Magistrála

Magistrála

Severojižní magistrála necitlivě protíná centrum Prahy, kam denně přivede okolo 90 000 aut.

O tom, že její výstavba v 70. letech byla vážnou urbanistickou chybou, už léta pochybuje málokdo. Povrchové úpravy severojižní magistrály, o které Auto*Mat společně s řadou dalších aktérů usiluje, spočívají v doplnění chybějících přechodů a světelné signalizace, zkvalitnění parteru a mírném snížení kapacity aut. Tyto změny by přinesly zcela zásadní zlepšení života obyvatel Prahy.

Praha prováhala možnost učinit první větší kroky k celkové humanizaci se zprovozněním tunelu Blanka. V letech 2015 – 2017 tak proběhlo jen několik dílčích zlepšení, současně se ale na části magistrály zvýšila rychlost z 50 km/h na 70 km/h. V roce 2016 zadala Praha zpracování studie úprav světoznámému architektu Janu Gehlovi. V roce 2017 pak Rada zadala realizaci dílčích opatření z jeho studie.

Povrchově zklidněná magistrála by mohla mít dva průjezdné pruhy v každém směru a více řadicích pruhů by bylo pouze v křižovatkách, což je v souladu se záměrem Útvaru rozvoje města z roku 2009 a s Iniciativou za humanizaci magistrály, kterou podepsaly spolu s Městskými částmi Praha 2, 4 a 7 i Auto*Mat a Centrum pro středoevropskou architekturu. To odpovídá představě, že tranzitní doprava, která na magistrále činí asi čtvrtinu, by se měla pohybovat výhradně po městském okruhu, což je po zprovoznění tunelu Blanka již reálně možné.

 

Nakrmte AutoMat

Podpořte nás a staňte se tak členy Klubu přátel AutoMatu!

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku uvidíte údaje potřebné k založení platby v bance.

měsíčně 1000,-

Děkujeme mnohokrát za Vaší podporu, moc si ji vážíme.

Prosíme, nastavte si platbu ve své bance podle následujících údajů, abychom poznali, že jde o podporu od Vás.

  • ve prospěch účtu: 2400063333/2010
  • částka: [amount]
  • variabilní symbol: [variable_symbol]
  • vybraná frekvence plateb: [freq]
Něco se nepovedlo
Zpět do formuláře