Studie ke Smetanovu nábřeží

Studie ke Smetanovu nábřeží

Iniciativa Auto*Mat vypracovala ke Smetanovu nábřeží dvě studie.

Smetanovo nábřeží, inspirace a argumenty (2011)

Smetanovo nábřeží, inspirace a argumenty (PDF, 5,5 MB)

Argumenty, které jsme ke Smetanovu nábřeží shromáždili, najdete v naší ideové studii z roku 2011. Materiál není dopravní ani urbanistickou studií, jedná se o sbírku argumentů poukazujících na to, že situace na nábřeží není dlouhodobě únosná. Předběžně se zde analyzuje vliv na různé skupiny uživatelů nábřeží.

Zklidnění centra Prahy v kontextu zprovoznění tunelu Blanka (2013)

Zklidnění centra Prahy v kontextu zprovoznění tunelu Blanka (PDF, 150 kB)

Studie shrnuje zkušenosti z akcí Nábřeží žije!, definuje a stručně popisuje deset možných scénářů řešení Smetanova nábřeží a Malé Strany před nebo po zprovoznění tunelu Blanka, a podrobněji rozvádí mantinely platné pro optimální scénář. Studie si nemůže klást za cíl jeho přesný popis, pokud jde o přesnou podobu dopravního řešení nebo přesné vymezení okruhů vozidel, na které se změna dopravního režimu bude či nebude vztahovat. Detailní vyladění musí být vždy učiněno v dohodě magistrátních organizací (TSK, IPR) a městské částí Praha 1.

Hlavní závěry studie:

 • Při hledání definitivního řešení je nezbytné řešit i malostranský břeh.
 • Zklidňovat Smetanovo nábřeží a Malou Stranu až se zprovozněním tunelu Blanka je ústupkem, protože by to nevedlo ke znatelnému snížení používání automobilu pro cesty do širšího centra.
 • V analýze jsme vyhodnotili celkem deset scénářů včetně „nulového“. Za nejvhodnější považujeme zabránění tranzitu na obou březích a zatraktivnění alternativ.
 • Alternativní scénáře jsou buďto nedosažitelné v potřebném čase (zavedení mýta), nedostačující (nevedou ke zkvalitnění veřejného prostoru), případně přemrštěné (neakceptují oprávněné potřeby rezidentů).
 • K tomu, aby se dal scénář realizovat před zprovozněním tunelu Blanka stačí, aby se 3-4 % všech cest do centra Prahy přesunulo z auta do udržitelnějších dopravních prostředků.

Tabulka možných scénářů

Scénář se zprovozněním tunelu BlankaHodnocení Auto*MatuStručné zdůvodnění
0. Ponechat současný stavNeudržitelnéCokoliv je lepší než toto
1. Víkendové pěší zónyNevhodnéProblémy na Malé Straně
2. Víkendové pěší zóny + zaslepení Malé StranyDlouhodobě nedostačujícíNeřeší situaci ve všední den, málo kompenzuje problémy ze zprovoznění Blanky
3. Minimální úpravy + dávkování dopravy na vjezduNaprosto nedostačujícíNekompenzuje problémy ze zprovoznění Blanky
4. Jednosměrná smyčkaDočasné, jinak nedostačujícíProblémy ze zprovoznění Blanky kompenzuje jen částečně
5. Pěší zóna na Smetanově nábřeží, zaslepení Malé StranyNeodpovídá potřebám oblastiNevhodné pro rezidenty a místní obsluhu
6. Zabránění tranzitu na Smetanově nábřeží a Malé StraněMožný kompromisPřihlíží k potřebám rezidentů a místní obsluhy
7. Zabránění tranzitu na Smetanově nábřeží a Malé Straně, doplněné zatraktivněním alternativOptimální scénář, možno realizovat od léta 2014Přihlíží k potřebám rezidentů a místní obsluhy, nabízí další alternativy
8. Mýto na Smetanově nábřeží a Malé StraněNerealizovatelné, nedostačujícíLegislativa neumožňuje
9. Mýto na Praze 1Nerealizovatelné, nedostačujícíLegislativa neumožňuje

Stručný popis optimálního scénáře:

Zabránění tranzitu na Smetanově nábřeží a Malé Straně, doplněné zatraktivněním alternativ automobilové dopravě.

 • Omezit tranzit přes Křížovnické náměstí. Vytvořit zde zónu 20 km/h.
 • Pro lepší jízdní dobu tramvají realizovat na Smetanově nábřeží zónu 30 km/h.
 • Stavebně rozšířit chodníky na Smetanově nábřeží a v „Myší díře“ až k okrajům tramvajového pásu.
 • Otevřít do ulice a zcivilizovat průchod domy od Křižovnického náměstí na nábřeží.
 • Nábřeží osadit novým mobiliářem, doplnit WC, občerstvení, lavičky s kvalitními opěrkami, přesuvné židle, apod.
 • Omezit tranzit na Malé Straně rozdělením na severní a jižní část, mezi kterými bude mít povolený průjezd pouze místní doprava.
 • Vymezení místní dopravy, která by měla zachovaný průjezd Smetanovým nábřežím a Malou Stranou, je nutné vyjednat s městkou částí.
 • Zlepšit podmínky pro alternativní dopravu v centru Prahy:
  • zlepšit podmínky pro pěší zahájením humanizace Severojižní magistrály a realizací dalších opatření,
  • zlepšit podmínky pro veřejnou dopravu, zejména preferenci tramvají v centru, zavést minibusovou linku na Starém Městě,
  • zlepšit podmínky pro cyklistickou dopravu v centru Prahy zejména budováním cykloobousměrek,
  • rozšířit nebo vybudovat nová parkoviště P+R na severozápadě Prahy.

Nakrmte AutoMat

Podpořte nás a staňte se tak členy Klubu přátel AutoMatu!

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku uvidíte údaje potřebné k založení platby v bance.

měsíčně 1000,-

Děkujeme mnohokrát za Vaší podporu, moc si ji vážíme.

Prosíme, nastavte si platbu ve své bance podle následujících údajů, abychom poznali, že jde o podporu od Vás.

 • ve prospěch účtu: 2400063333/2010
 • částka: [amount]
 • variabilní symbol: [variable_symbol]
 • vybraná frekvence plateb: [freq]
Něco se nepovedlo
Zpět do formuláře