Dopravní plánování v Praze

AutoMat se od svého počátku v roce 2007 věnuje problematice velkých dopravních staveb – tunelu Blanka, Městskému okruhu, i dalším významným dopravním záměrům: například železničnímu diametru.

Velké dopravní stavby – jak ty přínosné, tak ty sporné – vznikají na základě dopravních strategií města. Tématům dopravního plánování a udržitelné mobility se AutoMat věnuje od roku 2013.

Propagovali jsme plány udržitelné mobility, věnovali se rešerším měst, která provádějí sofistikované dopravní plánování. V roce 2014 jsme vydali dokument Vize 2025 – ucelenou strategickou Vizi AutoMatu pro hlavní město Praha do roku 2025 (více zde).  AutoMat se aktivně zapojuje do přípravy pražského Plánu udržitelné mobility a Metropolitního plánu. Připomínkujeme a vyjadřujeme se také k Pražským stavebním předpisům, programu ochrany ovzduší a dalším strategickým dokumentům města, které mají přesah do oblasti udržitelné mobility.

Městský okruh a nadřazený komunikační systém

Stavbám „městských dálnic“ se věnujeme od založení spolku. Aktuálně sledujeme dopady zprovoznění tunelu Blanka, dohlížíme na plnění podmínek EIA při stavbě Městského okruhu a máme zpracované alternativní řešení jeho dostavby. Více o Městském okruhu pro všechny zde.

Humanizace magistrály

Dlouhodobě podporujeme proměnu Severojižní magistrály z autodráhové komunikace v normální městskou třídu a po městu opakovaně žádáme její humanizaci. Více zde.

Smetanovo nábřeží

Od roku 2004 podporujeme omezení automobilového tranzitu na Smetanově nábřeží (po podrobnějším vyhodnocení společně s průjezdem Malou Stranou). Historické centrum má již od roku 2016 dokončené objízdné komunikace. Více zde.

Pandemie

V souvislosti s pandemií COVID-19 jsme sledovali inspirativní opatření na podporu udržitelné dopravy a snažili se je iniciovat i v Praze. Více zde.

Pěší doprava

Podporujeme zlepšování podmínek pro chodce, bezpečnější ulice pro děti a seniory a přívětivější veřejný prostor. Více zde.

Veřejná doprava

Podporujeme rozvoj veřejné dopravy a zvyšování její konkurenceschopnosti vůči dopravě automobilové. Více zde.

Železniční diametr

Podporujeme urychlenou výstavbu železničního diametru a zkapacitnění příměstské železnice tak, aby nebylo třeba v takovém objemu zajíždět automobilem až na území Prahy.

Tunel Blanka

Dlouhodobě jsme kritizovali výstavbu tunelového komplexu Blanka. Od zprovoznění tunelu sledujeme jeho dopravní dopady: rozsáhlou indukovanou dopravu na severu Prahy a velmi omezené zmenšení dopravy v centru. Více zde.

Plán udržitelné mobility

Spolupracovali jsme na přípravě a následně připomínkovali Plán udržitelné mobility.

Dopravní zklidňování

Dlouhodobě podporujeme plošné dopravní zklidňování v podobě zón 30 km/h ve vedlejších ulicích, které má zásadní přínosy pro bezpečnost chodců a cyklistů. Více zde.

Historie a současnost pražských dopravních strategií

Nadřazený komunikační systém – síť okruhů a radiál – má své kořeny již v poválečném období. V 90. letech minulého století byl upraven, jeho zásadnímu přehodnocení bylo ale zabráněno. Jaké jsou současné městské dopravní strategie, a jaký byl jejich vývoj? Více zde.