Co se AutoMatu podařilo v jubilejním roce 2023

Rok 2023 byl pro nás v AutoMatu speciální, protože jsme oslavili 20. výročí našich snah o lepší veřejný prostor pro všechny.

Uspořádali nejen slavnostní večírek, ale také jsme si nadělili výroční merch a výroční web, na kterém se zamýšlíme spolu s různými osobnostmi a s vámi nad budoucností hlavního města, rekapitulujeme naši činnost, bilancujeme a připomínáme spolupráci AutoMatu s umělkyněmi a umělci. Kam až jsme za dvě desítky let došli a co nás čeká? Podívejte se a podělte se s námi o svou vizi Prahy v roce 2043. 

Naše úspěchy za rok 2023

Laboratoř udržitelného urbanismu (LAB)

Kromě výročních aktivit náš LAB celý rok bedlivě sledoval dění v hlavním městě i mimo něj a uveřejnil celou řadu výstupů. Realizoval velké (a vůbec první svého druhu) dotazníkové šetření o vnímání cyklistické infrastruktury, do kterého se zapojilo 1200 respondentů*ek. Výsledky jsme zpracovali do výzkumné zprávy, shrnuli do článku a rozeslali novinářům i politikům. Výzkum pokračoval skupinovými rozhovory, pozorováním ve vybraných lokalitách a předložením víc než 80 návrhů na zlepšení infrastruktury. Zároveň jsme se úspěšně zapojili do první části středoevropského výzkumného projektu CEAML. Spustili jsme novou geodatabázi v mapě Městem na kole a sledujeme problémová místa pro jízdu na kole. Připravili jsme analýzu dopravních nehod v hlavním městě s účastí cyklistů za rok 2022 a brožuru s názvem Pandemie jako příležitost pro změnu dopravních návyků. Podali jsme také řadu připomínek, například v rámci řízení EIA k pokračování stavby Pražského okruhu mezi Ruzyní a Březiněvsí, k územní studii Palmovka a změně územního plánu na Hradčanské či k podobě rekonstrukce  cyklostezky v Podolí. Na celostátní úrovni jsme se aktivně zapojili do připomínkování nové stavební vyhlášky. I díky naší snaze došlo ke snížení základního počtu parkovacích stání pro auta a naopak se v ní alespoň obecně objevila parkovací místa pro jízdní kola. Zpracovali jsme také analýzu bezmotorových řešení při přestavbě Železničního mostu a poslali otevřený dopis ke klimatickým závazkům hlavního města, na který trpělivě očekáváme přislíbenou odpověď.

Světová cyklojízda a festival Městem 

Na Světový den jízdního kola 3. června jsme uspořádali již tradiční Světovou cyklojízdu, pro rok 2023 spojenou s Cyklozvoněním. Obě akce dohromady přilákaly cca 700 cyklistek a cyklistů nejrůznějšího věku, kteří projeli Prahou ve společnosti zástupců OSN a mnoha ambasád včetně nizozemské. Oslavili jsme tak dopravní prostředek, který OSN prohlásilo za oficiální nástroj boje s klimatickou změnou. Na podzim pak proběhla naše podzimní přehlídka dokumentárních filmů o dopravě a urbanismu Městem. Její 4. ročník jsme v rámci našeho letošního výročí věnovali čistě problematice cyklodopravy, což je téma, které přilákalo enormní počet divaček a diváků. Promítli jsme celkem čtyři zahraniční celovečerní a jeden český krátkometrážní film. Velký zájem byl i o dvě následné debaty s tvůrci snímků, politiky*čkami, odborníky*cemi nebo nizozemským velvyslancem.

Žádný z výstupů našeho LABu by se nestal skutečností bez našich expertů*ek, spřátelených organizací a dalších spolupracovníků*ic, ale také bez našich dárců a dárkyň. Podpořit naše dlouhodobé snahy o lepší města můžete na www.nakrmteautomat.cz. Díky!

Zažít město jinak 

Jubilejní byl také letošní ročník sousedských slavností Zažít město jinak. Ty se konaly v téměř 200 lokalitách  po celé republice již po osmnácté! Při té příležitosti jsme vyzpovídali pamětnice a pamětníky, kteří byli v roce 2006 u prvního ročníku. Pro jubilejní sousedské mecheche jsme tedy zvolili motto Ulice do gala! A velká část organizátorů a organizátorek ho vzala za své. Po celé republice se proměnily ulice, dvorky, parky, proluky a náměstí v přívětivý veřejný prostor pro všechny. Jen v Praze jsme plochou záboru pokryli více než čtyři Václavská náměstí, která se díky slavnostem přeměnila v místa komunitního a sousedského setkávání, kultury, ale i osvěty a občanského aktivismu. Slavnosti, které nemají svým rozsahem v Evropě obdoby, přilákaly i letos řadu stálých i nových organizátorů i organizátorek, kterým tímto moc děkujeme. Bez jejich nadšení a pracovitosti by třetí zářijová sobota, na kterou tradičně v rámci Evropského týdne mobility připadá hlavní termín sousedského veselí, nebyla v našich městech nijak výjimečná.

Bylo to náročné, ale krásné! My v AutoMatu vám moc děkujeme! Bez vás návštěvníků a návštěvnic, účinkujících, místních organizátorů a organizátorek i dárců a dárkyň by se slavnosti Zažít město jinak nemohly konat. Akce by nemohla zůstat nezávislá, nekomerční a přístupná všem. Pomozte nám taky překonat sousedské bariéry. Podpořte organizaci akce na www.nakrmteautomat.cz. Díky!

Do práce na kole 

Letošní 13. ročník celorepublikové Květnové výzvy Do práce na kole aktivizoval přes 25 600 lidí z 2 500 firem a 52 pořadatelských měst. Ti společně urazili více než 5 729 000 km a ušetřili tak 739 tun CO2 (ve srovnání se stejnou vzdáleností překonanou autem). Autorem designu letošního ročníku Květnové výzvy se stal typograf Jan Charvát. V anketě Cyklozaměstnavatel roku 2023 jsme ocenili 17 firem napříč Českem. Cykloměstem Do práce na kole 2023 se stal Hradec Králové, historicky druhým Cykloskokanem Do práce na kole je Ostrava a do Síně slávy již podruhé vstoupily Otrokovice. V rámci hodnocení cykloměst jsme letos poprvé využili i unikátního nástroje CykloRank Česko, žebříčku, který řadí česká města podle poměru cyklistické infrastruktury na délce silniční sítě. Na vzniklu CykloRanku jsme se také přímo podíleli. 6. ročník Lednové výzvy přilákal napříč republikou přes 2 000 lidí a 7. ročník Zářijové výzvy, které letos přálo mimořádně teplé počasí, překonal dohromady téměř 114 000 kilometrů v rámci 12 600 aktivních cest zapsaných do systému Do práce na kole.

Žádná z výzev Do práce na kole by se nemohla odehrát bez aktivních místních i firemních koordinátorů, účastnic a účastníků, ale také bez našich dárců a dárkyň. Podpořit výzvu a dlouhodobé snahy spolku AutoMat o lepší města můžete na www.nakrmteautomat.cz. Díky!

Vzdělávání

V březnu jsme navázali spolupráci se ZŠ Grafická na pražském Smíchově. Spolu s naší Laboratoří udržitelného urbanismu jsme naplánovali trasy pro jednotlivé třídy.

V průběhu dubna a května proběhly interaktivní procházky pro třídy prvního stupně. Pro každou třídu byl program připraven podle věku a počtu dětí po konzultaci s třídní učitelkou. Na procházce se děti naučily bezpečně přecházet v místech bez přechodu pro chodce. Dále se podílely na průzkumu druhů dopravních prostředků a počtu jejich zastoupení v dané lokalitě. Zahrály si hry, během kterých si uvědomily prostorové nároky osobních automobilů, jízdních kol a tramvají. Zjistily výhody a nevýhody jednotlivých způsobů dopravy a jejich dopad na životní prostředí. A také se dozvěděly něco o historii Smíchova a jeho rozvoji z hlediska dopravy, infrastruktury a občanské vybavenosti.

V květnu dále proběhlo promítání série videí AutoMatův průvodce udržitelnou mobilitou pro žáky a žákyně druhého stupně a následná diskuze s dopravním expertem Vratislavem Fillerem z Laboratoře udržitelného urbanismu. Po promítání a diskuzi dostaly děti prostor na vyplnění pracovního listu, aby si nové poznatky lépe zapamatovaly a mohly se k nim vracet.

V květnu jsme také uspořádali projektový den zaměřený na bezpečnou jízdu na kole pro děti v lesní školce Na Dvorečku. Děti se dozvěděly například, co patří do povinné výbavy cyklisty, seznámily se se základními dopravními značkami a zkusily si projet překážkovou dráhu se slalomem.

Během letních prázdnin jsme zpracovávali zpětnou vazbu od účastníků vzdělávacích programů a aktualizovali pomůcky a pracovní listy.

Od září do listopadu se uskutečnily interaktivní procházky na Praze 8 pro třídy ze ZŠ Nad Šutkou. Paní ředitelka Rambousková nás oslovila na podnět jednoho z rodičů žáků školy.

Naše vzdělávací programy jsou v souladu s RVP pro základní školy. Navazují na téma Člověk a jeho svět a podtéma Místo, kde žiju. Programy také plní preventivní funkci v oblasti bezpečnosti dětí při pohybu v dopravě, ať už jako chodce, cestujícího v MHD nebo jako cyklisty. Projekt také naplňuje obsah environmentální výuky.

Projekt je realizován s finanční podporou hlavního města Prahy.

 

Žádná z našich vzdělávacích aktivit by se nemohla odehrát bez aktivních pedagogů a pedagožek a dalších pracovníků škol, rodičů a dětí, ale také bez našich dárců a dárkyň. Podpořit dlouhodobé snahy spolku AutoMat o lepší města a udržitelnou budoucnost můžete na www.nakrmteautomat.cz. Díky!

 

 

 

Nakrmte AutoMat

Podpořte nás a staňte se tak členy Klubu přátel AutoMatu!

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku uvidíte údaje potřebné k založení platby v bance.

měsíčně 1000,-

Děkujeme mnohokrát za Vaší podporu, moc si ji vážíme.

Prosíme, nastavte si platbu ve své bance podle následujících údajů, abychom poznali, že jde o podporu od Vás.

  • ve prospěch účtu: 2400063333/2010
  • částka: [amount]
  • variabilní symbol: [variable_symbol]
  • vybraná frekvence plateb: [freq]
Něco se nepovedlo
Zpět do formuláře