Auto*Mat a Pražské matky radí, jak dětem zajistit bezpečnou cestu do školy

PRAHA
– Na třetí září letos připadnul den, kdy se
děti po prázdninách opět vydávají do
škol. Cesta některých z nich nemusí být
snadná ani bezpečná. Statistiky ukazují, že
dopravní nehody, jejichž obětí se stanou děti, jsou
v České republice dvakrát častější než
v zemích západní Evropy (1). Většina
nehod se přitom stane právě na cestě mezi domovem a školou.
Iniciativa Auto*Mat a občanské sdružení Pražské
matky radí rodičům, aby cestu dětí do školy
nepodceňovali (2). Zároveň rodičům doporučují, aby
nebezpečné přechody a úseky ulic hlásili
pražskému magistrátu a požadovali jejich úpravu
(3). Podněty shromažïují i Pražské matky, které
se v rámci projektu Bezpečné cesty do škol (4)
snaží pomoci školám kritická místa
napravit (5).

V
České republice zemře ročně při dopravních
nehodách kolem třiceti dětí a tisíce dalších
dětí se zraní (1). Dopravní nehody jsou
nejčastější příčnou dětských úrazů.
V ochraně dětí jako účastníků silničního
provozu přitom Česká republika za Evropskou unií
značně pokulhává. Počet dětí, které
zemřou v důsledku automobilového provozu, je u nás
téměř dvakrát vyšší než v zemích
západní Evropy,“ říká Jarmila Johnová
z občanského sdružení Pražské matky,
které s dětmi v metropoli již několik let mapuje a
plánuje „Bezpečné cesty do škol“. V rámci
takto nazvaného projektu pomáhají Pražské
matky školám prosazovat konkrétní dopravní
opatření.

Tereza
Vohryzková z projektu Auto*Mat nabádá
rodiče, aby věnovali trase, po níž chodí jejich děti
do školy, velkou pozornost. „Jsou-li na cestě nepřehledné
úseky, rušné silnice nebo špatně řešené
přechody, je lepší děti doprovázet. Rodiče by
zároveň měli požadovat technické úpravy
kritických míst. Své podněty mohou adresovat
Pražský matkám nebo přímo magistrátnímu
odboru dopravy, který je za bezpečnost cest zodpovědný.“
Vohryzková zároveň nedoporučuje vozit děti autem.
„Rodiče si mohou myslet, že své dítě uchrání
rizika, když jej budou do školy vozit. Automobily ale komplikují
dopravní situaci a přechod ostatních dětí přes
silnice v blízkosti školy. Lepší je proto
veřejná doprava, chůze nebo jízda do školy na kole,“
řekla Vohryzková.

Podle
mluvčího Auto*Matu Michala Křivohlávka vykazují
statistiky dopravních nehod dětí překvapivé
trendy. „Počet nehod je o víkendu výrazně nižší
než v průběhu pracovního týdne. Nejvíce
nehod se odehrává mezi sedmou a osmou hodinou ranní
a pak odpoledne mezi jednou a pátou. Z údajů
jednoznačně vyplývá, že dopravní nehody jsou
spojeny převážně s cestou do školy a ze školy.
K nejhorším nehodám přitom paradoxně dochází
v blízkosti bydliště dětí na klidnějších
silnicích, kde je malý provoz,“ řekl Křivohlávek.
Ačkoliv počet nehod s účastí malých dětí
na území Prahy se každoročně snižuje, stále
je velmi vysoký. „Při srovnání s ostatními
zeměmi EU je Praha bohužel stále v horší
polovině žebříčku,“ potvrzuje mluvčí Auto*Matu.

V rámci
letošního programu Zažít město jinak, již
organizuje iniciativa Auto*Mat, chce bezpečné cesty do školy
svým žákům zajistit gymnázium v Postupické
ulici v Praze 4. Jeho studenti pojedou ve středu 19. září
za doprovodu kantorů do školy na kolech. Následně
vyhodnotí, které dopravní úseky v okolí
školy jsou pro cyklisty a chodce nejnebezpečnější, a
navrhnou jejich úpravy.

Jsem
přesvědčena, že doprava do zaměstnání a škol
autem i hromadnou dopravou má vliv nejen na zvyšující
se znečištění ovzduší, ale především na
náš životní styl. V naší škole chceme
vést žáky ke sportu a pohybu a také k aktivnímu
zájmu o okolí jejich domova i školy,“ uvedla
profesorka gymnázia Postupická Mgr. Ladislava Bímová.
„Pomáháme svým studentům tvořit a hledat
jejich postoje k životu. Snaha o bezpečnější
ulice je jednou z cest, jak postupně proměňovat okolí
naší školy i pro ostatní spoluobčany,“ řekla
profesorka. Zároveň vyjádřila předsvědčení,
že k projektu Bezpečné cesty do škol se mohou připojit
i další vzdělávací instituce v Praze.
„Školy by tak mohly hrát důležitou roli v celkové proměně
ulic města v bezpečnější a přívětivější
prostor pro jeho obyvatele,“ dodala Ladislava Bímová.


Poznámky:

(1) Statistiky – dopravní nehody dětí v roce 2006

Z celkového
počtu 956 osob usmrcených při nehodách v silničním
provozu v roce 2006 zemřelo
30 dětí (o 9 usmrcených dětí méně
než v roce 2005). Z toho bylo:

 • 9
  dětí chodců (tj. o 2 děti méně než v předchozím
  roce),

 • 5
  dětí cyklistů (tj. o 1 dítě více) – z toho
  4 děti neměly přilbu,

 • 14
  spolujezdců v automobilech (tj. o 8 dětí méně)
  – z nich 7 dětí „nepoužilo“ zádržný
  systém,

 • 1
  dítě jako spolujezdec na motocyklu – bez ochranné
  přilby (o 1 dítě méně)

 • 1
  dítě jako cestující v autobusu (tj. o 1
  dítě více).

Účast
dětí-chodců (do 15 let věku) na nehodách v
silničním provozu na území hlavního
města Prahy za jednotlivé roky

den
v týdnu a počet dětí
2000 2001  2002  2003  2004  2005  2006 
sobota 13 4 8 10 10 7 6
neděle 11 14 7 17 8 2 5
pondělí 37 41 24 30 25 15 11
úterý 35 24 28 41 27 24 16
středa 33 29 39 33 18 14 13
čtvrtek 43 40 29 23 28 23 18
pátek 38 27 30 24 17 24 13
celkem 210 179 165 178 133 109 82

Zdroj
statistik: Odbor dopravy Magistrátu hlavního města
Prahy.

Podrobnou
Zprávu o nehodovosti dětí na území hl.
m. Prahy – 2006, zpracovanou Odborem dopravy Magistrátu hl.
m. Prahy, Vám v případě zájmu rádi
zašleme e-mailem (9 stran).

Statistika
smrtelných zranění dětí (0 – 14 let) na
100.000 obyvatel (rok 2005)

Island
– 0
Lucembursko
– 0
Švédsko
– 0,6
Nizozemí
– 1
Velká
Británie – 1,1
Norsko
– 1,2
Švýcarsko
– 1,2
Dánsko
– 1,3
Francie
– 1,3
Německo
– 1,3
Itálie
– 1,4
Rakousko
– 1,9

Irsko
– 1,9
Portugalsko
– 1,9
Španělsko
– 1,9
Belgie
– 2,1
Finsko
– 2,3
Maïarsko
– 2,4
Česká
republika – 2,7

Polsko
– 2,7
Řecko
– 2,8
Slovinsko
– 3,5

Zdroj
statistiky: Dopravní nehody
dětí v Evropě (OECD, IRTAD)

(2) Jak přispět k většímu bezpečí dětí?

Deset
tipů pro větší bezpečnost dětí v dopravě

 1. Dítě
  do pěti let nikdy nenechejte chodit ven samo ani hrát si
  v blízkosti silnice.

 2. Od
  pěti let začněte dítě učit pravidlům pro bezpečné
  přecházení ulic.

 3. S dítětem
  přecházejte ulice vždy přes přechod pro chodce.

 4. Ujistěte
  se, že Vaše dítě je dobře vidět – světlé a
  reflexní barvy zvyšují bezpečnost.

 5. Projděte
  s dítětem cestu do školy a upozorněte je na různá
  nebezpečí.

 6. Učte
  děti bezpečně odhadnout vzdálenost a rychlost jedoucích
  vozidel.

 7. Domluvte
  se s dalšími rodiči a střídavě doprovázejte
  děti malé děti do školy.

 8. Zajímejte
  se, zda Vaše škola pořádá dopravní a
  cyklistické kurzy a dítě do nich přihlaste.

 9. Vždy
  jděte dětem dobrým příkladem a neporušujte
  pravidla.

 10. Pokud
  je cesta do Vaší školy nebezpečná, žádejte
  vedení školy a magistrát o nápravu.

Pomozte
svým dětem najít bezpečnou cestu do školy!

Před
začátkem školního roku je vhodné, aby rodiče
s dítětem prošli celou trasu do školy, ukázali
mu bezpečná místa pro přecházení, a
vysvětlili zásady bezpečného přecházení,
zejména:

 1. Najít
  bezpečné místo k přecházení
  (dostatečný rozhled, vyznačený přechod pro chodce),

 2. Vždy
  se zastavit, rozhlédnout na obě strany, rychle, ale nikoli
  zbrkle přejít,

 3. Nikdy
  nepřecházet mezi zaparkovanými vozidly.

(3) Kam se obracet, když chceme napravit nebezpečný úsek
komunikace?

Magistrát
hl. m. Prahy a úřady městských částí
(Praha 1 – 22) mohou:

 • Instalovat
  zpomalovací prahy

 • Instalovat
  dělený přechod

 • Vyznačit
  přechod

 • Přisvětlit
  přechod

 • Instalovat
  jiná bezpečnostní opatření

Kontakt:
Odbor
dopravy MHMP – Oddělení rozvoje a organizace dopravy,
Jungmannova 35/29, 111 21, Praha 1, Jaroslav Mach, e-mail.:
jaroslav.mach@cityofprague.cz,
tel.: 236 004 286

Seznam
kontaktů na úřady městských částí:

http://magistrat.praha-mesto.cz/ 64804_Seznam-a-kontakty-na-spravni-obvody-v-Praze

Policie
ČR může:

 • Zasáhnout
  v případě, kdy někdo parkuje na přechodu nebo v jeho
  těsné blízkosti

 • Zasáhnout
  v případě parkování auta na chodníku

 • Asistovat
  dětem při přecházení na přechodu

Kontakt:
Policie ČR SHMP, Dopravní inspektorát, Praha 4,
Kongresová 2, tel.: 974 825 530 (pozor, při vytáčení
naskočí tón obsazeno)

Městská
policie, Praha 2, Korunní 98, tel.: 267 002 130,
267 002 109, linka 156,
www.mppraha.cz,
info@mppraha.cz

Technická
správa komunikací může:

 • Udržovat
  a obnovit dopravní značení

 • Udržovat
  vozovky a chodníky

Kontakt:
TSK hl. m. Prahy, Praha 1, Řásnovka 8, dispečink: tel.: 224
231 950, 224 237 719, 224 237 725, fax.: 224 231 856e-mail:
tsk@tsk.mepnet.cz,
www.tsk-praha.cz

Eltodo
může:

 • Udržovat
  a opravovat veřejné osvětlení, včetně přisvětlení
  přechodů

 • Udržovat
  a opravovat semafory

Kontakt:
ELTODO
EG, a. s.,
Novodvorská
1010/14, 142 01 Praha 4,
www.eltodo.cz,
eltodo@eltodo.cz,
Centrální dispečink: tel.: 800 101 109, 244 470 800

(4) Projekt Bezpečné cesty do školy

Projekt
Bezpečné cesty do školy čerpá ze zkušeností
z obdobných aktivit, které již léta probíhají
v řadě evropských zemí (např. britský
Safe Routes to Schools). Jeho cílem je zvýšit dopravní
bezpečnost dětí, zvýšit počet dětí
dopravujících se do školy pěšky nebo na kole,
zlepšit jejich povědomí o pravidlech dopravního
chování a mobilitě obecně (důraz na trvalou
udržitelnost), podnítit zájem o veřejné věci
(výchova k občanské společnosti) a podpořit zdravý
životní styl.

Na
úvodním semináři při začátku projektu
získají rodiče a pedagogové základní
informace o zklidňování dopravy. Děti pak dostanou
domů mapky, kam s pomocí rodičů zakreslí cesty, kudy
chudí do školy a vyznačí místa, která
jim připadají nebezpečná. Rodiče pak spolu s dětmi
navrhnou jak situaci zlepšit. Po shrnutí údajů za
jednotlivé třídy a následně za celou školu
nechají Pražské matky zpracovat odborníky
z ČVUT studii, která navrhuje dopravní řešení.
Studii pak obdrží pražský magistrát a
příslušná městská část jako podklad
pro úpravy dopravního prostoru.

V minulých
letech Pražské matky mapovaly a plánovaly zlepšení
cest v okolí Lauderovy školy v Belgické a ZŠ v
Londýnské v Praze 2 – Vinohradech a v okolí
ZŠ v Poláčkově ulici na Praze 4. Většina dopravních
řešení vzešlých z  mapování se
uskutečnila. Ve školním roce 2005 – 2006 byly na základě
mapování zpracovány dopravní studie
řešící problémy Uhříněvsi, náměstí
Jiřího z Poděbrad na Praze 3 a Sázavské
ulice na Praze 2. Letos mapovaly své cesty děti ve speciální
základní škole na Zlíchově, v Základní
církevní škole v Ostrovní ulici na Praze
1, v Bratrské škole v Rajské ulici
v Holešovicích a na ZŠ J. A. Komenského
na Praze 6.

Více
informací:

Safe
Routes to Schools: http://www.saferoutestoschools.org.uk/index.php

Bezpečné
cesty do škol: http://pmatky.ecn.cz/bezpecne_cesty.php

(5) Do školy na kole

V rámci
letošního Evropského týdne mobility se do
projektu Bezpečné cesty do školy zapojí studenti a
učitelé gymnázia Postupická na Praze 4 svou
ranní cestou do školy na kolech, kolečkových bruslích
a někteří – nesportovci – pěšky. Ve vzdálenosti
do cca 12 km od školy budou určeny tzv. meeting pointy, kde budou
na studenty čekat učitelé, aby s nimi bezpečně přijeli do
školy po předem stanovené trase. Dopoledne bude program
pokračovat pro mladší studenty na dopravním hřišti,
pro starší orientačním cyklo-závodem
v blízkosti školy a pro studenty na kolečkových
bruslích štafetovým závodem.

V rámci
akce studenti vyplní dotazníky, ve kterých
uvedou, jak se do školy běžně dopravují a jak by se rádi
dopravovaly v budoucnu. Popíší také
nebezpečná místa na své cestě do školy a
navrhnou opatření, která by zvýšila jejich
pocit bezpečí. Zástupci studentů a učitelů vzápětí
představí celý projekt zástupcům Městské
části Praha 4 a pozvou městskou část ke spolupráci.

Akce
do školy na kole se koná ve středu 19. září
od 8 hodin (gymnázium Postupická, Praha 4).

(6) Průvodce pro rodiče: Jak učit děti dopravní bezpečnosti

Vážení
rodiče! Víte, kdo nejlépe naučí Vaše dítě
přežít v silničním provozu? Nejlepší
učitelé dopravní bezpečnosti pro Vaše děti jste
právě VY!

Proč?
Protože dopravní bezpečnost se nejlépe učí
přímo na ulici. Vaše dítě je neustále s Vámi.
Jdete mu příkladem v dobrém i špatném.

Nečekejte,
prosím, až Vaše dítě bude probírat dopravní
výchovu ve škole. Naučte ho základní pravidla
sami. Toto jsou fakta:

 • V ČR
  umírá v důsledku dopravní nehody téměř
  42% všech dětí do 15 let, které utrpěly úraz.
  Jenom pro porovnání – utonutí tvoří
  přibližně 11% úmrtí, pády 5%, otravy 2% a
  požáry 5%.

 • Na
  našich silnicích je při chůzi nebo jízdě na kole
  každoročně zabito více než 20 dětí, přes 400
  jich utrpí těžká zranění a přes 3000
  zranění lehká.

 • K
  nejhorším nehodám dochází při chůzi
  nebo jízdě na kole v blízkosti bydliště, na
  klidnějších silnicích, kde je malý provoz.

 • Největší
  pravděpodobnost, že budou zabity nebo těžce zraněny mají
  děti ve věku 12 – 15 let. Ačkoli znají pravidla
  bezpečného pohybu na silnici, nedovedou je vždy správně
  použít.

 • Samostatnou
  kapitolou jsou děti jako spolujezdci – ročně jich zahyne přes
  25 a několik desítek je velmi vážně zraněno.

Co
můžete udělat?

Pro
zdraví a bezpečí svého dítěte můžete
udělat mnoho. Ujistěte se, že prarodiče, sourozenci, vychovatelé
a vůbec všichni, jimž dítě svěříte, mu dávají
stejný příklad jako Vy.

Nezapomínejte,
že děti se vyvíjejí různým tempem. Jen vy
můžete rozhodnout, kdy je Vaše dítě schopno zvládnout
vyšší nároky.

Věk
1 – 4

Chraňte
své dítě

Děti
do pěti let se neumějí s provozem na silnici vypořádat.
Nikdy je nepouštějte ven samotné, dokonce ani v doprovodu
staršího dítěte.

Najděte
pro ně bezpečné místo, kde si mohou hrát.
V žádném případě je nenechávejte
hrát si na chodníku nebo na silnici, jakkoli jsou
klidné. Nejde-li to jinak, ubezpečte se, že na ně dospělí
dohlížejí.

Jdete-li
ven, zajistěte, aby Vaše dítě šlo po té straně
chodníku, která je od dopravního provozu
vzdálenější, držte je za ruku nebo v popruzích,
vezte je v kočárku nebo na spor»áku. Nikdy je
nenechávejte jezdit na kole po silnici, i když jste nablízku.

Dávejte
dítěti svým chováním dobrý
příklad. Vysvětlete mu, co je silniční provoz.
Opakujte dítěti pravidlo, že dříve, než přejde
silnici, je třeba zastavit se na kraji chodníku, rozhlédnout
se a poslouchat, zda nejede auto. Vysvětlete mu rozdíl mezi
chodníkem a silnicí – silnice jsou pro auta a chodník
pro lidi. Vysvětlete, že někdy auto najede i na chodník,
takže je třeba dávat neustále pozor.

Každé
dítě se musí učit o provozu na silnici ještě než
začne chodit do školy. Ptejte se na úřadě (obecním
či městském), zda pořádají pro děti do pěti
let nějaký dopravní program, jak organizují
dopravní výchovu, nebo provozují dopravní
klub.

Pokud
vozíte dítě v automobilu, vždycky používejte
odpovídající a schválenou autosedačku.
Dítě v sedačce nikdy nepřevážejte na sedadle
vybaveném airbagem.

Věk
5 – 6

Jděte
příkladem

Kdykoli
jdete s dítětem ven na procházku, vysvětlete mu,
co děláte a proč. Naučte ho hlavní zásady
bezpečného pohybu na silnici:

ZASTAV
SE! ROZHLÉDNI SE! POSLOUCHEJ!

Toto
jsou první pravidla, která by se mělo Vaše dítě
naučit.

Trénujte
je na tichých silnicích blízko domova. Nejdříve
ukažte co dělat. Pak nechejte dítě, a» vás přes
ulici převede. Nakonec nechejte dítě přejít samotné
a bedlivě jej přitom sledujte. V tomto věku ještě děti
nejsou schopny přecházet samy. Zařiïte, aby s nimi
přecházel vždycky někdo z dospělých. Riziko
dopravní nehody se zvyšuje, když dítě začne chodit
do školy. Zkuste zorganizovat skupinu rodičů, kteří se
v doprovázení dětí budou střídat.

Vyberte
nejbezpečnější cestu do školy, přecházejte na
nejbezpečnějším místě a vysvětlete dítěti
proč. Pokud je to možné, využijte přechodu.

Věk
7 – 9

Vysvětlete
pravidla

Vysvětlete
pravidla dopravní bezpečnosti.


si budete jisti, že Vaše dítě je bezpečně zná a
chápe, nechejte je, a» si vyzkouší přecházení
nejdříve na klidných silnicích, kde jste
to už spolu cvičili. Dávejte pozor a než necháte
dítě přejít úplně samo, ověřte si, zda to
bezpečně zvládá.

Později
spolu začněte trénovat přecházení přes
rušnější silnice. Než necháte přejít dítě
samo, mnohokrát to vyzkoušejte.

Mnohé
děti nedokážou odhadnout, jak rychle vozidla jedou a jak
jsou daleko. Také věk, v němž je dítě schopno
pochopit a použít pravidla bezpečného pohybu bývá
různý. Děti se učí příkladem, takže na
cestě s nimi se vždy řiïte pravidly bezpečného
pohybu na silnici.

Být
vidět

Ujistěte
se, že Vaše dítě je dobře vidět. Pestré barvy a
zářivé nebo fluorescenční oblečení
jsou dobře vidět i v mlze, nebo když je pod mrakem. Za tmy
ale poslouží lépe reflexní materiály,
které dobře odrážejí světla aut. Vysvětlete
svému dítěti, proč by mělo na sobě mít vždy
něco zářivého, zejména v noci.

Věk
10 – 15

Pomáhejte
k samostatnosti

V tomto
věku potřebují děti stále více nezávislosti.
Do školy to mívají někdy daleko a samy chodí
na návštěvu ke kamarádům.

I
v tomto věku mluvte s dětmi o nebezpečích
silničního provozu. Upozorněte je na lidi, kteří
ohrožují sebe nebo ostatní.

Projděte
si cestu do školy a proberte spolu různá nebezpečí.

Přimějte
děti, aby se cvičily v odhadu rychlosti a vzdálenosti
přibližujících se vozidel na rušné silnici a
učily se rozpoznat bezpečnou mezeru.

Zdůrazněte,
že by nikdy neměly slepě následovat druhé přes
silnici. Musejí se vždycky rozhodovat samy za sebe.

U
dětí mezi 12 a 15 rokem je největší riziko zabití
nebo vážného zranění. Často se domnívají,
že „všechno vědí“. Je na Vás, aby braly
bezpečnost na silnici vážně.

Dopravní
bezpečnost ve škole

Zeptejte
se učitele či ředitele Vašeho dítěte na dopravní
výchovu ve škole a zda, případně jaké pořádá
škola cyklistické kursy. Motivujte své dítě k
tomu, aby nějaký absolvovalo. Zajistěte, aby Vaše dítě
mělo vždy na hlavě helmu, jedete-li na kole Vy sami, noste ji
také.

Jak
používat přechod
 1. Zastavte
  se na kraji chodníku. Počkejte, až se auta zastaví,
  nebo až vznikne bezpečně velká mezera. Je-li na přechodu
  světelná signalizace, zmáčkněte tlačítko a
  čekejte na zeleného panáčka. Přestože to někdy
  trvá dlouho, než se rozsvítí, počkejte!

 2. Když
  se vozidla zastaví, přejděte, ale buïte neustále na
  pozoru, rozhlížejte se a poslouchejte. Přecházejte
  po zebře. Pokud je do 50 metrů přechod, nikdy nejděte přes
  ulici mimo něj. Nepřecházejte ani na klikaté čáře,
  protože k nehodám většinou dochází
  blízko přechodů.

 3. Je-li
  uprostřed přechodu ostrůvek, používejte každou polovinu
  vozovky jako samostatnou silnici. Zastavte se na ostrůvku a
  počkejte, dokud provoz na druhé polovině vozovky neustane,
  nebo nevznikne bezpečně velká mezera.

V autě

Učte
své dítě chovat se jako správný
spolujezdec. Vysvětlete mu, že nikdy nesmí rozptylovat
řidiče.

Pro
bezpečnou jízdu je třeba, aby každý cestující
byl v automobilu připoután a dítě do 12 let nebo
do150 cm výšky použilo sedačku. Používejte dětskou
sedačku a bezpečnostní pás, který odpovídá
velikosti a věku Vašeho dítěte. Dítě v sedačce
má téměř 70% šanci přežít nehodu oproti
dítěti, které v sedačce není. Dítě
v sedačce převážejte vždy, a to i na krátké
vzdálenosti! Podle zákona nesmíte na předním
sedadle vézt dítě mladší 12 let a menší
než 150 cm, pokud není umístěno v sedačce.
Nikdy nepoužívejte sedačku na předním sedadle tam,
kde je umístěn airbag!

Řidič
odpovídá za to, že jsou děti připoutány.

Je
několik typů sedaček, jejichž správné použití
závisí na váze, velikosti a věku dítěte.
Všechny zádržné systémy musejí
odpovídat mezinárodním předpisům OSN a české
normě. Poznáte to podle toho, že sedačka má štítek
s E v kroužku a číslem normy R-44.

Chráněno
by mělo být i Vaše nenarozené dítě. I žena
ve vysokém stupni těhotenství musí při jízdě
osobním automobilem použít bezpečnostní pás.

Bezpečně
přes ulici

Naučte
dítě správně přecházet!

1.
Nejdříve přemýšlej
.

Najdi
bezpečné místo k přecházení a pak
se zastav.

Je-li
nablízku přechod, použij jej. Jinak najdi místo, kde
dobře vidíš na všechny strany. Vyhni se přecházení
mezi automobily. Přecházej v místě, kde tě
mohou řidiči dobře vidět.

2.
Zastav se.

Zastav
se na chodníku u obrubníku.

Stoupni
si na místo, odkud dobře uvidíš, zda něco jede.
Nestůj příliš blízko u vozovky. Pokud v tomto
místě není chodník, stoupni si až za okraj
vozovky, ale tak, abys viděl/a blížící se
vozidla.

3.
Používej oči a uši.

Rozhlédni
se, zda něco nejede a poslouchej.

Auta
může vyjet z jakéhokoli směru. Poslouchej tedy
pozorně, protože někdy můžeš vozidla slyšet dříve, než
je uvidíš.

4.
Počkej, až budeš moci bezpečně přejít.

Pokud
něco jede, nechej vozidlo projet a opět se rozhlédni.

Rozhlédni
se kolem a poslouchej. Nepřecházej, dokud nevznikne mezi auty
bezpečná mezera a dokud si nejsi jist/a, že máš
dostatek času. Nezapomeň, že i když se ti zdá, že je auto
daleko, může jet velmi rychle.

5.
Rozhlédni se a poslouchej.

Není-li
žádné vozidlo nablízku, jdi přímo přes
vozovku.

Při
přecházení se stále rozhlížej a
poslouchej pro případ, že jsi něco přehlédl/a, nebo
se náhle něco objevilo.

6.
Bezpečně přejdi na druhou stranu.

Dokud
přecházíš, neustále dávej pozor a
poslouchej, zda něco, nejede.

Nakrmte AutoMat

Podpořte nás a staňte se tak členy Klubu přátel AutoMatu!

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku uvidíte údaje potřebné k založení platby v bance.

měsíčně 1000,-

Děkujeme mnohokrát za Vaší podporu, moc si ji vážíme.

Prosíme, nastavte si platbu ve své bance podle následujících údajů, abychom poznali, že jde o podporu od Vás.

 • ve prospěch účtu: 2400063333/2010
 • částka: [amount]
 • variabilní symbol: [variable_symbol]
 • vybraná frekvence plateb: [freq]
Něco se nepovedlo
Zpět do formuláře