Neformální platforma Auto*Mat se proměnila v občanské sdružení


PRAHA – Neformální platforma Auto*Mat, věnující se od září 2003 problematice pražské dopravy, získala oficiální právní status. Nově vytvořené občanské sdružení Auto*Mat bude pokračovat ve stejných aktivitách a bude nadále usilovat o lepší podmínky pro chodce a cyklisty ve městě. Sdružení navazuje na práci neformální platformy se stejnými lidmi, toutéž výtvarnou tváří i stylem práce kombinujícím odbornou činnost, informační kampaně a umělecké happeningy.

V úterý 25. září 2007 se sešla ustavující členská schůze občanského sdružení Auto*Mat a potvrdila stanovy vypracované přípravným výborem. Do výkonné rady sdružení byli zvoleni: Tereza Vohryzková (dříve Motus – produkce Divadla Alfred ve dvoře), Michal Křivohlávek (Oživení) a Martin Skalský (Arnika). Odbornou radu Auto*Matu budou tvořit režisér Martin Mareček, Dan Mourek (Nadace Partnerství) a Šárka Havlíčková (Motus).

Auto*Mat chce i ve formě občanského sdružení pokračovat v tradici otevřenosti, a to jak vůči lidem, tak i nápadům a stylům práce. Formální struktura by neměla být žádnou překážkou zapojování nejrůznějších organizací, spolků, umělců i dalších jednotlivců do projektů vedoucích k proměně měst v lepší prostor k životu. Základní směřování Auto*Matu, který vznikl a řadu let fungoval jako neformální občanské hnutí, se založením sdružení nijak nemění. Hlavním důvodem pro založení občanského sdružení je snaha o zlepšení financování a snadnější přístup k podpoře z nadací a různých grantových programů.

Nakrmte AutoMat

Podpořte nás a staňte se tak členy Klubu přátel AutoMatu!

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku uvidíte údaje potřebné k založení platby v bance.

měsíčně 1000,-

Děkujeme mnohokrát za Vaší podporu, moc si ji vážíme.

Prosíme, nastavte si platbu ve své bance podle následujících údajů, abychom poznali, že jde o podporu od Vás.

  • ve prospěch účtu: 2400063333/2010
  • částka: [amount]
  • variabilní symbol: [variable_symbol]
  • vybraná frekvence plateb: [freq]
Něco se nepovedlo
Zpět do formuláře