Lyon wikipedia.org

Lyon

Aglomerace Lyonu (tzv. „Velký Lyon“) je plošně i počtem obyvatel velmi blízká Praze. V Lyonu přijali první dopravní masterplán ve Francii, a to už v roce 1997. Městu se daří měnit zvolna podíl jednotlivých druhů dopravy. Během deseti let se podíl cest autem snížil z 53 % na 47,5 %, daří se i pomalý nárůst MHD, cyklistické a pěší dopravy.

Mezi lety 2005 a 2009 se podařilo zdvojnásobit podíl cyklistické dopravy. Cíle prvního masterplánu z roku 1997 byly povětšinou splněny, změny modal splitu jsou dokonce i částečně rychlejší. Definitivní přehodnocení dopravní koncepce v Lyonu možná nastane v nejbližší době v návaznosti na proběhlé veřejné projednání k dostavbě tunelů na vnitřním okruhu.

Vybrané postřehy z dopravního fungování města

  • Lyon má dokončenou větší část městského okruhu, včetně tříkilometrového tunelu, ve kterém se platí mýto. Nyní se rozhoduje o dostavbě západní sekce, v případě realizace by byla také placená.
  • Lyon začal od roku 2001 obnovovat síť tramvajových tratí. Síť má nyní šest linek a délku 58,8 km.
  • 87 km ulic v centru je v režimu zóny 30 km/h, jedná se o největší podobnou zónu v zemi.

Klíčové parametry územního a dopravního plánování

Aglomerace nad 100 tisíc obyvatel musejí mít ve Francii dopravní masterplán zpracovaný povinně ze zákona. V roce 2000 byla pozice masterplánu ještě posílena, musí být provázaný s ostatními územně-plánovacími dokumenty, například územním plánem.

Při naplňování masterplánu je sledováno devatenáct témat (dynamika a atraktivita města, redukce IAD, rozvoj veřejné, pěší, cyklistické a železniční dopravy, intermodalita, parkování, zásobování, plány mobility, znečištění atmosféry, bezpečnost, sociální přístupnost, kvalita veřejného prostoru, zpětná vazba, financování a mobilita obecně). Jsou stanoveny ukazatele, sledovaná oblast a četnost prováděného posuzování.

Jednou ze zásad dopravního plánování od roku 1997 je zajistit informovanost občanů a komunikovat s nimi. Bylo ověřeno, že napohled nepříjemná opatření (snižování počtu aut ve prospěch alternativ) může fungovat jen tehdy, když je lidé přijmou.

Zásadním současným dějem v dopravní politice Lyonu je probíhající veřejná debata o realizaci východní sekce městského okruhu l’Anneau des Sciences. Je pravděpodobné, že toto rozhodnutí výrazně ovlivní charakter dopravy v aglomeraci.

PDF ke stažení (16 stran, 1 MB)

Vydání této sady studií finančně podpořil Fond Otakara Motejla.

(Ilustrační fotografie: Lyon, mýtná brána na severní sekci městského okruhu. Zdroj: wikipedia.org)

Nakrmte AutoMat

Podpořte nás a staňte se tak členy Klubu přátel AutoMatu!

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku uvidíte údaje potřebné k založení platby v bance.

měsíčně 1000,-

Děkujeme mnohokrát za Vaší podporu, moc si ji vážíme.

Prosíme, nastavte si platbu ve své bance podle následujících údajů, abychom poznali, že jde o podporu od Vás.

  • ve prospěch účtu: 2400063333/2010
  • částka: [amount]
  • variabilní symbol: [variable_symbol]
  • vybraná frekvence plateb: [freq]
Něco se nepovedlo
Zpět do formuláře