Historie

Historie

Rok 2011

Po zkušenosti s „cyklistickým“ stávkovým dnem 16. 6. 2011 navrhl Auto*Mat primátorovi Prahy Bohuslavu Svobodovi realizaci tří konkrétních opatření, jejichž kombinace by obyvatelům Prahy zásadně pomohla. Jedním z nich je zklidnění Smetanova nábřeží. Auto*Mat zopakoval požadavek na jednání zastupitelstva na konci června 2011. Primátor Svoboda odpověděl, že je to záměr pěkný, ale byli by proti němu určitě místní podnikatelé, a že na to neexistuje žádná dokumentace. Auto*Mat zpracoval vlastní analýzu situace s návrhem řešení a s tímto dokumentem oslovil místní podniky a instituce, z nichž drtivá většina záměr podpořila. V dopisu ze srpna 2011 primátor Svoboda odpověděl, že se analýzou bude zabývat a iniciuje jednání na odboru dopravy. Tím jeho aktivita skončila.

Rok 2012

V návaznosti na pozitivní spolupráci s primátorem Svobodou a radní Udženijí při realizaci kampaně Do práce na kole jsme v červnu navrhli radní Udženiji, zodpovědné za využití veřejných prostor, aby byl na jednání Komise pro koordinaci využití veřejných prostor v Praze zařazen bod možných pravidelných víkendových proměn Smetanova nábřeží v pěší zónu, ideálně od podzimu 2012. Komise tento záměr, jehož realizace se takto musela odsunout na následující jaro, v říjnu 2012 posoudila kladně s tím, že si není jistá, jestli by se akce neměly konat spíš v 14denní až měsíční periodicitě, a odkázala nás na detailnější jednání s více zástupci Prahy 1. V prosinci byl záměr prezentován za přítomnosti náměstka primátora pro územní rozvoj Hudečka na Metropolitní ozvučné desce, poradním orgánu magistrátní Rady, a ta mu vyslovila podporu. V prosinci 2012 se s námi také konečně sešli zástupci Prahy 1. Nicméně svolavatel schůzky, vícestarosta Hodek, jenž byl přítomen již jednání říjnové magistrátní komise, na schůzku bez vysvětlení nedorazil, a tak musela být svolána znova. S Prahou 1 jsme se tak mohli sejít až začátkem února 2013.

Rok 2013

Konečně se s námi začátkem února sešli zástupci Prahy 1 v plném počtu. Poté, co jsme zopakovali stejné informace jako v říjnu a detailně jsme společně probrali objízdné trasy, nám sdělili, že záměr nebudou blokovat.  Odkázali nás nicméně na magistrátní odbor dopravy kvůli povolení ke sdílení průchodu chodců průchodem s kolejemi u Karlova mostu. Odbor dopravy k takovému povolení potřeboval politické zadání pražské Rady. Byl nejvyšší čas začít akci připravovat, chtěli-li jsme dodržet předpokládaný začátek 20. 4. Vzniklými průtahy se termín konání akce natolik přiblížil, že by již rovněž bylo krajně obtížné až nemožné získat na jeho pořádání nějakou grantovou podporu. Od náměstka primátora Hudečka v tu dobu vzešel nápad uspořádat sobotní proměny Smetanova nábřeží jako akci magistrátu, tedy Prahy, ve spolupráci s Auto*Matem a nově vzniklou Kanceláří veřejného prostoru Útvaru rozvoje města. Náměstek se jednoznačně přikláněl k původní myšlence týdenní periodicity akcí. V této podobě Rada odsouhlasila 12. března usnesení Rady předložené k hlasování radní Udženijí. Usnesení počítalo s šesti sobotami od 18. 5. Pro hlasovali všichni až na náměstka pro dopravu Noska. V následujících dnech se nicméně ukázalo, že v rámci městských struktur není jasné, kdo by takovou akci vůbec mohl spoluorganizovat a z jakých rozpočtů. Bylo třeba revokovat původní usnesení a organizací akce pověřit Odbor komunikace s příslušným rozpočtem. K revokaci v tomto smyslu došlo po řadě zvratů a komunikačních zmatků mezi členy Rady až o deset týdnů později na Radě 21. 5. hlasy TOP 09, která tou dobou již vypověděla koaliční smlouvu s ODS. Nábřeží se mělo konat, jen už to logicky nešlo stihnout na jaře. Během následujících týdnů se dohodla nová data pěti sobot od 14. 9., pro která Auto*Mat připravuje podobně jako pro jaro kulturní program z dílny převážně místních podniků a institucí a sérii debat a setkání zainteresovaných aktérů na téma Smetanova nábřeží a rozvoje centra. Do příprav, které na magistrátě zpozdily v poslední fázi povodně, personální změny, dovolené a opětovná nutnost domluvy s Prahou 1, se v této fázi intenzivně zapojily i nové posily Útvaru rozvoje města, které připravují nový Strategický plán Prahy. Ve spolupráci se skupinou Anthropictures a Agora CE vzniká program veřejných debat, diskuzí a výzkumů zaměřených na život v Praze. Magistrátní úředníci však stále nezískali všechna potřebná povolení, aby byli schopni garantovat konání akce…
Trvalé zklidnění nábřeží je v pracovních skupinách ÚRMu a TSK řešeno jako jedna ze série opatření nutných ke kompenzaci negativních dopadů na dopravu v Praze po otevření tunelu Blanka.

Nakrmte AutoMat

Podpořte nás a staňte se tak členy Klubu přátel AutoMatu!

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku uvidíte údaje potřebné k založení platby v bance.

měsíčně 1000,-

Děkujeme mnohokrát za Vaší podporu, moc si ji vážíme.

Prosíme, nastavte si platbu ve své bance podle následujících údajů, abychom poznali, že jde o podporu od Vás.

  • ve prospěch účtu: 2400063333/2010
  • částka: [amount]
  • variabilní symbol: [variable_symbol]
  • vybraná frekvence plateb: [freq]
Něco se nepovedlo
Zpět do formuláře