Auto*Mat učí školáky, jak žít ve městech střední Evropy

PRAHA/WROCLAW/KOŠICE – Počet dopravních nehod dětí v zemích Visegrádu je stále znatelně vyšší než v západní Evropě. Podle iniciativy Auto*Mat nejsou tradiční formy dopravní výchovy zřejmě dost účinné. Auto*Mat proto vyvinul unikátní metodu zážitkového vzdělávání, která se nyní šíří z České republiky na Slovensko a do Polska. Tisíce dětí se učí, jak žít ve městech sužovaných přebujelým automobilismem, a získávají jiné dopravní návyky, než mají jejich rodiče.

„Tradiční formy dopravní výchovy nejsou účinné a dlouhodobě selhávají. Děti jsou v nich vlastně postaveny do role obětí a učí se přežít v ulicích zahlcených auty. To neřeší příčiny problému, kterými jsou přebujelý automobilismus, nevlídné městské prostředí a špatné dopravní návyky,“ vysvětluje koordinátorka vzdělávacího programu z iniciativy Auto*Mat Jana Pírková.

Vzdělávací program Auto*Matu je založen na zážitkových aktivitách určených dětem ve věku od čtyř do patnácti let. V České republice se zavádí do praxe od roku 2009 a za tu dobu jím prošlo 2 500 žáků ze 65 škol.

„Učíme děti, že jízda autem není jedinou možností pohybu. Kratší cesty po městě je efektivnější zvládnou pěšky nebo na kole. Lidé by si měli všímat svého okolí a iniciovat úpravy nebezpečných úseků ulic nebo nevlídných veřejných prostorů,“ popisuje směr vzdělávání Jana Pírková.

Základní škola Miroslava Tyrše v Děčíně je jednou z těch, jež se výchově dětí k udržitelné mobilitě věnují systematicky již dva roky. Její žáci například počítají, kolik projede kolem školy aut, hledají nejvhodnější cestu do školy, podle map srovnávají současnou hustotu provozu s minulostí, učí se popsat jízdní kolo v angličtině, navrhují dopravní značky či zjišťují, jak doprava ovlivňuje každodenní život. Vyvrcholením vzdělávacího programu je každý rok školní cyklojízda, jíž se na konci minulého školního roku účastnilo 130 žáků a sami si k ní navrhli plakáty. Při rekonstrukce dvora instalovala škola stojany, díky nimž mohou děti na výuku dojíždět na bicyklu.

„Téma ekologie dopravy je třeba systematicky podporovat už od základní školy a krom podpory ekologie je účast v projektu je také zpestřením a obohacením naší výuky,“ hodnotí vzdělávací program ředitel základní školy Jiří Brouček.

V letošním roce se začala úspěšná vzdělávací metodika šířit do sousedních zemí. „Polsko ani Slovensko se výuce k udržitelné mobilitě vůbec nevěnují. Přeložili jsme proto naše materiály pro učitele a začali spolupracovat s místními školami,“ vysvětluje Jana Pírková z Auto*Matu.

V polské Wroclawi se do pilotního vzdělávání zapojily čtyři školy s celkem dvěma sty školáků. „V následujících letech bychom rádi školám nabídli širší škálu aktivit a získali finanční prostředky od městských samospráv pro zvýšení motivace škol. Chceme dosáhnout toho, aby od dětí vycházely podněty ke zklidňování dopravy,“ říká Radek Lesisz z Wroclawské cyklistické iniciativy.

Ve slovenských Košicích se do projektu zapojily dvě školy se stovkou žáků, další dvě střední školy se k zážitkovému vzdělávání chystají. „Chceme školám co nejvíce usnadnit začlenění vzdělávání o udržitelné dopravě do výuky. Během podzimu proto pořádáme ve spolupráci s odborem školství magistrátu prezentace pro ředitele,“ uvádí Laco Koran ze Spolku na podporu skrášľovania Košíc.

Vzdělávání k udržitelné mobilitě:

Nakrmte AutoMat

Podpořte nás a staňte se tak členy Klubu přátel AutoMatu!

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku uvidíte údaje potřebné k založení platby v bance.

měsíčně 1000,-

Děkujeme mnohokrát za Vaší podporu, moc si ji vážíme.

Prosíme, nastavte si platbu ve své bance podle následujících údajů, abychom poznali, že jde o podporu od Vás.

  • ve prospěch účtu: 2400063333/2010
  • částka: [amount]
  • variabilní symbol: [variable_symbol]
  • vybraná frekvence plateb: [freq]
Něco se nepovedlo
Zpět do formuláře