Auto*Mat v pohybu 2004 (16.9.-22.9.04) – týden akcí

AutoMat připravuje k Evropskému dni bez aut a Evropskému týdnu mobility řadu akcí:

Cyklojízda Prahou z náměstí Jiřího z Poděbrad, 16.9. od 18:00
Slavnostní bezmotorová projížďka městem za účasti významných osobností (např. Jan P. Muchow a Jan Ruml). Smyslem jízdy je podpora rozvoje cyklistické infrastruktury v Praze aby se jízdní kolo mohlo stát běžným dopravním prostředkem a umožnilo bezpečnoua zdravou přepravu Pražanů. Vítáni jsou také lidé na koloběžkách a kolečkových bruslích!

Dopravní alternativu pro Prahu – Univerzální prostor NoD – Roxy, Dlouhá 32, Praha 1, 20.9. a 21.9. od 18:00 do 22:00
Pestré komponované večery. Přednášky a besedy o klíčových problémech dopravy v Praze. Pražské ovzduší, doprava a urbanismus, korupce v pražské dopravě, oběti dopravy. Promítání filmů z domova i zahraničí. Doprovodná výstava „automobilových“ děl: David Černý, Lukáš Rittstein, Petr Vrána, Martin Zet.

AutoMat pro Den bez aut – divadlo, hudba, informace – 22.9. – celý den v centru Prahy – Palachovo náměstí a okolí
Pouliční divadlo se speciálním dopravním programem. Akustická hudba. Happeningy. Jiný svět nevidomých. Dětský koutek. Mobilní centrum prevence Městské Policie. Breakdance. Dopravní alternativa pro Prahu. Poradna pro cyklistiku ve městě. Kočárkové korzo. Kavárna a čajovna pod širým nebem. Prodej výrobků z chráněných dílen a zdravé výživy.

 • ROZTOČ KOLO TOČ
  • Cyklistika jako zdravá dopravní alternativa
  • Cyklojízda: 16.9. – začátek Evropského týdne mobility. Bezmotorová projížďka městem s pozvanými představiteli města a známými osobnostmi.
  • Tři krát Tři: Třikrát v týdnu na třech místech budou na okrajových sídlištích připravení cyklističtí průvodci. Zájemce budou vést do centra města, případně na jimi určená místa.
  • Co kolo uveze: praktická ukázka přepravy nadměrného nákladu na cyklovozíku.
  • Praha cyklistická: pojízdná opravna kol a poradna pro cyklistiku ve městě.
 • BEZPEČNÉ ULICE
  • Bezpečnost dětí a chodců ve městě
  • Tempo 30: propagační akce na zklidňování dopravy s praktickou ukázkou brzdné dráhy v různých rychlostech.
  • Rallye kočárků: jízda rodičů s dětmi s upozorněním na špatné parkování pražských řidičů.
  • Kam ten spěch?: měření rychlosti automobilů dětmi, před jejich vlastní školou.
  • Bezpečně na kole: ukázka trasovací jízdy „na kole do školy“ – pro ZŠ. Pořádání základní cyklistické výuky pro děti předškolního věku – pro MŠ.
 • JEDEME V TOM
  • Propagace MHD a udržitelných forem dopravy
  • Víš v čem jedeš?: happening se židlemi o počtu přepravených osob na jednotku prostoru – „Ve městě lze po jízdním pruhu širokém 3,5 metru přepravit za jednu minutu 33 lidí v automobilu, 150 autobusem, 233 na kole, 317 pěšky a 367 tramvají či jiným kolejovým dopravním prostředkem.
  • Závod o čas: MHD, auto, kolo, moped v souboji o nejrychlejší dopravní prostředek.
  • Znáš svoji stopu?: infostánek s měřením ekologické (a dopravní) stopy občana – „Ekologická stopa pražského automobilisty je 4x větší než cestujícího MHD a 9x větší než cyklisty“
  • Pravidelné pražské cyklojízdy se konají každý třetí čtvrtek v měsíci vždy od 17.45 na nám. Jiřího z Poděbrad. 16.9. jedna z nich také vyjíždí.
 • AUTOMAT CENTRUM
  • Celotýdenní aktivity v univerzálním prostoru NoD
  • AutoMat v obrazech: výstava spřízněných umělců 16.-22.9.
  • Prahu místo aut: prezentace a debata „Dopravní alternativaŇ pro Prahu realizována koalicí SOS Praha.
  • Filmový večer: projekce děl s dopravní tématikou.
  • Divadelní večer: vybrané divadelní představení (Krepsko).
  • AutoMat radí: informační centrum AutoMatu a neziskových organizací.
 • NEBUĎ AUTOMAT, ZKUS DÁT AUTU MAT!
  • Akce k Evropskému dni bez aut (22.9.)
  • Kulturní program:
   • B BOYS: break dance – pohybová show pro pražské chodníky.
   • Divadla v pohybu: Krepsko, Jednotka, Stage Code v centru Prahy
   • Akční lyrika: pouliční básnictví Ondřeje Davida s tématikou „auto kultury“.
   • Výtvarné performance: David Černý – premiéra modelu RC automobilu v podobě sexuálního objektu.
   • Kavárna „Hned vedle“: příjemné pouliční posezení s drobným občerstvením.
  • Vzdělávací program:
   • Kočárkové korzo: ukázka kultivace veřejného prostoru zklidněného od individuální automobilové dopravy.
   • Infostánky neziskových organizací zabývajících se mobilitou ve městě.
   • Mobilní prezentace vybrané z proběhlého týdne: „Znáš svojí stopu?“, „Víš v čem jedeš?“, „Cykloservis“, atd.
 • Za iniciátory projektu:
  • Martin Mareček (režisér dokumentarista, pedagog Famu)
  • Jan Bouchal (Oživení – Bohemian Greenways)
  • Daniel Mourek (nadace Partnerství, program zelené stezky Greenways, zastupitel MČ Praha 4)
  • Petra Kolínská (koordinátorka koalice SOS Praha)

Nakrmte AutoMat

Podpořte nás a staňte se tak členy Klubu přátel AutoMatu!

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku uvidíte údaje potřebné k založení platby v bance.

měsíčně 1000,-

Děkujeme mnohokrát za Vaší podporu, moc si ji vážíme.

Prosíme, nastavte si platbu ve své bance podle následujících údajů, abychom poznali, že jde o podporu od Vás.

 • ve prospěch účtu: 2400063333/2010
 • částka: [amount]
 • variabilní symbol: [variable_symbol]
 • vybraná frekvence plateb: [freq]
Něco se nepovedlo
Zpět do formuláře