Dopravní plánování

Pražští politici dnes mohou bez uzardění říkat věci jako „veřejná doprava je naší prioritou“ a dělat přitom zcela opačné kroky. Proč se tedy staví tunely pro auta a omezuje funkčnost veřejné dopravy? Jak jsou tyto obří stavby, které zadělávají na budoucí nekonkurenceschopnost veřejné dopravy, v souladu s dopravními plány města? Pražské strategické dokumenty na tyto otázky dostatečně neodpovídají.

AutoMat se tématům dopravního plánování a udržitelné mobility věnuje od roku 2013. Propagovali jsme plány udržitelné mobility, věnovali se rešerším měst, která provádějí sofistikované dopravní plánování. V roce 2014 jsme vydali dokument Vize 2025 – ucelenou strategickou Vizi AutoMatu pro hlavní město Praha do roku 2025. Veškeré informace o Vizi Praha 2025 najdete na jejích stránkách. V roce 2015 jsme se věnovali soustavnější propagaci udržitelné mobility a jejích principů široké veřejnosti.

AutoMat se aktivně zapojuje do přípravy pražského Plánu udržitelné mobility a Metropolitního plánu. Připomínkujeme a vyjadřujeme se také k Pražským stavebním předpisům, programu ochrany ovzduší a dalším strategickým dokumentům města, které mají přesah do oblasti udržitelné mobility.