Co se nám povedlo v roce 2022

Rok 2022 byl (nejen v AutoMatu) skutečně turbulentní. Celý rok jsme s naší Laboratoří udržitelného urbanismu (LAB) sledovali dění na poli dopravy a veřejného prostoru. Co se nám v roce 2022 podařilo, s čím jsme začali a co nás čeká?

Po 6 letech soudů a jednání s městskou částí jsme pomohli k návratu důležitých cykloobousměrek do Karlína. Připravili jsme Program Ideál, souhrn třiceti témat pro Prahu v nastávajícím volebním období. Analýzu včetně doporučení k (udržitelné) dopravě, dostupnému bydlení, městu pro všechny a participaci občanů*ek jsme předali nově zvoleným zastupitelům*kám.

Zpracovali jsme celkem 95 námitek k novému územnímu plánu v oblastech dopravy a regulativů zástavby a díky získaným podpisům jsme je podali jako zástupce veřejnosti. Požadovali jsme zajištění principů vedoucích k udržitelnější výstavbě a dopravě. V rámci dlouhodobého sledování nehodovosti jsme zpracovali a publikovali souhrnnou analýzu pražských nehod s účastí jízdního kola za celý rok 2021. Jednali jsme s Ministerstvem dopravy a BESIPem s cílem zastavit připravované omezení pravidla o bočním odstupu, které by vedlo k jeho faktické nevymahatelnosti. Ministr dopravy návrh prozatím stáhl.

Uspořádali jsme přehlídku filmů o dopravě urbanismu Městem, na které jsme domácím divákům přinesli do ČR tři u nás dosud nepromítané filmy a debaty s tvůrci*kyněmi a odborníky*icemi. Spolu s 800 lidí na kolech a zástupci*kyněmi 9 ambasád jsme projeli Prahou v rámci Světové cyklojízdy. Připomínkovali jsme územní studie Nové Dvory, Palmovka a Kolovraty-sever a také návrhy změny územního plánu pro oblast Bubny-Zátory a Florence.

Společně s dalšími dobrovolníky jsme připomínkovali řadu návrhů opatření obecné povahy, která postrádala vhodná opatření pro pěší a cyklisty*ky, případně jsme se snažili o jejich změnu přímým jednáním s úřady. Uspořádali jsme dvě cykloporadny – vzdělávací setkání pro začínající i zkušené městské cyklisty*ky. Zpracovali jsme obsáhlou přednášku o pražské cyklistické infrastruktuře a připravili analýzu nedostatků v domácí cyklistické legislativě. V rámci našich sousedských slavností Zažít město jinak a Evropského týdne mobility jsme uspořádali urbanistickou vycházku po Bubnech a vyjížďku po cyklistické infrastruktuře v centru Prahy. Spolu s dalšími dobrovolníky*icemi jsme na podzim uklidili úsek cyklostezky A2 pod hlavičkou Cyklisté sobě a vyzkoušeli přitom i experimentální techniku. Zpracovali jsme zhruba desítku projektů dopravního značení, které jsme uplatnili buď v rámci připomínek nebo po dohodě s úřady jako podklady pro nová opatření obecné povahy. Pro OC Zličín jsme připravili mapu cyklistické dostupnosti. Pro IPR aktualizujeme databázi cyklistické infrastruktury.

Žádný z výstupů našeho LABu by se nestal skutečností bez našich expertů*ek, spřátelených organizací a dalších spolupracovníků*ic, ale také bez našich dárců a dárkyň. Podpořit naše dlouhodobé snahy o lepší města můžete na www.nakrmteautomat.cz. Díky!

Také sousedské slavnosti Zažít město jinak letos opět zbouraly všechny dosavadní rekordy! I přes nepříliš příznivé počasí ožily ulice, dvorky, náměstí i parky v téměř dvou stovkách lokalit po celé republice.


K tématu slavností „Bez zábran”, které odkazovalo na bariéry ve veřejném prostoru i v našich hlavách, se připojila celá řada organizátorů a organizátorek Zažít město jinak. Jak se seniorům pohybuje po městě? Jak si mohou nevidomí prohlížet obrazy? Jak narušuje několikaproudá silnice život místním a co je s tím možné dělat? Jak má vypadat město pro všechny? To všechno jsme si mohli vyzkoušet nebo probrat s lidmi, kteří bariéry každodenně překonávají. V desítkách lokalit se podařilo zapojit nové sousedky a sousedy z Ukrajiny a nabídnout ochutnávku nejen ukrajinské kuchyně, ale třeba i tance či poezie. Na překlady infomateriálů do ukrajinštiny přispěli naši dárci a dárkyně zakoupením benefičního trička.

Největší radost máme ale z toho, že sousedské komunity, které kolem slavností vznikají, fungují aktivně i po celý zbytek roku, oživují své okolí a často se proměňují v občanské spolky.

Bylo to náročné, ale krásné! My v AutoMatu vám moc děkujeme! Bez vás návštěvníků a návštěvnic, účinkujících, místních organizátorů a organizátorek i dárců a dárkyň by se slavnosti Zažít město jinak nemohly konat. Akce by nemohla zůstat nezávislá, nekomerční a přístupná všem. Pomozte nám taky překonat sousedské bariéry. Podpořte organizaci akce na www.nakrmteautomat.cz. Díky!

Do práce na kole, koloběžce, pěšky nebo poklusem. To je už 12 let heslo výzev, které pořádá spolek AutoMat. Jak se nám dařilo letos? Do „vlajkové” Květnové výzvy Do práce na kole se zapojilo téměř 25 000 nadšenců a nadšenkyň z celé republiky. Ti se buď nechali vyhecovat k vyzkoušení udržitelných způsobů dopravy vůbec poprvé, nebo jako zdatní cyklisté, cyklistky a pěší chtěli poukázat na důležitost aktivní mobility pro naše města. Anonymizovanými daty navíc přispěli k identifikaci problematických míst městské infrastruktury.

V číslech to pak vypadá tak, že jsme v květnu společně ujeli, nachodili a uběhli skoro 6,3 milionu km – tedy vzdálostnost jako víc než osmkrát na Měsíc a zpět. Tím jsme zároveň teoreticky ušetřili téměř 811 tun emisí CO2, což je zhruba takové množství, jaké absorbuje 811 stromů za 100 let. Další zelené kilometry a ušetřené tuny emisí pak přidali tisíce lidí, kteří se přihlásili do Lednové a Zářijové výzvy Do práce na kole.

Nejde ale jen o rekordní čísla. Důležité je hlavně to, že naprostá většina účastnic a účastníků výzvy chce v udržitelné dopravě pokračovat i po zbytek sezóny.

Motivovali jsme také zaměstnavatele a rámci speciální kategorie oceňovali to, když vám ve firmě umožní bezpečně si zamknout kolo, osprchovat se nebo když uspořádají společný cyklovýlet nebo workshop.

Sledujeme také rozvoj infrastruktury pro lidi na kolech a pěší v regionech. Odměnili jsme Cykloměsto roku i v kategorii Cykloskokan město, které učinilo za poslední dobu největší pokrok. Vítězové vyhráli exkurzi do Mnichova za další inspirací.

Žádná z výzev Do práce na kole by se nemohla odehrát bez aktivních místních i firemních koordinátorů, účastnic a účastníků, ale také bez našich dárců a dárkyň. Podpořit výzvu a dlouhodobé snahy spolku AutoMat o lepší města můžete na www.nakrmteautomat.cz. Díky!

Nakrmte AutoMat

Podpořte nás a staňte se tak členy Klubu přátel AutoMatu!

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku uvidíte údaje potřebné k založení platby v bance.

měsíčně 1000,-

Děkujeme mnohokrát za Vaší podporu, moc si ji vážíme.

Prosíme, nastavte si platbu ve své bance podle následujících údajů, abychom poznali, že jde o podporu od Vás.

  • ve prospěch účtu: 2400063333/2010
  • částka: [amount]
  • variabilní symbol: [variable_symbol]
  • vybraná frekvence plateb: [freq]
Něco se nepovedlo
Zpět do formuláře