Auto*Mat učí děti ve střední Evropě, jak doprava ovlivňuje města

PRAHA/WROCLAW/KOŠICE – Po úspěšném završení druhého roku na školách po celé České republice zahajuje iniciativa Auto*Matu výuku dětí v Polsku a na Slovensku. Díky speciálnímu vzdělávacímu programu se žáci základních škol dozvědí (1), (2), jak mobilita ovlivňuje současnou společnost, životní styl obyvatel a charakter měst. Zážitkovou výuku, jejíž součástí jsou i cyklojízdy a navrhování dopravních opatření v okolí škol směřující k větší bezpečnosti chodců, si už vyzkoušelo bezmála pět stovek žáků českých základních škol. Projekt podporuje ministr školství.

„Kvůli enormnímu nárůstu automobilové dopravy se v posledních dvou desítkách let kriticky zhoršila kvalita života ve městech, což má i své ekonomické důsledky. Ačkoliv jde z hlediska budoucích generací o klíčové téma, náš průzkum ukázal, že učitelé v českých školách mu téměř nevěnují pozornost. Stejná situace panuje ve všech zemích Visegrádské skupiny. Pokud si chceme udržet konkurenceschopnost, nesmíme zaspat,“ vysvětluje metodička výuky Jana Pírková z iniciativy Auto*Mat pohnutky k zahájení programu.

Auto*Mat vyšel ze zkušeností jiných zemí, které si potřebu tohoto typu výuky uvědomují, zejména Velké Británie, a vyvinul vlastní vzdělávací metodiku. V uplynulých dvou letech obdrželo DVD se vzdělávacím programem pět set vybraných základních a středních v ČR. V současné chvíli je do projektu nazvaného „Udržitelně do školy“ zapojeno 35 škol z různých částí republiky.

Přestože téma je velmi složité, slaví výukový program úspěch u dětí i učitelů. Je totiž založen na názorných příkladech udržitelnosti v dopravě, se kterou mají děti osobní zkušenost. Zaměřuje se bezpečnost chodců v okolí školy, dopravní návyky žáků a jejich rodičů a další praktické otázky.

Díky partnerské organizaci Vratislavské cyklistické iniciativy se česká metodika vzdělávání dostane v prvním roce do škol v sedmi polských a šesti slovenských městech. V následujících letech by se pak měl výukový program šířit v závislosti na zájmu škol a žáků dále.

Potřebnost jiného přístupu k výuce potvrzuje Radosław Lesisz z polské cyklistické iniciativy ve Vratislavi. „Témata jako je udržitelná doprava, znečištění životního prostředí, mobilita, bezpečnost provozu a zdravý život ve městě nejsou součástí současného polského vzdělávacího systému. Učitelům chybí potřebné znalosti a systém není dostatečně flexibilní,“ říká Lesisz. „Pokud chceme docílit sociální změny v oblasti dopravních návyků, změnit způsob myšlení a probudit v lidech citlivost vůči ekologickým tématům, musíme rozšířit výuku již od raného věku,“ říká Lesisz.

„Dětem dnes přijde normální, že se jede pro rohlíky do nedalekého obchodu autem a ani je nenapadne, že by se dalo pohodlně dojít pěšky. Děti by se měly naučit vnímat vliv dopravního chování na utváření prostoru, ve kterém se pohybují, včetně dalších souvisejících dopadů do životů ostatních lidí i jich samotných,“ hodnotí vzdělávací projekt architekt Tomáš Cach, člen Komise Rady hlavního města Prahy pro cyklistickou dopravu.

Vzdělávací projekt získal v listopadu 2010 záštitu českého ministra školství Josefa Dobeše, který projekt podpořil slovy: „Vážím si Vašich aktivit, jejichž cílem je naučit mladou generaci odpovědnému chování v souladu s principy udržitelného rozvoje.“

Přílohy:

1) Více informací o vzdělávacím projektu

2) Jakých výsledků dosáhl vzdělávací projekt v České republice?

Ve školním roce 2009 – 2010 vytvořili odborníci z iniciativy Auto*Mat vzdělávací aktivity zaměřené na problematiku udržitelné dopravy. Interaktivní výukové aktivity mohou učitelé použít jak v rámci projektových dnu, tak v rámci standardní výuky. Během jarních měsíců proběhla pilotní výuka na třech školách: na ZŠ Školní Chomutov, ZŠ Vrchlického Děčín a ZŠ Rozmarýnova v Mostě. V rámci devíti školení, která proběhla v Praze, Brně, Hradci Králové, Chomutově, Děčíně, Ústí nad Labem a Mostě, se přišlo s výukovou metodiku seznámit cca 90 pedagogů a odezva byla pozitivní. Díky finanční podpoře Státního fondu životního prostředí bude projekt pokračovat v následujících dvou školních letech začleňováním vzdělávacích aktivit do výuky ve školách po celé České republice. Školy se do projektu budou moci zapojit i formou účasti v literární soutěži či soutěži o zelené kilometry.

Nakrmte AutoMat

Podpořte nás a staňte se tak členy Klubu přátel AutoMatu!

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku uvidíte údaje potřebné k založení platby v bance.

měsíčně 1000,-

Děkujeme mnohokrát za Vaší podporu, moc si ji vážíme.

Prosíme, nastavte si platbu ve své bance podle následujících údajů, abychom poznali, že jde o podporu od Vás.

  • ve prospěch účtu: 2400063333/2010
  • částka: [amount]
  • variabilní symbol: [variable_symbol]
  • vybraná frekvence plateb: [freq]
Něco se nepovedlo
Zpět do formuláře