisy

30. 07. 2018

Městský soud v Praze zrušil omezení pro cyklisty v centrálních pěších zónách. Reagoval tak na žalobu spolku Auto*Mat a dvou dalších navrhovatelů. Městské části Praha 1 vytkl soud především přemrštěnost opatření a také nevypořádání 65 připomínek institucí a občanů1.

„Rozhodnutí soudu vítáme a jsme připraveni jednat o kompromisním řešení, které ponechá zákaz jízdy na kole jenom tam, kde skutečně neexistuje jiná alternativa. Už před rokem jsme předložili komplexní návrh řešení cyklodopravy v centru, včetně dlouhodobého výhledu,” doplňuje Vratislav Filler z Auto*Matu.

Městská část odůvodňovala vydání opatření tím, že musí chránit chodce před cyklisty. Jedním z jejích argumentů byla maximální rychlost až 20 km/h, jež mohou legálně cyklisté v pěší zóně vyvinout. Auto*Mat ale už loni navrhoval omezit v pěších zónách rychlost cyklistů na 10 km/h. Pro městskou část bylo však toto řešení neakceptovatelné, protože údajně nelze z důvodu nepovinného tachometru na kole překročení rychlosti postihovat. S tím však soud v rozsudku nesouhlasil:

„… neboť skutečnost, že kolo není vybaveno tachometrem, nezbavuje cyklistu povinnosti dodržovat maximální povolenou rychlost, ani nevylučuje možnost jeho postihu v případě její překročení.” Dále soud konstatoval, že pokud sama městská část vidí ve výši rychlosti cyklistů ohrožení chodců, je vhodné rychlost omezit dostupnými legislativními prostředky. Není kvůli tomu potřeba plošně omezovat vjezd cyklistů2.

Auto*Mat již v květnu inicioval přípravu studie na řešení bezpečného průjezdu centrem na magistrátní cyklokomisi3. „Městské části jsme navrhli, aby zahájila spolupráci s Magistrátem hl. m. Prahy, cyklokomisí, Institutem plánování a rozvoje a památkáři na přípravě studie bezpečného řešení cyklistické dopravy v centru Prahy jako takovém,” uvádí Vratislav Filler.

Tyto požadavky se opakují i v dopise adresovaném Městské části Praha 1, který spolek Auto*Mat dnes odeslal starostovi O. Lomeckému, radnímu pro dopravu R. Burešovi a řediteli Odboru dopravy MČ Praha 1 L. Czitalovi4. Než se najde kompromisní řešení, navrhuje Auto*Mat zákaz zrušit a ponechat vzniklé cyklobousměrky.

 

Poznámky

  1. Nevypořádané připomínky se týkaly například toho, že opatření mělo dopad na pohyb na jízdním kole nejen na pěších zónách samotných, ale také po celé Praze. Přerušilo totiž páteřní městské cyklistické trasy. Městská část se také nezabývala argumentací ohledně nevhodně zvolených objízdných tras.
  2. Citace z rozsudku: Z odůvodnění napadeného OOP je tedy zřejmé, že odpůrce spatřuje ohrožení chodců v povolené rychlosti až 20 km/h, které může být dosaženo při pohybu na jízdním kole v dotčených oblastech. Pakliže tedy odpůrce spatřuje ohrožení ve výši rychlosti, jeví se jako vhodný prostředek, k odstranění této hrozby, maximální rychlost přiměřeně omezit. Soud tedy dospěl k závěru, že kritérium potřebnosti není splněno, neboť cíle lze lépe dosáhnout jiným legislativním prostředkem, a to omezením maximální povolené rychlosti v dotčených oblastech. Celý rozsudek k dispozici ke stažení.
  3. Zápis z květnové cyklokomise: PRŮJEZD PRAHOU 1: V. Filler informoval komisi o aktuálním dění v záležitosti zákazu cyklistů v pěších zónách v centru Prahy. Žaloba Auto*Matu na Prahu 1 ve věci nevypořádání připomínek stále trvá. RFD informovalo o přijetí žádosti a petice od Auto Matu a potvrdilo, že bude zadáno vypracování studie bezpečných průjezdů přes Prahu 1.
  4. E-mail spolku Auto*Mat ze dne 27. 7. 2018 adresovaný starostovi MČ Praha 1 Oldřichu Lomeckému, radnímu pro dopravu Richardu Burešovi a řediteli Odboru dopravy MČ Praha 1 Ludvíku Czitalovi – viz níže.
  5. Více na blogu Holubová advokáti.

Nakrmte AutoMat

Podpořte nás a staňte se tak členy Klubu přátel AutoMatu!

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku uvidíte údaje potřebné k založení platby v bance.

měsíčně 1000,-

Děkujeme mnohokrát za Vaší podporu, moc si ji vážíme.

Prosíme, nastavte si platbu ve své bance podle následujících údajů, abychom poznali, že jde o podporu od Vás.

  • ve prospěch účtu: 2400063333/2010
  • částka: [amount]
  • variabilní symbol: [variable_symbol]
  • vybraná frekvence plateb: [freq]
Něco se nepovedlo
Zpět do formuláře