Vídeň Foto Václav Kříž

Vídeň

Vídeň se v žebříčcích hodnocení kvality života světových metropolí umisťuje pravidelně na čelních místech. V letech 2009 až 2012 byla první čtyřikrát za sebou v hodnocení Mercer. Má po sobě již období naplňování dvou dopravních masterplánů a aktuálně připravuje třetí. Vídeň je městem vývojem i kulturně v minulosti propojeným s Prahou a z evropských metropolí duchem Praze asi nejbližší.

Vybrané postřehy z dopravního fungování města

Vzájemný poměr automobilové a veřejné dopravy je podobný Praze, Vídeň má ale o deset procent vyšší podíl bezmotorové dopravy. Vídeňské metro má pět linek se 101 stanicemi a je dlouhodobě rychle rozvíjeno (16 nových stanic od roku 2000). Roční předplatné na veřejnou dopravu bylo nedávno sníženo na 365 Eur, jednorázová jízdenka stojí 2 Eura. Existuje předplatné na P+R, roční stojí 550 Eur, s celoroční jízdenkou na MHD méně (468 Eur). Širší centrum pokrývají parkovací zóny, rezidenti platí ročně 130 Eur.

Cyklodoprava tvoří asi 6 % cest a je neustále na vzestupu. Původní obousměrné cyklostezky jsou doplňovány sofistikovanějšími řešeními. Rozsáhlá je ve Vídni síť cykloobousměrek (216 km), které umožňují projíždět na kole většinou vedlejších ulic. Při návrhu cykloobousměrky se přitom zpravidla nesnižuje počet parkovacích stání.

Klíčové parametry a zajímavosti územního a dopravního plánování

Vídeň pracuje na postupné přeměně dopravního chování svých obyvatel. Od roku 1993 se podařilo snížit podíl automobilové dopravy o 13 procentních bodů, zároveň navýšit MHD o 10 procentních bodů a zdvojnásobit cyklistickou dopravu. Počet kilometrů najetých auty v ulicích by se neměl zvyšovat.
Územní plán z roku 2005 slouží jako spojovací článek více strategických dokumentů (Dopravní masterplán 2003, Strategický plán 2004, High-Rise Construction Concept 2002, Climate Protection Programme). Vídeň má pro celé své území kvalitní regulační plány.

První dopravní masterplán schválila Vídeň v roce 1994, současný je z roku 2003. Po pěti letech bylo plnění masterplánu vyhodnoceno a byla přijata doplňková opatření. Po volbách v říjnu 2010 se k tradičním Sociálním demokratům přidali do koalice Zelení, což vedlo k určitým změnám ve stanovení cílů i v naplňování aktuálního dopravního masterplánu. Na neurčito byl odložen záměr dostavby vnějšího okruhu, včetně tunelu pod Dunajem, a zvýšily se cíle na podporu cyklistické dopravy. V současnosti se připravuje nový územní plán (STEP 2014), který v sobě přímo zahrnuje dopravní masterplán. Je to reakce na rychle se měnící dopravní chování ve městě.

Vídeň má specifikovaná zvláštní kritéria kvality sítě pro pěší, jako například: minimální šířku chodníku 2 metry, čekací doby na přechodech, přímost tras a pocit bezpečí na nich.

PDF ke stažení (21 stran, 0,3 MB)

Vydání této sady studií finančně podpořil Fond Otakara Motejla.

Nakrmte AutoMat

Podpořte nás a staňte se tak členy Klubu přátel AutoMatu!

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku uvidíte údaje potřebné k založení platby v bance.

měsíčně 1000,-

Děkujeme mnohokrát za Vaší podporu, moc si ji vážíme.

Prosíme, nastavte si platbu ve své bance podle následujících údajů, abychom poznali, že jde o podporu od Vás.

  • ve prospěch účtu: 2400063333/2010
  • částka: [amount]
  • variabilní symbol: [variable_symbol]
  • vybraná frekvence plateb: [freq]
Něco se nepovedlo
Zpět do formuláře