Územní plán

Analyzovali jsme návrh Metropolitního plánu Prahy a zpracovali desítky připomínek. (více zde)

Územní studie a jiné dokumenty

Připomínkujeme územní studie a jiné územně-plánovací podklady nabídnuté k veřejnému projednání. V posledních letech jsme se vyjadřovali například ke studiím Bubny Zátory, Nové Roztyly, Opatov – Na Jelenách, dostavbu brownfieldů v Nuslích a dalších.

Od počátečního řízení EIA po stavební řízení jsme připomínkovali záměr výstavby při Masarykově nádraží. Připomínkovali jsme také zadání architektonické soutěže Florenc 21.

Klima

Od roku 2021 se věnujeme také klimatickým dopadům dopravního a územního plánování. Zpracovali jsme odhad klimatických dopadů velkých dopravních staveb v Praze (více zde).