Pravidla Cyklojízd

2024 PRAVIDLA PRO ÚČASTNÍKY*ICE

 • Cyklojízdy se lze účastnit pouze prostředku, který v běžném provozu platí za jízdní kolo. Nelze se účastnit na in-line bruslích, skateboardech a longboardech, nebo s běžícími psy (podmínka policie ČR).
 • Mějte na kole povinnou výbavu (přes den odrazky, večer světla – bůhví, kdy pojedete domů!, děti přilbu).
 • Rodiče s menšími dětmi (do 10 let) by se na začátku a během jízdy měli držet v popředí Cyklojízdy, kde peloton jede nejpomaleji a nejklidněji.
 • Nejezdíme po chodníku, nepředjíždíme stojící jízdu.
 • Nepředjíždíme špuntaře na čele Cyklojízdy ani se necouráme za zadními špuntaři.
 • Pro špuntaře, kteří se vracejí na čelo jízdy, necháváme volný průjezd vlevo.
 • Když se před vámi peloton trhá, dojeďte mezeru, jinak hrozí, že ji zaberou auta.
 • Nezastavujeme na semaforech, neurčí-li pořadatelé jinak.
 • Posloucháme pokyny policie a pořadatelů*ek – špuntařů*ek (dobrovolníci*e v reflexních vestách).
 • Uvolňujeme průjezd záchranářům a jiným vozidlům IZS.
 • Pokud dostaneme pokyn od špuntařů, uvolňujeme průjezd vozidlům veřejné dopravy.
 • Necháváme na levé straně prostor pro předjetí špuntařů*ek na začátek jízdy.
 • Chcete-li, můžete špuntařům*kám pomoci a převzít po nich menší křižovatku. Nebo je na velkých křižovatkách posílit.
 • Cyklojízdy se nezúčastňujte, jste-li pod vlivem alkoholu. Ten prosím odložte až na afterparty. Předpokládá se namátková policejní kontrola. 
 • Chováme se slušně – Cyklojízda nejede proti automobilům. Je pozitivní podporou využití kol a snahy o příjemnější město.
 • Jsme ohleduplní, vzájemně si pomáháme a aktivně řešíme možné problémy. V případě problému, který nezvládáte, se obraťte na špuntaře.

Kritická místa na jízdě 2024:

 • Tramvajové koleje přejíždíme zpravidla kolmo.
 • Na Hlávkově mostě jsou dlažební kostky.

POKYNY PRO POŘADATELE – ŠPUNTAŘE*KY

Špuntování znamená obsazování křižovatek, aby auta nebo motorky nenajížděly z bočních ulic do cyklojízdy. Špuntaři obdrží odměnu v podobě poukazu na konzumaci (pro rok 2024 bude upřesněno).

Špuntuje se od čela Cyklojízdy, kde (standardně) dostanete pokyn od vedoucího jízdy, abyste obsadili určité místo a drželi ho, dokud celá Cyklojízda neprojede.

 • Na velkých křižovatkách je optimální počet jeden špuntař na jeden pruh.
 • Nechte volně odjíždět vozidla ve směrech, které nekříží cyklojízdu.
 • Pro rozsáhlé křižovatky můžete použít vymezovací pásku (přidržet, nebo přivázat ke sloupu a kolu, po odjezdu jízdy je ale musíte odstranit).
 • Zpravidla budeme mít pro špuntování asistenci policie v podobě doprovodu čela a konce jízdy.
 • Čelo, závěr jízdy, vybraní špuntaři a vozidlo Policie budou vybaveni vysílačkami pro vzájemné spojení a operativní řešení situace.
 • Můžete-li, vraťte se po projetí pelotonu opět na čelo, abyste mohli špuntovat další křižovatku. Cestou se eventuálně pokuste přimět účastníky Cyklojízdy, aby dojeli vzniklé mezery a drželi peloton kompaktní, tedy co nejkratší.
 • Můžete pouštět skupiny chodců na klíčových přechodech, či umožnit pouštění vozidel veřejné hromadné dopravy.
 • Nebojte se říct o pomoc běžným účastníkům Cyklojízdy. Mohou vás nahradit, abyste mohli jet špuntovat zase dopředu, nebo vás posílit na velkých křižovatkách.
 • Je ideální komunikovat pozitivně s řidiči a chodci. Když budou chtít, vysvětlete jim, co je to za akci. Doba průjezdu jízdy (napříč) bývá mezi 5 a 20 minutami, podle velikosti.

Čelo Cyklojízdy zastavuje na semaforech a dává přednost chodcům a MHD. Dopravu neomezujeme více, než je nezbytně nutné.

Akce má povolení ke zvláštnímu užívání komunikace. Pořadatelé uvedení jmenovitě v seznamu v povolení mají oprávnění zastavovat vozidla podle §79 (1m) zákona o provozu na pozemních komunikacích. Tito pořadatelé jsou povinni mít u sebe kopii povolení ke zvláštnímu užívání a ukázat ji na výzvu policisty.

Další pokyny a informace

 • Účastníci Cyklojízdy nesmí v žádném případě jezdit po chodníku. Když někoho uvidíte, zavolejte na něj, ať sjede do vozovky.
 • Cyklojízdy se nesmí účastnit vozidla, která nelze označit za jízdní kolo – brusle, skateboardy, samovyvažovací vozítka, apod.
 • Před a po Cyklojízdě bude Policií ČR prováděna namátková kontrola na množství alkoholu v krvi.
 • Po skončení Cyklojízdy dostanete odměnu (bude uopřesněno) výměnou za vrácení vesty.

Specifické pokyny pro rok 2024

 • Pro nováčky ve špuntování uspořádáme zvláštní školení.
 • Sraz špuntařů*ek před samotnou jízdou bude ve 13:30. Probere se trasa a upřesní pokyny pro konkrétní místa.

Nakrmte AutoMat

Podpořte nás a staňte se tak členy Klubu přátel AutoMatu!

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku uvidíte údaje potřebné k založení platby v bance.

měsíčně 1000,-

Děkujeme mnohokrát za Vaší podporu, moc si ji vážíme.

Prosíme, nastavte si platbu ve své bance podle následujících údajů, abychom poznali, že jde o podporu od Vás.

 • ve prospěch účtu: 2400063333/2010
 • částka: [amount]
 • variabilní symbol: [variable_symbol]
 • vybraná frekvence plateb: [freq]
Něco se nepovedlo
Zpět do formuláře