Education

AutoMat to the children, children to the city

In an active and fun way, we educate children and teachers of primary and secondary schools in the field of sustainable transport, so that in the future we can breathe and live better in our cities.

We offer children, students and schools varied and differentiated activities according to the age and needs of the children, thanks to which they learn:

 • be able to search for relevant information, orientate yourself in the city environment (primarily around home and school) in terms of traffic services, understand the differences between residential, economic and other functions of the city
 • understand the effect of individual modes of transport on our health and the environment
  critically distinguish individual forms of transport and be able to describe their strengths and weaknesses from the point of view of users and the environment
 • to find out which components of state and municipal administration influence transport and how to consolidate suitable transport patterns, i.e. the maximum share of ecological means of transport, not only with the help of the information obtained, but also with concrete experiences from walking or cycling to school
 • not to choose and not to use means of transport without thinking and automatically, but consciously and with regard to the ecological footprint

We will awaken in children the desire for a sustainable future

Conscientious, wonderful and smiling, maybe a little sly, but hopefully the soon-to-be-incumbent generation is the only thing that can save the country. We can start almost anywhere, in Prague logically, car traffic is the first to come, emitting more than 90% of the most harmful emissions.

Generation U

With your donation, you can secure a project day for a pupil, or even the whole school, with AutoMat experts, who will walk around the school with the children and advise them on how to get to school sensibly and safely. In addition to a healthier city, you will also bring them more time for shared experiences on the way from school...

In the next step, you will see the data needed to establish a payment in the bank.

In the next step, you will see the data needed to establish a payment in the bank.

In the next step, you will see the data needed to establish a payment in the bank.

měsíčně 600,-

Thank you very much for your support, we really appreciate it.

Please set up a payment in your bank according to the following information, so that we can recognize that it is a support from you.

in favor of the account: 2400063333/2010
amount: [amount]
variable symbol: [variable_symbol]
selected payment frequency: [freq]

Něco se nepovedlo
Zpět do formuláře

How to get involved?

If your school/institution is interested in participating in the Education for Sustainability project, please contact Zuzana Poláková (zuzana.polakova@auto-mat.cz), who will explain in detail the possibilities of participation and at the same time send all the necessary documents. Subsequently, he will regularly consult with you about involvement in the project and answer questions.

What activities can your school participate in the project?*

 • participation of the whole school or selected classes in the Green Kilometers competition
 • participation of pupils in a literary and art competition to support sustainable mobility
  organization of school cycling
 • by incorporating interactive educational activities and projects with the issue of sustainable transport into various subjects of classical education
 • a project day focused on transport ecology and the city environment with the use of interactive educational activities

* the school can also carry out only selected activities. It only depends on the possibilities and taste of the given school and its teachers.

 

Photo gallery of the Education project:

What about you?

Do you think it is important to worry about the future and what our children’s world will look like? Do you want to join our efforts and help us make young people care even more about where they live and what the consequences of their behavior are? Do you want a happier future?

Výhody vzdělávacích aktivit projektu Vzděláváním k udržitelné budoucnosti:

 1. V souladu s RVP
  U všech výukových aktivit jsou uvedeny informace v souladu s RVP, tedy jakých průřezových témat a vzdělávací oblasti se jednotlivé aktivity dotýkají, jaké cíle žáci/studenti po splnění aktivity dosáhnou a jaké dovednosti si budou v rámci plnění úkolu procvičovat či osvojovat.
 2. Snadno začlenitelné do ŠVP
  Výukové aktivity byly vytvořeny v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem, takže je může každá škola snadno začlenit do Školního vzdělávacího programu, ať už formou tematické nebo projektové výuky.
 3. Mezipředmětové souvislosti
  Všechny výukové aktivity jsou koncipované tak, aby v nich žáci aktivně používali znalosti, které již mají, propojovali je s nově získanými informacemi a následně měli možnost si uvědomit mezipředmětové souvislosti.Výukové aktivity k udržitelné dopravě mohou být začleněny do různých předmětů (občanská výuka, zeměpis, biologie, zeměpis, přírodopis, vlastivěda, tělesná výchova, výtvarná výchova, mediální výchova atd.).
 4. Kompletní podpora
  Snadné použití a minimální čas strávený s přípravami. Každá aktivita vždy obsahuje podrobné instrukce pro učitele, které nabízejí podrobně krok za krokem rozepsaný postup, jak s aktivitou ve výuce pracovat. Aktivity jsou doplněny o pracovní listy, v případě rolových her o kartičky, některé aktivity obsahují obrázky pro snazší navození tématu a v případě výtvarných projektů jsou k dispozici šablony.
 5. Projektová výuka
  Aktivity jsou navrženy tak, aby mohly být realizovány buď v rámci standardní výuky, nebo v rámci projektového dne. Vzhledem k tomu, že mohou být aktivity použity pro žáky celé ZŠ i SŠ, tak je možné vhodnou kombinací různých aktivit naplánovat celoškolní projektový den věnovaný tématu (udržitelné) dopravy.
 6. Interaktivní výukové metody
  V rámci aktivit jsou využity různé interaktivní výukové metody: rolová hra, skupinová práce, práce ve dvojici, pozorování, pokusy, dávání zpětné vazby apod. Žáci a studenti mají v rámci výukových aktivit k udržitelné dopravě možnost využít různé smysly. Aktivity jsou doplněny o ukázky z dokumentárního filmu, obrázky, výtvarné projekty, které rozvíjejí manuální zručnost, apod.
 7. Spolupráce s komunitou
  DVD obsahuje praktický návod, jak uspořádat školní akci, která pomůže propojit život školy s životem ostatních občanů města. V rámci aktivního propojení života školy s komunitou města je možné uspořádat Den bez aut nebo Den země a přizvat zástupce různých institucí, aby pro děti udělali přednášku či besedu. V rámci Dne bez aut je možné uspořádat hromadnou dojížďku dětí do školy na kole. Na dojížďce se mohou podílet také rodiče.
 8. Předávání zkušeností
  Výukové aktivity k udržitelné dopravě byly pilotně vyzkoušeny na 3 školách a DVD obsahuje fotografickou dokumentaci obsahující příklady vytvořených projektů a zkušenosti, které učitelé v rámci výuky aktivit k udržitelné dopravě získali.