Cyklodoprava

Laboratoř se systematicky věnuje zlepšování podmínek pro cyklistickou dopravu v Praze.

Náš zástupce je aktivním členem Komise Rady hlavního města Prahy pro cyklistickou dopravu („cyklokomise“, 2009 – 2013, 2015 – nyní). V rámci cyklokomise spolupracujeme na urychlení přípravy městských záměrů na podporu cyklodopravy a předkládáme návrhy na řešení problémových míst.

Konzultujeme připravované záměry a projekty cykloopatření, jednáme o jejich podobě, vyjadřujeme k záměrům ve veřejných projednáních. V případech hrozícího zhoršení podmínek pro jízdu na kole zasahujeme formou výzev, jednání s politiky, případně zvažujeme právní kroky. Jednáme a vyjadřujeme se ke sporným rekonstrukcím ulic.

Zajišťujeme odborné zázemí pro projekty AutoMatu Do práce na kole a Cyklisté sobě. Konzultujeme podněty na stránkách Cyklisté sobě. Provádíme konzultace v oblasti cyklodopravy pro odbornou veřejnost a politiky. Publikujeme analýzy a koncepty na webu Prahou na kole a na blogu Cyklisté sobě.

Jednáme na národní úrovni. Náš zástupce je členem výboru Národní cyklistické federace. V minulosti jsme intervenovali v oblasti dětských vozíků za kola, podpořili zachování nezávaznosti vyjádření PČR k dopravním opatřením a připomínkovali legislativu hrozící zavést povinné reflexní prvky pro chodce i v obci.

V letech 2016 – 2018 řešíme kauzy rušených cykloobousměrek v Karlíně a omezení jízdy na kole na centrálních náměstích Prahy 1.

Pro podrobnosti o našich aktivitách sledujte stránky Prahou na kole a blog Cyklisté sobě