Města, kde to funguje wikipedia.org

Města, kde to funguje

Řada zahraničních měst představuje pozitivní příklady kvalitního dopravního plánování. V roce 2013 připravujeme sadu případových studií, ve kterých se podrobně věnujeme vybraným městům, které mohou být pro Prahu významnou inspirací.

Lyon

Aglomerace Lyonu (tzv. „Velký Lyon“) je plošně i počtem obyvatel velmi blízká Praze. V Lyonu přijali první dopravní masterplán ve Francii, a to už v roce 1997. Městu se daří měnit zvolna podíl jednotlivých druhů dopravy. Během deseti let se podíl cest autem snížil z 53 % na 47,5 %, daří se i pomalý nárůst MHD, cyklistické a pěší dopravy.

Více zde, PDF ke stažení (16 stran, 1 MB)

Curych

Město samo o sobě prohlašuje, že provádí aktivní dopravní politiku. Mnoho let je považováno za jedno z měst s nejvyšší kvalitou života. Pomocí prvního masterplánu se v Curychu podařilo snížit za deset let podíl automobilové dopravy o 9 procentních bodů a stejně zvýšit podíl dopravy veřejné. V referendu v roce 2011 zde byl schválen záměr, podle kterého má měs­to za deset let snížit podíl automobilové dopravy o dalších deset procentních bodů, na 20 %.

Více zde, PDF ke stažení (21 stran, 0,3 MB)

Vídeň

Vídeň má po sobě již období naplňování dvou dopravních masterplánů a aktuálně připravuje třetí. Je městem vývojem i kulturně v minulosti propojeným s Prahou a z evropských metropolí duchem Praze asi nejbližší. Od roku 1993 se podařilo snížit podíl automobilové dopravy o 13 procentních bodů, zároveň navýšit MHD o 10 procentních bodů a zdvojnásobit cyklistickou dopravu. Počet kilometrů najetých auty v ulicích by se neměl zvyšovat.

Více zde, PDF ke stažení (21 stran, 0,4 MB)

Mnichov

Mnichov s propracovaným systémem dvou okruhů a radiál sloužícím dobře automobilové dopravě, je často dáván Praze za vzor. Průjezdný tunel S-Bahnu byl v Mnichově postaven už v sedmdesátých letech. Město má stanovený cíl přesunout co nejvíce cest vykonaných autem k šetrnějším druhům dopravy a od roku 2002 dokázalo snížit podíl automobilové dopravy o 8,5 procentního bodu. Mnichov má nejvyšší podíl cyklodopravy mezi německými městy nad milion obyvatel (17,4%).

Více zde, PDF ke stažení (29 stran, 1 MB).

Bern

V Bernu funguje komplexní systém dopravních a územních strategií pro město a region, které jsou ve vzájemném souladu. Se 132 tisíci obyvateli a čtyřsettisícovou aglomerací je Bern městem spíše menším, tím spíš je zásadní, že Bern dopravu aktivně plánuje. Na západoevropské poměry má Bern už nyní vysoký podíl veřejné dopravy.

Více zde, PDF ke stažení (19 stran, 0,8 MB).

Vydání této sady studií finančně podpořil Fond Otakara Motejla.

Nakrmte AutoMat

Podpořte nás a staňte se tak členy Klubu přátel AutoMatu!

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku uvidíte údaje potřebné k založení platby v bance.

měsíčně 1000,-

Děkujeme mnohokrát za Vaší podporu, moc si ji vážíme.

Prosíme, nastavte si platbu ve své bance podle následujících údajů, abychom poznali, že jde o podporu od Vás.

  • ve prospěch účtu: 2400063333/2010
  • částka: [amount]
  • variabilní symbol: [variable_symbol]
  • vybraná frekvence plateb: [freq]
Něco se nepovedlo
Zpět do formuláře