Co se nám povedlo v roce 2021

Úspěchy AutoMatu za rok 2021

Byl to pro AutoMat velký rok. Pojďme se podívat, na čem se letos náš spolek podílel. Co se povedlo a jaké AutoMatí události figurovaly ve veřejném prostoru s cílem jej popostrčit směrem k lidem? Co jsme v roce 2021 řešili v rámci Laboratoře udržitelného urbanismu (LAB), Do práce na kole, Zažít město jinak a Vzdělávání?

LAB

V Laboratoři udržitelného urbanismu jsme sledovali dění na poli dopravy a veřejného prostoru. Aktivně jsme se podíleli na prosazení zákona o bezpečném 1,5 metrovém odstupu při předjíždění lidí na kolech.

Na světový den jízdního kola 3. června jsme uspořádali “Světovou cyklojízdu”, které se zúčastnily stovky lidí včetně velvyslankyň a velvyslanců i zástupců celkem 12 ambasád. Cyklojízda projela městem pod záštitou náměstka primátora Adama Scheinherra a Informačního centra OSN v Praze.

Vydali jsme šestidílný vzdělávací animovaný videoseriál AutoMatův průvodce udržitelnou mobilitou, který přístupným způsobem vysvětluje principy udržitelné dopravy a urbanismu. Máme s ním velké plány, může sloužit například jako výukový materiál.

Zorganizovali jsme několik online i offline dílů AutoMatí Cykloporadny, ve které zájemkyním a zájemcům zdarma předáváme naše know-how, jak bezpečně jezdit v městském provozu.

Po šesté v řadě jsme vyhráli soud s MČ Praha 8, která od roku 2017 nelegálně odstraňuje cykloobousměrky v Karlíně. Ve snaze o uspokojivé řešení jsme se sešli se zástupci městské části.

Jako první v Česku jsme vyčíslili emise CO2 velkých dopravních staveb v Praze a upozornili na to, že závazek Prahy obsažený v městském klimaplánu na snížení emisí CO2 do roku 2030 na polovinu je nesplnitelný.

Pořádali jsme přehlídku filmů o urbanismu Městem a podíleli jsme se na podzimním festivalu Za Prahu udržitelnou a sousedskou, který široké veřejnosti přiblížil aktuální problémy rozvoje Prahy.

V neposlední řadě také natáčíme podcasty o urbanistickým tématech, dlouhodobě a systematicky se věnujeme jednání o podobě cykloopatření a nových městských čtvrtí a i nadále podáváme připomínky k urbanistickým studiím (letos např. Nákladové nádraží Žižkov).

Jako zakázku pro firmu IKEA jsme zpracovali koncept zpřístupnění areálu Zličín pro cyklistickou dopravu.

Sbírali jsme pozitivní i negativní odezvu na nově vznikající cyklopruhy, z dotazovacího formuláře jsme městu předali 125 reakcí a nástin úprav některých lokalit.

Zažít město jinak

Další rekord jsme pokořili s akcí Zažít město jinak. Slavnosti se letos konaly na 163 místech – v ulicích, na náměstích a dalších veřejných prostranstvích. Každá slavnost vypadala jinak, protože ji s asistencí AutoMatu pořádali vždy místní. Všem ale šlo o jedno: sbližovat komunity a oživovat jindy nehostinný veřejný prostor.

Veliké DÍKY patří všem dobrovolným organizátorkám a organizátorům. Šlo totiž o největší ročník slavností za jejich šestnáctiletou historii. Zábor pro letošní akci v Praze dosahoval téměř 100 tisíc m2, což je pro představu 24 fotbalových hřišť. Sousedské slavnosti Zažít město jinak se letos vedle Prahy pořádaly ve 42 městech a obcích po celé republice.

Letošní motto slavností znělo ‚Návod k sestavení‘. Chtěli jsme jím zdůraznit, že po pandemii, která výrazně změnila veškeré naše fungování, si naše města můžeme znovu sami sestavit podle svých představ. A to se povedlo! Téma také odkazovalo na princip ‚udělej si sám‘, tedy fakt, že samotný program v daných lokalitách připravují dobrovolníci a dobrovolnice zcela nezištně a leckdy tak nějak na koleni.

Doprovodný program slavností na 26 místech zahrnoval speciální programy galerií, na míru ušité umělecké performance, open-air divadelní představení, zážitkové procházky nebo dny otevřených dveří. Vlastní lokalitu jsme připravili i s AutoMatem, když jsme na smíchovském Andělu postavili už 15. září improvizovaný obývák v rámci akce Výstup na Andělu. Ten pak na celý den s vlastním programem obsadili umělci všeho druhu a kolemjdoucím nabídli úplně nový pohled na toto místo využívané hlavně pro přesuny a přestupy.

Připomeňte si atmosféru slavnosti z fotek a videa.

Do práce na kole

I cyklistická výzva Do práce na kole se letos k našemu překvapení stala rekordní. Do organizace květnové akce jsme se pouštěli s mírnými obavami – kvůli epidemiologické situaci a neustále se měnícím opatřením. Po celý květen se s námi ale udržitelně a aktivně přepravovalo více než 22 000 lidí, kteří dohromady překonali téměř 5,5 milionu kilometrů a ušetřili tak téměř 700 tun CO2. To je zhruba tolik, kolik zvládne absorbovat 700 stromů za 100 let! Máme radost, že zájem o udržitelné (a z epidemiologického hlediska bezpečné) způsoby dopravy setrvale stoupá.

Vzhledem k tomu, že velká část obyvatel trávila letošní jaro na home office, umožnili jsme účastnicím a účastníkům (stejně jako minulý rok), zapisovat si nejen cesty do práce a z práce, ale i procházky, projížďky, cesty na nákup či na poštu. Anonymizovaná data o jejich trasách analyzujeme, a můžeme tak pomoci zástupcům měst identifikovat kritická místa či místa s nedostatky v cyklistické a chodecké infrastruktuře.

Motivujeme města a zaměstnavatele k větší vstřícnosti k udržitelné dopravě. Letošní titul Cykloměsto roku získaly Otrokovice, Cyklozaměstnavatelem roku se stala Skupina ÚJV Řež.

Ze zpětné vazby od účastnic a účastníků víme, že výzva přispěla k psychické i fyzické pohodě všech zapojených a pomohla stmelovat kolektivy, jejichž soudržnost byla vlivem pandemie někdy značně oslabena. Celých 64 % účastnic a účastníků výzvy chce v udržitelné dopravě pokračovat i mimo rámec výzvy ve stejné intenzitě a 36 % jen v trochu nižší. Nikdo se tedy nechce šetrné dopravy vzdát. A to je pro nás to nejdůležitější.

Další aktivity

Upozornili jsme také na genderové nerovnosti v cyklistice a dali také dohromady sérii rozhovorů s ženami AutoMatu.

Přečtěte si rozhovor s finanční ředitelkou Bárou, vedoucí pr Aničkou, členkou týmu DPNK Lindou, urbanistkou Zuzanou, koordinátorkou firemních partnerství Míšou nebo s Eliškou.

Dlouhodobě se věnujeme vedení těch nejmenších k udržitelnosti v rámci projektu Generace U. A klub přátel AutoMatu se letos rozrostl o 198 dárců. Proč se stal jeho členem například MUDr. Martin Šnajdauf se můžete podívat zde.

Žádná z aktivit spolku AutoMat by se nemohla odehrávat bez našich dárců a podporovatelů. Můžete se přidat i vy na nakrmteautomat.cz. Díky.

Nakrmte AutoMat

Podpořte nás a staňte se tak členy Klubu přátel AutoMatu!

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku uvidíte údaje potřebné k založení platby v bance.

měsíčně 1000,-

Děkujeme mnohokrát za Vaší podporu, moc si ji vážíme.

Prosíme, nastavte si platbu ve své bance podle následujících údajů, abychom poznali, že jde o podporu od Vás.

  • ve prospěch účtu: 2400063333/2010
  • částka: [amount]
  • variabilní symbol: [variable_symbol]
  • vybraná frekvence plateb: [freq]
Něco se nepovedlo
Zpět do formuláře