Příklady ze zahraničí

Příklady ze zahraničí

Dopravní zklidňování přináší obyvatelům měst nejen lepší životní prostředí, ale i kvalitnější uliční prostor.

New York City, Broadway – Times Square

Times Square po2 cc nycdot

V srpnu 2008 bylo sedm bloků Brodwaye zúženo z čtyř pruhů na dva. Místo bylo využito pro cyklopruh a veřejné prostranství s lavičkami. V květnu 2009 byly části Brodwaye vedoucí přes tři náměstí (mezi nimi i Times Square) zkušebně zavřeny pro automobily. Experiment se povedl, místo ožilo a město v únoru 2010 rozhodlo, že úpravu zachová. Počet úrazů pěších i nehody výrazně poklesl a množství pěších narostl o 80 %. Přeměna byla dobře přijata veřejností i obchodníky. Nyní se pracuje na trvalé fyzické proměně prostoru.

Londýn, Trafalgar Square

trafalgar-vk-1024

Náměstí Trafalgar Square bylo až do roku 2003 ze všech stran obklíčeno proudy vozidel. Po rekonstrukci zmizela silnice mezi středem náměstí a Národní galerií. Kritiku ze strany pravidelných řidičů převážily pozitivní reakce ze strany obyvatel a turistů, kteří navštěvují náměstí ve velkém množství.
V hlavním britském městě bylo ve stejný rok zavedeno mýtné pro motorová vozidla za vjezd do centra. To snížilo jejich počet o pětinu a umožnilo část prostoru přerozdělit vylepšeným autobusům, chodcům a cyklistům.

Paříž, levý břeh Seiny

87737748_o

Během let 2010 až 2013 pařížský starosta Bertrand Delanoe nechal provést konverzi více než dvou kilometrů levobřežního nábřeží, které po desetiletí sloužilo primárně jako dopravní prostor, respektive věčně ucpaná víceproudá komunikace pro automobily v srdci města. Výsledkem je souvislá pěší promenáda s novými napojeními na horní nábřeží, novým mobiliářem, zahradami a  přístupy k Seině.

Curych, Limmatquai

vaclav_kriz_curych_ limmatquai_rezim_1024

Pravobřežní nábřeží podél řeky Limmat v historickém centru Curychu až nápadně připomíná Smetanovo nábřeží v Praze. Do roku 2004 jím proudilo na 20 000 aut denně, tísnily se zde tramvaje, pěší a cyklisté.  Přes Smetanovo nábřeží projede v pracovní den okolo 23 000 aut, zúžení u bývalých mlýnů, tramvaje, pěší a cyklisté, to vše máme v Praze také. Rozdíl spočívá ale v tom, že v Curychu je nábřeží již od roku 2004 carfree.

Štrasburk, centrum

strasburk_vk

V letech 1990-2000 proběhl ve francouzském Štrasburku rozsáhlý projekt obnovy centra. Spolu s výstavbou moderní tramvajové sítě došlo k výraznému zlepšení podmínek pro chodce a cyklisty. Ulice v centru, po nichž vedou tramvajové linky, jsou od té doby vyhrazeny pěším, cyklistům a tramvajím. V tramvajích je dovoleno přepravovat zdarma jízdní kola. Mění se také parkovací politika města: staví se parkoviště P+R podél tramvajových linek a zároveň s tím zmizelo z centra města již 1000 parkovacích míst.

Vídeň Mariahilferstrasse

V roce 2013 byla zásadně zklidněna vídeňská výstavní nákupní třída Mariahilferstrasse. V místě zůstal průjezd pro autobusy veřejné dopravy a cyklisty.

Nakrmte AutoMat

Podpořte nás a staňte se tak členy Klubu přátel AutoMatu!

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku uvidíte údaje potřebné k založení platby v bance.

měsíčně 1000,-

Děkujeme mnohokrát za Vaší podporu, moc si ji vážíme.

Prosíme, nastavte si platbu ve své bance podle následujících údajů, abychom poznali, že jde o podporu od Vás.

  • ve prospěch účtu: 2400063333/2010
  • částka: [amount]
  • variabilní symbol: [variable_symbol]
  • vybraná frekvence plateb: [freq]
Něco se nepovedlo
Zpět do formuláře