Praha promarnila další šance k podpoře cyklistické dopravy

PRAHA – Odmítnout prospěšnou věc, která je úplně zadarmo a nestojí žádnou práci navíc? To by asi udělal málokdo. Jenže přesně tak postupuje pražský magistrát při rekonstrukcích ulic (1). Zapomíná integrovat prvky pro cyklistickou dopravu, přestože to nevyžaduje vyšší investice, a porušuje tak vlastní program. Seznam promarněných šancí sestavila iniciativa Auto*Mat loni v srpnu. Většina chyb není dodnes napravena (2). Přibyly naopak další nemoderní stavby za miliardy, ignorující kola i chodce (3). Symbolem selhání je nejdražší investice Prahy – Městský okruh. Nevydařily se ani nové stanice metra C, úprava Pankrácké pláně nebo plánované přeložení magistrály. Pražané jezdící na kole na žádném z těchto míst neuspějí.

„Z naší analýzy vyplývá, že úřednický aparát magistrátu trpí obrovskou setrvačností. Stále se budují nemoderně řešené komunikace, které byly naplánovány už před léty a slouží pouze automobilům. Úředníci zatím nejsou schopni reagovat na novou situaci a projekty zlepšit. Jde to zcela proti moderním trendům, které sledují progresivní města západní Evropy, Spojených států i jinde ve světě,“ říká Michal Křivohlávek z iniciativy Auto*Mat.

Auto*Mat poprvé upozornil na porušování usnesení zastupitelstva hlavního města i programového prohlášení pražské rady loni na podzim. Oba dokumenty říkají, že prvky pro cyklistickou dopravu mají být povinně součástí projektů na rekonstrukce a novostavby ulic. To se ale neděje. Většina staveb z loňského seznamu nebyla dodnes upravena. Za uplynulý půlrok přibyly další promeškané šance. V okolí severozápadní části Městského okruhu se s jízdními koly nepočítá, stejně tak na nově upravené Pankrácké pláni. Velkým zklamáním jsou nové stanice metra C na severní terase, Radlická v Praze 5 i připravený projekt rekonstrukce Kaprovy ulice v centru města, kde by prvky pro cyklistickou dopravu nestály doslova ani korunu. Jde přitom o klíčové komunikace.

Podle Křivohlávka se situace zvolna mění k lepšímu u nově projektovaných staveb, za úspěch to ale označit nelze. „Chápeme, že Praha nemůže najednou vytvořit celou sí» cyklistických tras. Nejlepší chvílí pro zřizování stezek a pruhů jsou proto právě rekonstrukce nebo výstavba nových ulic. Šetří se tím náklady na projektanty i stavbu, nebo» prodražení vyvolané prvky pro jízdu na kole je minimální. Dokud magistrát nezačne tento princip zohledňovat při veškerých stavbách, budou slova o podpoře cyklistické dopravy stále prázdnými frázemi a město promarní další šance,“ dodává Křivohlávek.

Negativní pohled na celkovou situaci sdílí také mluvčí Oživení Magdalena Kýnová Učíková, která ale přiznává, že za posledního půl roku se v Praze několik staveb povedlo (1) a další se připravují (4). „Magistrát nechal předláždit nevhodný povrch na náplavce, čímž vznikla důležitá část páteřní cyklotrasy. Vznikly také dvě nové cyklostezky – v Jelení ulici na Pohořelci a na Rohanském ostrově na území Karlína. Na poslední chvíli se podařilo domalovat cyklistické pruhy do Pobřežní ulice a po kritice občanských sdružení i na Štefánkův most. Tím bohužel výčet opatření v centru Prahy končí a nad cyklistickou infrastrukturou tedy rozhodně nelze jásat,“ řekla Kýnová Učíková.

Jaké špatné zprávy nás ještě čekají? V současné době zpracovává společnost Orco studii na zástavbu desítek hektarů železničních pozemků v Bubnech (3). „Celý proces probíhá tajně za zády veřejnosti, což je u lukrativních pozemků téměř v centru města zarážející. Dopravní řešení vůbec nepočítá s integrací cyklistické dopravy. Bubny přitom leží na dvou páteřních cyklotrasách a jejich otevření jízdním kolům by proto mělo být jednou z priorit vedení města,“ uvádí jeden z dalších hrozících průšvihů Michal Křivohlávek z Auto*Matu. Podobný je i projekt na přeložení severojižní magistrály u Muzea. „Magistrátní řešení počítá jen s auty, člověk jedoucí na kole se na novou důležitou komunikaci nejspíš vůbec nedostane,“ doplňuje Křivohlávek.

Auto*Mat a Oživení dnes předali dopis primátorovi Prahy Pavlu Bémovi a členům Rady hlavního města, v němž je vyzývají k nápravě neuspokojivé situace (5). Přílohou dopisu je i nová analýza občanských sdružení se seznamem nezvládnutých dopravních staveb.

Aktivity Auto*Matu a Oživení jsou podpořeny grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti.

Kontakt:
Michal Křivohlávek (Auto*Mat): 776 237 562, michal.krivohlavek@automat.cz
Magdalena Kýnová Učíková (Oživení): 776 619 373, Magdalena.Kynova@oziveni.cz


Poznámky:

(1) Top ten promarněných šancí 2008

Nejvíce problematická místa Prahy z pohledu cyklistické dopravy, která bylo možné kvalitně upravit s nulovými nebo minimálními náklady v rámci rekonstrukce nebo nové výstavby ulic:

Malovanka – mimoúrovňová křižovatka Městského okruhu znemožnila cyklistickou dopravu po páteřní cyklotrase
Městský okruh na třídě Milady Horákové – největší investice města za desítky miliard ignoruje potřeby cyklistické dopravy i chodců
Městský okruh v Troji – investice města za desítky miliard ignoruje páteřní cyklotrasu
Pankrácká pláň – při kompletní přestavbě uliční sítě se zcela zapomnělo na jízdní kola
Nové stanice metra C – při projektování nové části metra se na kola zcela zapomnělo
Radlická ulice – při výstavbě nové tramvajové trati se zcela zapomnělo na kola
Sokolovská ulice – po výstavbě části Pobřežní znemožněn průjezd cyklistů nevhodnými stavebními úpravami
Křižovatka U Bulhara a podjezdy železnice – nebezpečná křižovatka bez prvků pro kola
Strossmayerovo náměstí – nová pěší zóna funguje jako bariéra pro cyklistickou dopravu (s výjimkou jednoho směru)
Kaprova ulice – při rekonstrukci se nepočítá s obousměrným průjezdem cyklistů

(2) Kritizované stavby a co se s nim stalo po půl roce

Iniciativa Auto*Mat zveřejnila poprvé seznam staveb, při jejichž realizaci úředníci pražského magistrátu selhali, loni na podzim. Do projektů rekonstrukcí a novostaveb komunikací, uvedených v seznamu, nebyly zahrnuty prvky cyklistické infrastruktury. Původní zpráva je dostupná zde: https://auto-mat.cz/zprava.php?id=2007082101. Auto*Mat předal svůj seznam promeškaných šancí magistrátu a vyzval politiky i úředníky, aby situaci věnovali pozornost. Zde uvádíme přehled situace v místech, která byla před půl rokem za opomenutí cyklistické dopravy kritizována:

Štefánikův most
+ byly doplněny cyklopruhy v obou směrech od počátku mostu až po řadící pruhy
– nebyly doplněny předsazené prostory V19 na křižovatkách
Koridor v generelu cyklotras jako A 251.

Nábřeží Edvarda Beneše
– nic se nezměnilo. Provedená rekonstrukce chodníku a části vozovky ignoruje cyklisty, v některých místech jsou nebezpečně umístěny sloupy tramvajového vedení a veřejného osvětlení do cyklistické stezky, chodník je příliš úzký.
Páteřní trasa A1 – oprava nevyhovujícího stavu by byla odůvodněnou investicí.

Bubenské nábřeží
– nic nezměnilo. Prostředí je otřesné jak stavebně, tak i kvůli špatnému dopravnímu značení. Při rekonstrukci chodníků a instalaci protipovodňových opatření byl zachován příliš úzký chodník. Dláždění není vhodným povrchem pro cyklisty.
Páteřní trasa A1 – oprava nevyhovujícího stavu by vedla k malému navýšení investice.

Chotkova ulice (serpentina pod Chotkovými sady)
+ po celkové rekonstrukci ulice byl doplněn cyklopruh v horní části serpentiny ve stoupání
– v dolní části serpentiny by si doplnění cyklopruhu vyžádalo stavební zásah, který je nyní po nedávné rekonstrukci stěží ekonomicky odůvodnitelný
Koridor v generelu cyklotras jako A 15.

Křižovatka U Bulhara + podjezd pod kolejištěm
– stále se neudálo nic, neprobíhá ani příprava k řešení integrace prvků cyklistické infrastruktury do vlastního uzlu – poblíž se řeší pouze návaznost na novou cyklistickou stezku po starém železničním tělese a napojení k podchodu Hlavního nádraží, to však též neumožní průjezd ®ižkov – centrum
– při celkové přestavbě železničního přemostění a zkapacitnění Seifertovy ulice byli cyklisté úplně opomenuti
Koridor v generelu cyklotras jako A 25, klíčová spojnice mezi ®ižkovem+Vinohrady a centrem.

Náměstí Republiky
– nic se nezměnilo. Při celkové rekonstrukci nebyla vzata v potaz cyklistická doprava. Vjezd je cyklistům povolen, ale je zde naprosto nevhodný povrch – pro optimální fungování nutnost přijatelnějšího (sjízdnějšího) povrchu. Lepší povrch by neznamenal žádné navýšení investice.
Křižovatka v generelu cyklotras jako A 251 a A252.

Ul. Sokolovská (Balabenka – nám. OSN)
– nic se nezměnilo. Při celkové obnově ulice (vozovky,chodníku,tram.tělesa) došlo k celkové humanizaci prostoru a určitému zklidnění automobilové dopravy, avšak bez přímé integrace cyklistů. Doplnění dílčích prvků cyklistické infrastruktury do projektu stavebně dokončeného před několika lety by bylo možné.
– v úseku v Karlíně: žádoucí změnit stávající stav a povolit legální průjezd cyklistů v obou směrech v celé délce městské třídy tak, jako je povolen průjezd tramvají
– úsek mezi Karlínem a Invalidovnou: po podzimní dostavbě etapy Pobřežní ulice byli při zaslepení ulice Sokolovské pro silniční provoz ve směru z centra opět opomenuti cyklisté – stavebními úpravami byl znemožněn bezpečný a plynulý průjezd cyklistů, který by nikoho neomezoval a finančeně úpravy nenavyšoval
Není v generelu cyklotras, ale jedná se o městskou třídu – významnou kompozičně-funkční osu území.

Ul. Českomoravská
– nic se nezměnilo. Doplnění dílčích prvků cyklistické infrastruktury do projektu stavebně dokončeného před několika lety by bylo možné a vhodné – i vzhledem k celkovému charakteru komunikace a nové bytové a smíšené výstavbě poblíž. Při celkové přestavbě ulice v souvislosti s výstavbou Sazka Arény (vozovky,chodníku,tram.tělesa i inženýrských sítí) vůbec nedošlo k integraci cyklistů ani zásadní humanizaci prostoru (s výjimkou zatravněného tramvajového pásu).
Není v generelu cyklotras, ale jedná se o významnou kompozičně-funkční osu území.

Spojnice Sokolovská – Pod Krejcárkem
– nic se nezměnilo. Při výstavbě estakády pro automobily pod Novým spojením byla naprosto ignorována cyklistická doprava (obdobně jako u starší tramvajové estakády), absence vyhrazeného pásu pro cyklisty v hlavním či přidruženém dopravním prostoru. Doplnění cyklistických opatření by způsobilo odůvodněné navýšení rozpočtu.
Koridor v generelu cyklotras jako A255, resp. A42.

Anděl
– došlo k celkové přestavbě křižovatky a přilehlých ulic na pěší zónu s provozem pěších a tramvají, ale v části také automobilů. Do oblasti platí absurdní zákaz vjezdu cyklistů, je zde i částečně nevhodný povrch.
V generelu cyklotras jako křižovatka A14 a A141.

Vodičkova (u Václavského náměstí)
– nic se nezměnilo. Při obnově tramvajových kolejí se zapomnělo na cyklisty. Naprosto nevyhovující obtížně sjízdná dlažba. Bylo by vhodné předláždění minimálně alespoň středové dlažby vozovky mezi oběma tramvajovými kolejemi na délce tramvajových zastávek, optimálně i návaznosti. Úprava by znamenala nulové navýšení investice.
Není v generelu cyklotras, ale jedná se o významnou a cyklisty využívanou městskou třídu.

Radlická (od Kartouzské a Plzeňské po Dobříšskou)
– kompletně přestavované komunikace v souvislosti s výstavbou Městského okruhu. Zcela se zapomnělo na integraci cyklistů, přestože se jedná o významnou osu/spojnici. Cyklisté nemohou bezpečně vyjet Radlickou ulicí z centra a jsou nuceni používat postranní ulice. Cyklistické prvky by způsobily nulové nebo minimální navýšení investice.
Není v generelu cyklotras, křížení s A13 a A14

Spojnice na Barrandov
– tramvajová estakáda na sídliště Barrandov se zákazem vstupu pěších i vjezdu cyklistům navíc s nevhodným umístěním tramvajové zastávky Hlubočepy na začátku estakády. Bylo by vhodné zavedení průjezdu po estakádě (nouzové únikové chodníky) a dobudování návaznosti nahoře, dole umožnit průjezd zastávkou tramvaje po dlažbě mezi kolejemi s absolutní předností tramvají. Pro trasu (centrum -) Zlíchov – Barrandov naprosto optimální bezpečné přímé spojení s mírným plynulým stoupáním. Alternativní objízdné trasy: ul. k Barranovu (nepřijatelně hustý provoz automobilů), A12 + A114 (dlouhá objízdná trasa, rovina a pak strmé stoupání). Úpravy by vyvolaly minimální odůvodněné navýšení investice (povrch, výška zábradlí apod.).

Rekonstrukce náplavky
+ bylo nově předlážděno, řešení je v rámci možností pro cyklisty vyhovující – uspokojivé
– chybí dodělat (dopředláždit) návaznosti na rampách a doplnit piktogramy na cyklisty pojížděné pásy, aby se omezil provoz pěších po nich

(3) Šance Prahy k podpoře cyklistiky v posledním půlroce

Následující stavební akce se teprve plánují, jsou rozestavěné nebo byly dokončeny v uplynulém půlroce, a v seznamu kritizovaných staveb Auto*Matu z podzimu 2007 se neobjevily. Ačkoliv některé z nich cyklistické dopravě v Praze pomohly, převážná část nových staveb prohlubuje trend výstavby nemoderních, koncepčně zastaralých komunikací určených jen pro automobily:

Městský okruh (mimoúrovňová křižovatka Malovanka)
– realizací mimoúrovňové křižovatky Městského okruhu znemožnila bezpečný průjezd cyklistů po páteřní cyklotrase A15. Vzhledem k obří betonové stavbě a proinvestovaným miliardám je náprava prakticky nemožná.

Městský okruh (Letenská pláň + Hradčanská)
– projekt, který má vydané stavební povolení a jehož stavba začala, s integrací prvků cyklistické infrastruktury vůbec nepočítá. Nyní se narychlo řeší, co a jak do rozjeté stavby doplnit. Malé změny jsou ještě možné, nicméně je evidentní, že na kvalitní plnohodnotnou cyklistickou infrastrukturu, jaká se dnes buduje v mnoha západoevropských městech, je už pozdě. Stavba předpokládá také úpravy třídy Milady Horákové.

Městský okruh (přemostění Vltavy Troja-Holešovice)
– projekt, který má vydané stavební povolení, s integrací prvků cyklistické infrastruktury vůbec nepočítá – zatím je pouze navržena jízda po jednom z chodníků společně s pěšími, bez domyšlených návazností. Nyní se narychlo řeší, co do rozjeté stavby doplnit – možná se podaří integrovat dílčí prvky cyklistické infrastruktury, na kvalitní řešení je ale už pozdě. Stavba předpokládá také přeložení tramvajového vedení.
Koridor v generelu cyklotras jako spojnice A1 a A2.

Městský okruh (Pelc-Tyrolka – Libeň)
+ výstavba cyklostezky podél Vltavy v návaznosti na výstavbu Městského okruhu. Je nutné zajistit možnost bezkolizního napojení na cyklotrasu A27 přes Bulovku, pokud možno bez ztraceného spádu nebo jeho minimalizací. Cyklistické prvky vyvolají odůvodněné navýšení investice.
Koridor v generelu cyklotras jako páteřní cyklotrasa A2 + odbočení na A27.

Pankrácká pláň (ulice Na Pankráci a Hvězdova)
– promarněná šance, v návaznosti na novou výstavbu (plánované mrakodrapy, obchodní centrum Arkády a řada nových kancelářských budov) byly zkapacitňovány komunikace pro automobily, na cyklisty se úplně zapomnělo, přestože prostorové poměry integraci pruhů (či stezek či kombinaci) umožňovaly. Nyní je stavba z převážné části již v provozu, zbytek též stavebně hotový. Rekreačně-dopravní stezku se pravděpodobně podaří realizovat pouze uvnitř území – to je sice pozitivní, ale je to jen dílčí část potřebné cyklistické infrastruktury v území

Komunikace u nových stanic metra C
– na cyklisty se v rámci rekonstrukcí, přestaveb a doplňování nových komunikací zapomnělo. Dobíhající, několik let projektově hotová stavba, některé úseky již více než rok hotové i stavebně.
– u nového prodloužení Tupolevovy ulice (metro Letňany – ulice Mladoboleslavská) budou nově integrovány cyklopruhy, avšak je zde nevhodné spádování komunikace – problematické ostřikování vody projíždějícími vozidly v případě deště (nové 2 cyklopruhy vznikají namísto jedné řady podélného stání, přičemž v okolí jsou zatím jen pole – rozvojové plochy)
+ alespoň na jedné ze tří nových světelných křižovatek v Letňanech se objeví prostor pro cyklisty na křižovatce V19
+ v rámci posledních úprav dopravního značení se podařilo dokreslit cyklistický pruh na část jedné ulice v Letňanech. Celkový problém to ale nereší.
+ všechny 3 nové stanice budou zřejmě vybaveny novými stojany na kola, ale zřejmě ne hned při otevření stanic

Radlická ulice
– komplexní rekonstrukce komunikace + nová výstavba tramvajové trati – prodloužení až ke stanici metra Radlická. Cyklisté byli opomenuti, mohl zde být stoupací pruh či stezka pro směr do kopce (z kopce vzhledem k šířkovým poměrům a sklonu není nutné).
– nyní obtížně řešitelné – úzká vozovka i chodníky s nevhodně umístěnými sloupy veřejného osvětlení a tramvajové trakce. Cyklista v hlavním dopravním prostoru brzdí motorová vozidla, musí ke stoupání používat postranní ulice namísto logické kompozičně-funkční městské osy.

Kaprova ulice
– připravován projekt rekonstrukce
– kdyby se zrušilo několik málo parkovacích stání, umožnila by ulice obousměrný průjezd cyklistů, ukázalo se to však jako politicky neprůchodné
– jako jednosměrka (cykloobousměrka) byla zamítnuta

Bubny/Zátory (železniční plocha v Holešovicích)
– několik desítek hektarů pozemků v blízkosti městského centra a u uprostřed intenzivně využívané plochy. Související páteřní cyklotrasy A16 a A31 (spojení Dělnická-Veletržní, nová Bubenská-Partyzánská).
– nyní se zde s cyklisty vůbec nepočítá, celý proces přípravy urbanistické studie k zástavě území probíhá tajně za zády veřejnosti, která se pak dozví pouze výsledek
– developer je sice soukromý, ale nová dopravní infrastruktura pak bude veřejná – připadne městu. Jedná o velmi exponované a dopravně velmi významné území.

Václavské náměstí + přeložení a redukce severojižní magistrály u Národního muzea
– hotová studie, příprava dalších fází. Úplně chybí prvky integrace cyklistů. U Václavského náměstí nutno věnovat pozornost volbě povrchů a zvážit, zda maximálně zklidnit automobilovou dopravu a využívat stejný koridor, nebo vytvořit samostatný pruh či stezku pro cyklisty. V okolí Národního muzea úplně chybí propojení pro cyklisty pod ním i v okolí navrhovaného tunelu, a to ve všech směrech (severo-jižní i Václavské náměstí-Vinohradská). Prvky pro cyklistiku by vyvolaly nulové nebo minimální navýšení investice.
Koridor v generelu cyklotras jako A24 a A41.

Nové spojení a jeho napojení do centrální Prahy u křižovatky Bulhar
+ připravuje se, podle dostupných informací bude kvalitní

Budějovická
+ na zimu bylo provizorně vyznačeno jako čtyřpruh, nyní je na spadnutí schválení stanovení dopravního značení s cyklopruhem v každém směru až po řadící pruhy před křižovatkou
+ při severní straně by navíc měla vzniknout v rámci širokého chodníku i obousměrná cyklostezka k obsluze přilehlých obchodů a služeb

Pobřežní (Rohanské nábřeží)
+ do původní realizace podle starého projektu byly před dokončením doplněny cyklopruhy v celé délce a předsazený prostor pro cyklisty V19 v jedné křižovatce
+ prozatím jen zimním značením, nyní bude nově uděláno definitivně

Silniční okruh Prahy (přemostění Berounky + Vltavy u Zbraslavi)
– u Vltavy bude řešeno pravděpodobně ze zvláštních peněz na cyklistiku v součinnosti se stavbou pražského okruhu, ne však z peněz určených na výstavbu Pražského okruhu, což je naprosto špatné řešení – tuto investici je potřeba chápat především jako obrovský zásah do fungování území, a ne pouze jako výstavbu rychlostní komunikace. U Berounky přemostění pro cyklisty nic nevznikne.

Rekultivace rozvojových ploch – Vysočany
+ připravuje se propojení ulic Freyova-Poděbradská-Hořejší rybník, bude řešeno nejspíš jako zelená stezka. Spojeno s výkupy pozemků v rámci celkového rozvoje území. Jedná se o odůvodněnou investici.
Koridor v generelu cyklotras jako A26.

Libeňský most – rekonstrukce
– projekt je pozastaven, na celkovou rekonstrukci mostu nejsou peníze. Cyklostezka zde má být chodníková, což v tomto kontextu nevadí, nutné jsou plynulé návaznosti do hlavního dopravního prostoru v návazných křižovatkách, se kterými se asi zatím projektech stále nepočítá. Cyklistické prvky vyvolají nulové nebo minimální navýšení investice.
Jako A 16.

Hlávkův most – rekonstrukce
– celková rekonstrukce proběhne nejdříve po dokončení Městského okruhu, teï je projekt odložen. Z hlediska cyklistiky jde o důležitou trasu, i kvůli urbanisticky nezvládnutému uzlu kolem Vltavské. Cyklistické prvky vyvolají nulové nebo minimální navýšení investice.
Jako A 31.

(4) Nové cyklistické stezky a pruhy připravované v letošním roce

Přestože magistrát rozšiřuje sí» cyklistických tras a stezek v Praze, až na výjimky se jedná spíše o úseky s rekreačním významem než smyslem dopravním. Většina tras a stezek se nachází mimo centrum Prahy, takže pro vytváření ekologické a zdravé alternativy k automobilovému popojíždění nemají žádný význam.

Nové stezky zprovozněné v letošním roce:
Podhoří – Zámky (A2 – sever Prahy) – významné pro tranzit z Prahy
Toužimská – úsek ve Kbelích směr Letňany – spíše lokální význam…
ve Svépravicích (Praha – Horní Počernice) – spíše lokální význam…
Rohanský ostrov – A2 rekreačně-dopravní významné spojení (paralela s Pobřežní, vzájemné doplnění významu funkcí těchto koridorů)
Jinočanská spojka – A12 – propojení městského a příměstkého osídlení (podél kapacitní radiály, rekreačně-dopravní význam)
úsek Jelení – západ – 1. etapa přestavby cyklotrasy A 15 – úsek -Letná – Pohořelec-
Praha 11 – nových 11 km vyznačených cyklotras

Připravované nové pruhy:
Vršovická – některé úseky v délce celkem 2,5 km
Letňany – viz výše, cca 300 metrů
Vlastina – P6 u Šárky od Evropské na Dědinu, cca 1,4 km
Na Radosti – Zličín (pokračování Plzeňské) – v rámci rekonstrukce, asi 400m
Budějovická – viz. výše, asi 600m
Pobřežní – 2. etapa asi 800m

(5) Otevřený dopis primátorovi a radním hlavního města Prahy

Vážený pane primátore, vážení členové Rady hlavního města Prahy,

v srpnu loňského roku jsme se na Vás obrátili poprvé v souvislosti s rekonstrukcemi komunikací, křižovatek a náplavek v Praze v posledních letech. Upozorňovali jsme Vás na to, že dochází k ignorování dřívějších slibů hlavního města, programového prohlášení Rady i usnesení Zastupitelstva HMP při celé řadě probíhajících investičních akcí.

Usnesením Rady HMP číslo 0544 ze dne 29.4.2003 uložila Rada Odboru městského investora MHMP a řediteli Technické správy komunikací hl. m. Prahy -zajiš»ovat při přípravě rekonstrukcí a nové výstavbě komunikací případně i při přípravě dalších investičních akcí vytváření vhodných podmínek pro cyklistickou dopravu.-

Z naší nové analýzy situace s odstupem půl roku vyplývá, že citované usnesení Rady není v praxi ani nadále důsledně naplňováno. Nejenže stavby, které jsme v našem minulém dopise uvedli jako příklady nezvládnutých dopravních řešení, nebyly v naprosté většině případů upraveny ani nebyly zahájeny kroky k jejich nápravě, ale došlo k dalším fatálním selháním při přípravě nových projektů.

V příloze Vám zasíláme náš loňský seznam doplněný o aktuální informace. Jak je vidět, většina staveb zůstala beze změny a z hlediska rozvoje udržitelných druhů dopravy neznamenají žádný přínos. V druhé části seznamu naleznete přehled 12 dalších rekonstrukcí a novostaveb komunikací, které ignorují cyklistickou dopravu. Z pohledu městské cyklistiky jsou tato místa těžko průjezdná nebo dokonce nebezpečná. Opatření pro podporu cyklistiky by přitom nezpůsobila vůbec žádné zvýšení investičních nákladů, nebo vedla ke zvýšení pouze nepatrnému. Problém tedy není v nedostatku peněz, ale nedostatku dobré vůle na straně Hlavního města Prahy – to jsme Vám napsali již na podzim a musíme to bohužel opakovat.

Ze zkušeností měst západní Evropy vyplývá, že integrace prvků pro městskou cyklistiku do všech rekonstrukcí a oprav ulic, náměstí, náplavek, mostů a dalších prostranství je klíčovým krokem ke skutečné podpoře a rozvoji cyklistické dopravy. V centrálních částech měst totiž není možné ani žádoucí budovat oddělené cyklistické koridory. Spíše je nutné se soustředit na celkové zklidňování dopravy, bezpečnost křižovatek, úpravu zpomalovacích prahů a povrchů. Příslušné prvky k podpoře cyklistické dopravy realizované při rekonstrukcích ulic mají mnohem větší význam, než samostatné cyklistické -chodníčky- na periferiích měst.

Vážený pane primátore, vážení členové Rady hlavního města Prahy,

rádi bychom Vás tímto dopisem požádali o Vaše vysvětlení, proč nebylo výše citované usnesení Rady HMP do dnešního dne aplikováno na stavby, na jejichž nedostatečné řešení jsme Vás před půl rokem upozornili, proč se stejné chyby opakují také u většiny nově projektovaných a realizovaných úseků, a proč nejsou při řadě investičních akcí stále zohledněny potřeby cyklistické dopravy.

Jsme přesvědčeni, že do řady staveb uvedených v našem seznamu je zakomponování prvků pro cyklistickou dopravu ještě stále možné. V jiných případech lze s malými finančními náklady napravit chyby, k nimž došlo. Již před půl rokem jsem Vás žádali, abyste se zasadili a prosadili takovou úpravu projektů, aby město nepromeškalo žádnou další příležitost k levné a snadné podpoře cyklistické dopravy. Mohla by to být dobrá forma konkrétního naplnění programového prohlášení Vaší rady 2006 – 1010 v oddíle IV. Moderní a šetrná dopravní infrastruktura, bodě 5.1: -Zajistí výstavbu 80 km nových cyklostezek a 150 km značených cyklotras a naplní tak generel rozvoje cyklistické dopravy na území HMP-. Nezbývá nám, než tento náš požadavek a přání opakovat. Přestože vidíme, že se přístup Prahy k naplňování výzev udržitelné mobility pozvolna mění, musíme konstatovat, že se stále bohužel jedná o změny příliš váhavé.

Předem děkujeme za odpověï na tento náš dopis.

S pozdravem, za Auto*Mat – iniciativu pro lepší kvalitu života ve městě, Tereza Vohryzková. Za Oživení, Petra Lukešová.

V Praze, 14. dubna 2008

Nakrmte AutoMat

Podpořte nás a staňte se tak členy Klubu přátel AutoMatu!

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku uvidíte údaje potřebné k založení platby v bance.

měsíčně 1000,-

Děkujeme mnohokrát za Vaší podporu, moc si ji vážíme.

Prosíme, nastavte si platbu ve své bance podle následujících údajů, abychom poznali, že jde o podporu od Vás.

  • ve prospěch účtu: 2400063333/2010
  • částka: [amount]
  • variabilní symbol: [variable_symbol]
  • vybraná frekvence plateb: [freq]
Něco se nepovedlo
Zpět do formuláře