Generace U

V programu Generace U se věnujeme tématu udržitelné dopravy. V rámci terénního programu představíme bezpečné chování v ulicích, uděláme analýzu kritických míst v okolí škol a tato místa se studenty projdeme. Naučíme učitele a učitelky předávat nově nabyté zkušenosti dalším třídám a motivujeme děti dopravovat se do školy nejpřirozenějším způsobem. Bez motoru.

Délka programu

4 vyučovací hodiny, 60 žáků (rozdělení na dvě skupiny) – lze na klíč přizpůsobit po domluvě s pedagogem.

Cílová skupina

Cílovou skupinou jsou žáci ZŠ (první a druhý stupeň) a studenti středních škol.

Jak program probíhá?

Nejprve se seznámíme s okolím školy ve spolupráci s odborníky AutoMatu a externími spolupracovníky. Připravíme trasu pro terénní program, kterou pošleme k připomínkování škole. Po finálním schválení konceptu zrealizujeme terénní program v okolí školy, kde s žáky projdeme trasy pro dopravu do školy a potenciálně nebezpečná místa. Pokud narazíme na zásadní překážky v bezpečnosti, pomůžeme škole podat podnět na město nebo městskou část.

Report z procházky se školáky z Michle

Dopravní procházka kolem ZŠ Ohradní

Kontakt

Zuzana Poláková

+420 608 327 934
zuzana.polakova@auto-mat.cz