Školení pedagogů

V rámci tématu udržitelné dopravy zdarma proškolíme pedagogy vaší školy a poskytneme výukové materiály. Pedagogové získají veškeré informace o projektu, seznámíme je také s metodou, jak ohledně tématu pracovat s žáky.

Školení je možné objednat si “na klíč” a upravit ho tak, aby vyhovovalo všem zúčastněným. Školení je vždy realizováno pro skupinu pedagogů z jedné základní školy. Časová dotace je 8 hodin.

Generace U

Darem zajistíte žákovi, nebo rovnou celé škole projektový den s odborníky AutoMatu, kteří s dětmi projdou okolí školy a poradí jim, jak se do školy dopravovat rozumně a bezpečně. Kromě zdravějšího města jim tak přinesete třeba i více času na klábosení cestou ze školy...

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku uvidíte údaje potřebné k založení platby v bance.

490,-

Děkujeme mnohokrát za Vaší podporu, moc si ji vážíme.

Prosíme, nastavte si platbu ve své bance podle následujících údajů, abychom poznali, že jde o podporu od Vás.

ve prospěch účtu: 2400063333/2010
částka: [amount]
variabilní symbol: [variable_symbol]
vybraná frekvence plateb: [freq]

Něco se nepovedlo
Zpět do formuláře