Cyklisté chtějí rovnoprávnost v ulicích

Velká jarní cyklojízda vzkázala politikům: zlepšete podmínky pro cyklisty v Praze.

Hluk a znečištěné ovzduší z automobilové dopravy jsou největším problémem životního prostředí v Praze. Cyklodoprava společně s kvalitní MHD je jednoznačným konkurentem osobní automobilové dopravě. Bohužel vedení hlavního města stále nechává rozvoj cyklistické infrastruktury na vedlejší koleji.

Více než 350 účastníků včerejší jízdy vyjádřilo své přání, aby se Praha změnila z města aut na město vstřícné vůči cyklistům a chodcům. Cílem cyklojízdy (1) bylo upozornit na nedostatečný rozvoj infrastruktury pro cyklisty a chodce v centrální části města a naopak enormní investice do výstavby kapacitních komunikací.

V Praze je dnes oficiálně 199 km cyklotras a 90 km stezek, ale jen 1/6 stezek jsou novostavby, zbylých 5/6 stezek vzniklo pouhým označením stávajících chodníků či parkových cest. Téměř polovina cyklotras je nevyhovujících: vedou po frekventovaných silnicích bez oddělení cyklistů nebo zcela nezajímavými směry. Sí» je nespojitá, nejnebezpečnější místa (tj. křižovatky) jsou řešena metodou „cyklisto, poraï si sám“.

Dalším problémem při zlepšování cyklistické infrastruktury ve městě je i to, že se na cyklisty nepamatuje při rekonstrukci ulic. Realizace pruhů pro cyklisty při rekonstrukcích stávajících ulic je nejefektivnější způsob rozvoje cyklostezek: v nákladech rekonstrukce se to prakticky neprojeví a navíc odpadá složité projednávání samostatného cykloprojektu. Promarněných šancí z nedávné doby je bezpočet: Bubenské nábřeží, Sokolovská, Křižíkova, Českomoravská, Zelený pruh.

„Jde o to, aby město konečně k cyklodopravě přistoupilo jako k plnohodnotnému způsobu dopravy pro všední den (do školy, do práce), a ne aby ji stále uklízelo do úzké přihrádky rekreace nebo sportu,“ vysvětluje Petra Kolínská, mluvčí Auto*Matu (2).

Cyklojízdě vyjádřil svoji podporu ministr životního prostředí Libor Ambrozek, mezi účastníky cyklojízdy patřila jedna z finalistek soutěže Superstar Kristýna Peterková a předseda Strany zelených Martin Bursík. Nejmladšímu účastníkovi jízdy byl rok, nejstaršímu 72 let. Účastníky jízdy po celou dobu provázeli též andělé.

Kontakt pro novináře:
Petra Kolínská
mluvčí projektu Auto*Mat
tel.: 776 55 20 22

Fotografie z cyklojízdy:

Autorem fotografií je Jan Wünsch. Pokud potřebujete fotografie ve větším rozlišení, pište na jan.wunsch@seznam.cz nebo telefonujte: 777 635 742.

Poznámky:

(1) Cyklojízdy se konají každý třetí čtvrtek v měsíci a jsou otevřené pro všechny pražské cyklisty. Účastníci cyklojízd se díky velkému počtu cyklistů alespoň na několik hodin stávají respektovanými účastníky silničního provozu. Jak sami říkají: nejde o to, někoho naštvat, ale připomenout, že cyklisté mají také své místo v pražské dopravě. Podrobnosti na www.cyklojizda.ecn.cz

(2) Projekt AUTO*MAT je otevřený každému, kdo má zájem o řešení znepokojivé dopravní situace ve městě. AUTO*MAT upozorňuje na negativní vlivy narůstající automobilové dopravy, poukazuje na možnosti řešení problémů mobility ve městě a apeluje na osobní odpovědnost v používání automobilu. Projekt využívá spojení uměleckých aktivit, odborných informací a veřejných debat. AUTO*MAT je série prezentací, diskusí, happeningů, dílen, výtvarných instalací, hudebních vystoupení a filmových projekcí. K projektu se připojili zástupci neziskových organizací, umělci, komunální politici, dopravní odborníci i řadoví občané. Podrobnosti na www.automat.ecn.cz

Nakrmte AutoMat

Podpořte nás a staňte se tak členy Klubu přátel AutoMatu!

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku uvidíte údaje potřebné k založení platby v bance.

měsíčně 1000,-

Děkujeme mnohokrát za Vaší podporu, moc si ji vážíme.

Prosíme, nastavte si platbu ve své bance podle následujících údajů, abychom poznali, že jde o podporu od Vás.

  • ve prospěch účtu: 2400063333/2010
  • částka: [amount]
  • variabilní symbol: [variable_symbol]
  • vybraná frekvence plateb: [freq]
Něco se nepovedlo
Zpět do formuláře