Cyklodoprava

Laboratoř se systematicky věnuje zlepšování podmínek pro cyklistickou dopravu v Praze, s přesahy na národní úroveň. V oblasti cyklistické dopravy máme unikátní know-how.

Náš zástupce je od roku 2009 členem Komise Rady hlavního města Prahy pro cyklistickou dopravu. V rámci cyklokomise spolupracujeme na urychlení přípravy městských záměrů na podporu cyklodopravy a předkládáme návrhy na řešení problémových míst. Konzultujeme připravované záměry a projekty cykloopatření, jednáme o jejich podobě. V případech hrozícího zhoršení podmínek pro jízdu na kole zasahujeme formou výzev, jednání s politiky, případně zvažujeme právní kroky.

Zajišťujeme odborné zázemí pro projekty AutoMatu Do práce na kole a Cyklisté sobě. Provádíme konzultace v oblasti cyklodopravy pro odbornou veřejnost a politiky.

1,5metrový boční odstup a jiné národní aktivity

V letech 2019 – 2021 jsme podporovali specifikaci 1,5metrového bočního odstupu při předjíždění cyklisty (více zde). Věnovali jsme se také analýze statistik nehodovosti cyklistů a z nich vycházejícím sporným mediálním závěrům.

V minulosti jsme intervenovali v oblasti dětských vozíků za kola, podpořili zachování nezávaznosti vyjádření PČR k dopravním opatřením a připomínkovali legislativu hrozící zavést povinné reflexní prvky pro chodce i v obci. Náš zástupce je členem výboru Národní cyklistické federace.

Pěší zóny v centru Prahy

V letech 2016 – 2019 jsme se stavěli proti přemrštěnému omezení jízdy na kole v pěších zónách v centru Prahy (více zde).

Cykloobousměrky

Od roku 2016 řešíme kauzu rušených cykloobousměrek v Karlíně. Pomocí soudního přezkumu jsme dosáhli opakovaného zrušení sporných opatření obecné povahy (více zde).

Cyklisté sobě

Od roku 2013 provozujeme databázi problémových míst Cyklisté sobě. V roce 2023 jsme zprovoznili novou geodatabázi problémových míst pro jízdu na kole, ve které evidujeme jak vybraná problémová místa, tak průběh jejich řešení s úřady. Původní systém Cyklisté sobě je stále v provozu, ale podněty v něm už nebudeme v roce 2024 sledovat a časem bude zakonzervován. Pro debatu o problémových místech doporučujeme používat diskusní skupinu Cyklisté sobě na Facebooku.

Nová databáze problémových míst pro jízdu na kole
Formulář na hlášení problémových míst

Databáze se zobrazuje také v mapě Městem na kole.

Náhled nové databáze problémových míst Cyklisté sobě.

Cyklistická publicistika

Členové našeho týmu publikují na stránkách Městem na kole.