Auto*Mat se vsadil s primátorem Bémem o cenu Městského okruhu

PRAHA – Iniciativa Auto*Mat dnes vyzvala pražského primátora k sázce o cenu severozápadní části Městského okruhu. Podle Auto*Matu dává Pavel Bém obyvatelům metropole nereálné sliby, když tvrdí, že stavba nepřekročí původní rozpočet (1). Podle Auto*Matu se účet za dálniční tunely vyšplhá z pětadvaceti až ke čtyřiceti miliardám (2). Předražená stavba nutí město šetřit na kultuře, MHD či opravách ulic (3), (4). Pokud Bém prohraje, Auto*Mat žádá jeho veřejnou omluvu občanům Prahy. Poukazuje tím na fakt, Bém v době dokončení okruhu nejspíše už nebude primátorem a může se tak lehce zbavit odpovědnosti.

Když loni v listopadu kritizovali členové iniciativy Auto*Mat rozpočet Prahy na rok 2008, označil je primátor Bém za kluky, chlapce a mládežníky, kteří neumějí počítat. „Na dokončení rozestavěné severozápadní části městského okruhu nebudou, chlapci, potřeba čtyřicet miliard, to ne, vždy» je vysoutěžená cena. Tam je vám dostupná, přístupná, vy to víte. Tak nemystifikujte,“ řekl Bém na adresu Auto*Matu (5).

„Chtěli jsme vyvolat legitimní polemiku o ceně Městského okruhu. Je to přece stavba placená z veřejných rozpočtů. Primátor nás ale místo diskuse zesměšnil. Proto jsme zvolili formu sázky, která možná může působit dojmem recese, my ale její obsah míníme zcela vážně,“ vysvětlil Michal Křivohlávek Auto*Matu (6).

Auto*Mat vyzval primátora k sázce na dnešním zasedání zastupitelstva. Dodrží-li město původně schválený rozpočet stavby, nabízejí členové Auto*Matu vykonat pro Prahu tisíc hodin veřejně prospěšných prací. Pokud se ale dálniční tunely prodraží, žádá Auto*Mat primátora o zaplacení stovky billboardů, na nichž se Pavel Bém občanům Prahy veřejně omluví.

Primátor Bém se zaručil, že stavba tunelového komplexu Blanka původní rozpočet nepřekročí. „Já se nesázím, nejsem gambler, a s výjimkou adrenalinových sportů se nevěnuji hazardu. Nevím o žádných dramatických nárůstech ceny Městského okruhu. V případě, že dojde k překročení původního rozpočtu stavby, odpracuji ve prospěch Auto*Matu bezplatně padesát hodin,“ reagoval na výzvu iniciativy primátor s tím, že omluvné billboardy vyvěšovat nebude. Kdo sázku vyhrál, se Pražané dozvědí nejdříve v roce 2011, kdy má být severozápadní část okruhu zprovozněna.

Cena, za niž získal Metrostav zakázku magistrátu na výstavbu tunelu Blanka a navazujícího úseku Městského okruhu k Malovance, je 26 miliard korun. Auto*Mat tvrdí, že tato cena nebude konečná. „V České republice se dálniční stavby běžné prodražují o desítky procent, firmy si účtují takzvané vícepráce. Nevíme o žádné silniční stavbě, kde by se povedlo dodržet vysoutěženou cenu. Například při budování tunelu Mrázovka došlo k nárůstu z plánovaných 4,5 miliardy na 7 miliard korun. Stavba trvala místo tří let dvakrát tak dlouho“, vysvětluje Michal Křivohlávek.

V dostupných materiálech o Městském okruhu se již dnes otevřeně píše o zvýšení nákladů. Prodražit se má například nový most v Tróji nebo napojení plánované Břevnovské radiály do mimoúrovňové křižovatky Malovanka.

„Městský okruh je enormně drahá stavba. Každý kilometr jeho severozápadní části přijde na 6,3 miliardy korun. Každý Pražan včetně novorozenců tedy na tunely pod Letnou a Stromovkou přispěje třiatřiceti tisíci korunami. Tato investice přitom odsává peníze, které by měly směřovat do kultury, veřejné dopravy, budování kanalizace v okrajových částech města či úklidu chodníků. Důsledky vidíme všichni – hrozba zavírání divadel, rozbité silnice, zdražování jízdného. Dopravní politika města nevede k jeho rozvoji,“ říká Tereza Vohryzková z Auto*Matu.


Přílohy

(1) Rekapitulace nákladů souboru staveb Městského okruhu

Stavba č.0065 Strahovský tunel 2.stavba – část 2.A, 2.B, technologická část
Stavba č.0079 Špejchar – Pelc Tyrolka, technologická část
Stavba č.0080 Prašný most – Špejchar, technologická část
Stavba č.9515 Myslbekova – Prašný most, technologická část

4 497 464 821 Kč

Stavba č.0012 – etapa 0007, část 11 Protipovodňová opatření Trója
Stavba č.0079 Špejchar – Pelc Tyrolka, stavební část
Stavba č.0080 Prašný most – Špejchar, stavební část
Stavba č.9515 Myslbekova – Prašný most, stavební část

21 205 273 843 Kč

„Vysoutěžená“ cena celkem = 25,7 miliardy Kč včetně DPH.

Zdroj: Metrostav a Magistrát hl. m. Prahy

(2) Předpoklady o prodražení Městského okruhu

Dne 6. 12. 2007 projednával Výbor dopravy Zastupitelstva hlavního města Prahy výstavbu Městského okruhu. V zápisu z jednání se objevuje konkrétní zdůvodnění prodražení stavby:

„Soubor tří staveb části městského okruhu v úseku Myslbekova – Prašný most – Špejchar – Pelc Tyrolka. Investiční náklady:
– Stavební část – celkový rozpočtový náklad na soubor staveb na základě zpracované DÚR podle poslední úpravy na základě přepočtu prací DPH na 19 % DPH činí u stavební části 21 941 238 tis Kč.
– Technologická část – stavba č. 0065 Strahovský tunel 2. stavba, stavba č. 9515 Myslbekova – Prašný most, stavba č. 0080 Prašný most – Špejchar, stavba č. 0079 Špejchar – Pelc Tyrolka, technologická část bez DPH 4 497 464 821,- Kč

Určitým problémem postupu stavby jsou komplikace s řešením nového Trojského mostu podle návrhu spol. MottMacDonald Praha, prověřuje se bezpečnost a stabilita navržené konstrukce, následně se budou aktualizovat potřebné náklady vč. dopadů do řešení stavby na obou březích. Je předpoklad, že nový most bude dražší než původně uvažovaný, obsažený ve smlouvě o dílo a povolený úřadem.“

Aktualizovaná cena ke konci roku 2007 činila již 27,2 miliardy. Oproti původní „vysoutěžené“ ceně tedy částka narostla minimálně o 1,5 miliardy korun – přitom stavba okruhu bude probíhat další tři roky a lze tudíž předpokládat další zvyšování ceny.

Auto*Mat do částky, o níž se prodraží stavba Městského okruhu, nezapočítává neplánované investice do budování náhradního vedení MHD a komunikace pro automobily, ani náklady na zkušební provoz tunelu, které mají dosáhnout téměř 137 milionů Kč.

(3) Rozpočet Hlavního města Prahy na rok 2008

V letošním roce Praha vydá na jednotlivé oblasti:
Školství, mládež a samospráva 8,7 mld. Kč
Bezpečnost 1,7 mld. Kč
Kultura, sport a cestovní ruch 1,7 mld. Kč
Zdraví a sociální oblast 1,4 mld. Kč

V kapitole doprava jsou letošní výdaje Prahy rozděleny takto:
Městský okruh 7,6 mld. Kč
Dopravní podnik 7,2 mld. Kč
Údržba silnic 0,7 mld. Kč
Oprava tramvajových tratí 0 Kč

Zdroj: Magistrát hlavního města Prahy

Další informace – viz tisková zpráva Auto*Matu k rozpočtu Prahy na rok 2008

(4) Co se dá pořídit za 40 miliard?

– 100.000 moderních dětských hřiš»
– 28.560 plně vybavených sanitek
– 11.200 kilometrů kvalitních cyklostezek
– 45 kilometrů nových tramvajových tratí
– 15 nových Národních knihoven
– 7 a půl roku kompletního provozu Fakultní nemocnice Motol
– 4 a půl ročních rozpočtů Prahy na kulturu a sociální oblast
– téměř celou trasu metra D v délce přes 10 kilometrů

(5) Primátor Pavel Bém na zastupitelstvu Hlavního města Prahy v listopadu 2007:

„Kluci, když už chcete vystoupit na zastupitelstvu, kdybyste si sakra dali práci s tím, abyste se seznámili s rozpočtem, kdybyste si sakra dali práci s tím, abyste se seznámili s veřejně dostupnými informacemi na webových stránkách a na veřejně přístupných serverech o tom, jak to vlastně je s tím městským okruhem, abyste tady nevytvářeli fámy, fantasmagorie a chiméry.

Na dokončení rozestavěné severozápadní části městského okruhu nebudou, chlapci, potřeba 40 mld., to ne, vždy» je vysoutěžená cena. Tam je vám dostupná, přístupná, vy to víte. Tak nemystifikujte. Není to fér, já vás také nemystifikuji. Takže nám nezbývá než touto cestou jít. Tvrdit, že ? investičního rozpočtu jde na železobetonovou stavbu severozápadní části městského okruhu, to ne, to není pravda, to špatně počítáte. 16,5 mld. Kč je investiční rozpočet, z toho zhruba 8 mld. jde na severozápadní a jihozápadní část městského okruhu. No schválně, co nám říká lineární aritmetika – kolik to je 8 z 16 a půl? Hm… Tedy, kdybyste chtěli být korektní, museli byste říci, že je to zhruba polovina. Řekl bych, že je to pravda a že se nedá nic dělat, neumíme to dělat jinak. Myslet si, že najednou všichni Pražané a návštěvníci města přeskáčí na kola – asi ne – nepřeskáčou.

Vše souvisí se vším. Při vší úctě k Auto*Matu – budeme dělat vše, co umíme, já už nevím, co bychom měli dělat víc, abychom podpořili také cyklodopravu, aby cyklodoprava ve městě byla aktivitou bezpečnou. Souhlasím s vámi, že k tomu máme ještě podstatný kus cesty. Neobviňujte nás ale z toho, že děláme vše pro auta a proti lidem, naopak. Jak koncipujeme investiční rozpočet, tak to děláme především pro lidi.“

Videozáznam z jednání zastupitelstva (projev primátora Béma začíná na 2:32 hod záznamu)


Video Respekt.cz

(6) Interpelace Michala Křivohlávka z Auto*Matu přednesená na Zastupitelstvu hlavního města Prahy v listopadu 2007:

„Dobrý den. Jsem z iniciativy Auto*Mat. Chci vystoupit s krátkým příspěvkem, který se bude týkat kapitoly doprava.

V návrhu rozpočtu na příští rok bylo předloženo takové rozvržení financí, které je bezprecedentní v porovnání se všemi předcházejícími rozpočty. Když se podíváme na kapitolu doprava, uvidíme, že téměř ? investic jsou věnovány výstavbě městského okruhu, konkrétně severozápadní části, ? je věnována rozvoji veřejné dopravy. Musíme si uvědomit, že severozápadní část městského okruhu nebude stát 7,5 mld., které hodláme zaplatit z tohoto rozpočtu, ale zhruba 30 – 40 mld. dalších, které budou následovat v dalším roce.

Z tohoto hlediska vidím v tuto chvíli rozpočet jako postavení na rozcestí. Jestliže se zastupitelstvo rozhodne tento rozpočet podpořit, vydáváme se cestou mnoholeté podpory rozvoje automobilové dopravy. Je iluzorní si myslet, že zacpané ulice vyřešíme stavbou městského okruhu. Naopak, odborné posudky ukazují, že městský okruh přivede další auta do všech oblastí, kterých se to týká. Městský okruh znamená více ucpané ulice v Holešovicích, na Letné, v Dejvicích a v okolí Pražského Hradu. Domnívám se, že Praha je v tuto chvíli na rozcestí.

Máme občany, kteří by rádi využívali služby veřejné dopravy, máme poměrně rozvinutou veřejnou dopravu. Přesto když se podíváte, jak vypadá denní cestování ve veřejné dopravě, vidíte přecpané metro, tramvaje a všechny ostatní prostředky. Máme dvě volby. Můžeme být moderní metropolí s kvalitní dopravou, dobrým životem uvnitř města, když zvolíme volbu pro veřejnou dopravu. Můžeme ztrácet desetiletí jako ztrácela města na Západě tím, že budeme nadále investovat do domněnky, že nové silnice a dálnice centrem města nebo poblíž centrální části města nám vyřeší problém s počtem aut. Tuto chybu udělala řada měst. Je smutné, že Praha 18 let po sametové revoluci jde stejnou cestou, cestu defensivní, ustupování autům a neuvědomuje si, že toto řešení není faktickým řešením dopravní situace Prahy. Děkuji za pozornost.“

Nakrmte AutoMat

Podpořte nás a staňte se tak členy Klubu přátel AutoMatu!

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku uvidíte údaje potřebné k založení platby v bance.

měsíčně 1000,-

Děkujeme mnohokrát za Vaší podporu, moc si ji vážíme.

Prosíme, nastavte si platbu ve své bance podle následujících údajů, abychom poznali, že jde o podporu od Vás.

  • ve prospěch účtu: 2400063333/2010
  • částka: [amount]
  • variabilní symbol: [variable_symbol]
  • vybraná frekvence plateb: [freq]
Něco se nepovedlo
Zpět do formuláře