Seminář Bezpečné cesty do školy

Občanská sdružení Pražské matky a Oživení vás zvou na seminář pod záštitou radního hlavního města Prahy pana Mgr. Petra Štěpánka, CSc. a náměstka pro strategii, veřejnou dopravu a ekologii Ministerstva dopravy pana ing. Petra Šlegra

Bezpečné cesty do školy

zvýšení bezpečnosti dětí snižuje zátěž životního prostředí

čtvrtek 24. května 2007 v Praze ve Velkém zasedacím sále Magistrátu hl. m. Prahy Praha 1, Mariánské nám. 2, 1. patro

Předběžný program semináře:

8:45 – 9:00Prezence
9:00 – 9:05Zahájení semináře
9:05 – 9:35Děti v silničním provozu: specifika, statistiky, mezinárodní a český právní rámec
ing. Jaroslav Hořín, dopravní odborník
9:35 – 9:45Zdravotní, psychické a sociální dopady motorismu na vývoj dětí
Mgr. Petra Lukešová, Oživení, o.s., Pražské matky
9:45 – 10:15Projekt Bezpečné cesty na českých školách
ing. Jarmila Johnová, Nadace Partnerství- program – projekt Na zelenou, Pražské matky
10:15 – 10:25Diskuse
10:25 – 10:55Přestávka
10:55 – 11:50Představení projektu Safe Routes to Schools
Paul Osborne, SUSTRANS – Velká Británie
11:50 – 12:05Diskuse
12:05 – 12:35Metodika aktivní dopravní výchovy na školách
ing. Jitka Heinrichová, Centrum dopravního výzkumu
12:35 – 13:05Dopravní zklidňování – opatření pro bezpečné cesty do školy
ing. Pavel Skládaný, Centrum dopravního výzkumu
13:05 – 13:20Závěrečná diskuse
Zde si můžete
stáhnout
přihlášku
na seminář
ve formátu RTF.

Seminář je určen především pracovníkům škol, odborů dopravy, školství a životního prostředí, Policii ČR a Městské policii, a představitelům samospráv, do jejichž kompetence spadají bezpečnost dopravy, školství, mládež a životní prostředí.

V případě zájmu o účast na semináři zašlete, prosím, přiloženou přihlášku do 18. května 2007. Pracovní setkání je zdarma pro přihlášené osoby, přihlášku je třeba zaslat vzhledem k omezenému počtu míst a kvůli zajištění tlumočnické techniky a podkladových materiálů.
Tlumočení bude zajištěno.

Další informace získáte na tel.: 257 531 983, Mgr. Petra Lukešová nebo e-mailem: petra.lukesova@oziveni.cz.


Tento seminář finančně podpořili Evropská Unie, Nadace Partnerství a Ministerstvo dopravy ČR. Za obsah dokumentu jsou zodpovědní organizátoři a nelze jej v žádném případě považovat za názor Evropské unie.

Nakrmte AutoMat

Podpořte nás a staňte se tak členy Klubu přátel AutoMatu!

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku uvidíte údaje potřebné k založení platby v bance.

měsíčně 1000,-

Děkujeme mnohokrát za Vaší podporu, moc si ji vážíme.

Prosíme, nastavte si platbu ve své bance podle následujících údajů, abychom poznali, že jde o podporu od Vás.

  • ve prospěch účtu: 2400063333/2010
  • částka: [amount]
  • variabilní symbol: [variable_symbol]
  • vybraná frekvence plateb: [freq]
Něco se nepovedlo
Zpět do formuláře