Dopravní plánování

Dopravní plánování

Pražští politici dnes mohou bez uzardění říkat věci jako „veřejná doprava je naší prioritou“ a dělat přitom zcela opačné kroky. Proč se tedy staví tunely pro auta a omezuje funkčnost veřejné dopravy? Jak jsou tyto obří stavby, které zadělávají na budoucí nekonkurenceschopnost veřejné dopravy, v souladu s dopravními plány města? Pražské strategické dokumenty na tyto otázky dostatečně neodpovídají.

Auto*Mat se tématům dopravního plánování a udržitelné mobility věnuje od roku 2013. Propagovali jsme plány udržitelné mobility, věnovali se rešerším měst, která provádějí sofistikované dopravní plánování (o tom více zde). V roce 2014 jsme vydali dokument Vize 2025 – ucelenou strategickou Vizi Auto*Matu pro hlavní město Praha do roku 2025. Veškeré informace o Vizi Praha 2025 najdete na jejích stránkách. V roce 2015 jsme se věnovali soustavnější propagaci udržitelné mobility a jejích principů široké veřejnosti.

Auto*Mat se aktivně zapojuje do přípravy pražského Plánu udržitelné mobility a Metropolitního plánu. Připomínkujeme a vyjadřujeme se také k Pražským stavebním předpisům, programu ochrany ovzduší a dalším strategickým dokumentům města, které mají přesah do oblasti udržitelné mobility.

 

Nakrmte AutoMat

Podpořte nás a staňte se tak členy Klubu přátel AutoMatu!

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku budete přesměrováni na platební bránu.

V dalším kroku uvidíte údaje potřebné k založení platby v bance.

měsíčně 1000,-

Děkujeme mnohokrát za Vaší podporu, moc si ji vážíme.

Prosíme, nastavte si platbu ve své bance podle následujících údajů, abychom poznali, že jde o podporu od Vás.

  • ve prospěch účtu: 2400063333/2010
  • částka: [amount]
  • variabilní symbol: [variable_symbol]
  • vybraná frekvence plateb: [freq]
Něco se nepovedlo
Zpět do formuláře