Výzvy 2011 – 2013

V reakci na „cyklistickou“ stávku veřejné dopravy v červnu 2011 jsme připravili zvláštní výzvu ke třem opatřením pro rozvoj cyklodopravy. Návrhy obsahovaly zónu 30 a plošný průjezd cyklistů centrem, zklidnění Smetanova nábřeží a masivní instalaci stojanů. Tyto výzvy následně odstartovaly dvě naše kampaně. V květnu 2012 jsme uspořádali seminář pro politiky věnovaný podpoře dopravního zklidňování. Zklidnění Smetanova nábřeží postupuje dále právě v roce 2013.

Pro novou Radu vzniklou v listopadu 2011 jsme připravili novou verzi Kuchařky Dobrých kroků jako podněty pro programové prohlášení nové Rady. Směřování tohoto vedení Prahy v dopravní oblasti se nicméně neukázalo přiliš progresivní. Sporné kroky vyvrcholily změnou linkového vedení veřejné dopravy v září 2012. Tehdy jsme pražské politiky požádali k vrácení linkového vedení do předchozího stavu před zářím 2012 a vzhledem k existenci protichůdných expertíz, které nebyly vzaty v potaz jsme tuto žádost spojili s výzvou k odstoupení zodpovědného radního Noska a předsedy výboru pro dopravu Nouzy. V lednu 2013 jsme kriticky vyhodnotili dosavadní působení radního Noska předáním vysvědčení.

V listopadu 2012 proběhla na Prahou na kole výzva čtenářů na změnu nuly v rozpočtu na cyklodopravu pro rok 2012. V rozpočtu se nakonec objevilo aspoň (beztak nedostatečných) 25 milionů. V dubnu 2013 jsme vyzvali radního Noska, aby zveřejnil projekty připravované infrastruktury pro cyklisty, kde byla po realizaci špatných řešení (Michelská, Letenské náměstí) důvodná obava z dalších nevratných chyb. Nežli náměstek Nosek stačil zareagovat, došlo v Radě k další změně (čímž přecházíme k současné situaci).

 

Nakrmte AutoMat

Podpořte nás a staňte se tak členy Klubu přátel AutoMatu!

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku uvidíte údaje potřebné k založení platby v bance.

měsíčně 1000,-

Děkujeme mnohokrát za Vaší podporu, moc si ji vážíme.

Prosíme, nastavte si platbu ve své bance podle následujících údajů, abychom poznali, že jde o podporu od Vás.

  • ve prospěch účtu: 2400063333/2010
  • částka: [amount]
  • variabilní symbol: [variable_symbol]
  • vybraná frekvence plateb: [freq]
Něco se nepovedlo
Zpět do formuláře