Seminář ‚Plány udržitelné mobility‘ (2013)

Seminář ‚Plány udržitelné mobility‘ (2013)

Dne 20. 9. 2013 pořádala iniciativa Auto*Mat ve spolupráci s Útvarem rozvoje hlavního města Prahy odborný seminář ‚Plány udržitelné mobility‘ .

Ke stažení:

1. Program semináře, prezentace v PDF a zpráva o semináři (.zip, 5 MB)
2. Studie dopravního plánování v Bernu, Curychu, Lyonu. Mnichově a Vídni (.zip, 8 MB)

Obsah semináře

Plány udržitelné mobility na evropské úrovni
(Sustainable Urban Mobility Planning on the European Level)
Dr.-Ing. Susanne Böhler-Baedeker, Rupprecht Consult – Forschung & Beratung GmbH – výzkumná instituce specializující se na udržitelný rozvoj měst a regionů.

Současný stav integrovaného dopravního plánování v Německu
(State of the art of Integrated Transport Planning in Germany)
Prof. Dr.-Ing. Gerd-Axel Ahrens, Technická univerzita Drážďany

Udržitelné dopravní plánování v městech ČR
Ing. Zbyněk Sperat, Ph.D., Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.

Diskuse s přednášejícími a zástupci ÚRM a Auto*Matu

Účastníkům semináře byly dále v tištěném materiálu stručně prezentovány studie pěti měst, která realizují integrované dopravní plánování.

Studie ke stažení (PDF, do 1 MB):
Lyon, Curych, Vídeň, Mnichov, Bern.

Další výstupy

Semináře se účastnilo přes padesát zástupců odborné veřejnosti a politiků. Výstupy ze senmináře v tištěné podobě byly následně zaslány členům Rady HMP, výboru pro dopravu a územní rozvoj a do kanceláře Metropolitního plánu.

Nepřímým výstupem jsou také silné teze dopravního plánování.


Seminář byl připraven jako součást projektu iniciativy Auto*Mat „Bez zmatků a tunelů – kampaň za koncepční rozvoj dopravy v Praze,“ podpořeném z Fondu Otakara Motejla.

Nakrmte AutoMat

Podpořte nás a staňte se tak členy Klubu přátel AutoMatu!

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku uvidíte údaje potřebné k založení platby v bance.

měsíčně 1000,-

Děkujeme mnohokrát za Vaší podporu, moc si ji vážíme.

Prosíme, nastavte si platbu ve své bance podle následujících údajů, abychom poznali, že jde o podporu od Vás.

  • ve prospěch účtu: 2400063333/2010
  • částka: [amount]
  • variabilní symbol: [variable_symbol]
  • vybraná frekvence plateb: [freq]
Něco se nepovedlo
Zpět do formuláře